Miejsca do odwiedzenia w Izrael

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

Potwierdzone przypadki

1315317

Zgony

7983

Coat of arms: Izrael

 

IL

Kodem ISO

+972

Kod telefoniczny

Asia/Jerusalem

Strefa czasowa

Jerozolima

Stolica

Najbardziej popularnych miasta

Abu GhauszJerozolima Dystrykt
Populacja:7 698
AkkaDystrykt Północny
Populacja:49 380
AfulaDystrykt Północny
Populacja:47 014
AradDystrykt Południowy
Populacja:26 756
AraraHajfa Dystrykt
Populacja:25 245
Ari’elJudea i Samaria
Populacja:20 540
AszdodDystrykt Południowy
Populacja:225 939
AszkelonDystrykt Południowy
Populacja:144 073
AtlitHajfa Dystrykt
Populacja:8 875
AzorTel Awiw Dystrykt
Populacja:12 957
Baqa al-GharbiyyeHajfa Dystrykt
Populacja:29 950
Bat YamTel Awiw Dystrykt
Populacja:129 012
Beer SzewaDystrykt Południowy
Populacja:209 687
Be’er Ja’akowDystrykt Centralny
Populacja:27 768
Bet DaganDystrykt Centralny
Populacja:7 285
Bet Sze’anDystrykt Północny
Populacja:18 464
Bet SzemeszJerozolima Dystrykt
Populacja:124 957
Betar IllitJudea i Samaria
Populacja:59 270
BetlejemJudea i Samaria
Populacja:28 591
Binjamina-Giwat AdaHajfa Dystrykt
Populacja:15 847
Bene AjiszDystrykt Centralny
Populacja:6 978
Bene BerakTel Awiw Dystrykt
Populacja:204 639
CezareaHajfa Dystrykt
Populacja:5 343
Dalijat al-KarmilHajfa Dystrykt
Populacja:17 653
DimonaDystrykt Południowy
Populacja:34 500
EjlatDystrykt Południowy
Populacja:52 299
EladDystrykt Centralny
Populacja:48 763
Ewen JehudaDystrykt Centralny
Populacja:13 826
Gan JawneDystrykt Centralny
Populacja:23 869
Ganne TikwaDystrykt Centralny
Populacja:20 398
GederaDystrykt Centralny
Populacja:28 313
Giwat Szemu’elDystrykt Centralny
Populacja:26 578
HaderaHajfa Dystrykt
Populacja:97 335
HajfaHajfa Dystrykt
Populacja:285 316
HebronJudea i Samaria
Populacja:215 452
HerclijjaTel Awiw Dystrykt
Populacja:97 470
Hod ha-SzaronDystrykt Centralny
Populacja:63 175
HolonTel Awiw Dystrykt
Populacja:196 282
DżabalijaDystrykt Południowy
Populacja:82 877
DżaldżuljaDystrykt Centralny
Populacja:10 148
JerozolimaJerozolima Dystrykt
Populacja:936 425
Coran-KadimaDystrykt Centralny
Populacja:22 683
Kafr KaraHajfa Dystrykt
Populacja:19 018
KarmielDystrykt Północny
Populacja:46 252
Kefar SawaDystrykt Centralny
Populacja:110 456
Kafr KasimDystrykt Centralny
Populacja:23 823
Kefar JonaDystrykt Centralny
Populacja:24 778
Chan JunusDystrykt Południowy
Populacja:185 250
Kirjat AttaHajfa Dystrykt
Populacja:59 030
Kirjat BialikHajfa Dystrykt
Populacja:40 231
Kirjat EkronDystrykt Centralny
Populacja:11 001
Kirjat GatDystrykt Południowy
Populacja:57 105
Kirjat MalachiDystrykt Południowy
Populacja:23 819
Kirjat MockinHajfa Dystrykt
Populacja:43 303
Kirjat OnoTel Awiw Dystrykt
Populacja:40 409
Kirjat SzemonaDystrykt Północny
Populacja:22 512
Kirjat TiwonHajfa Dystrykt
Populacja:18 130
Kirjat JamHajfa Dystrykt
Populacja:39 897
LodDystrykt Centralny
Populacja:77 223
Ma’ale AdummimJudea i Samaria
Populacja:38 155
Ma’alot-TarszichaDystrykt Północny
Populacja:21 836
MagharDystrykt Północny
Populacja:22 957
Madżd al-KrumDystrykt Północny
Populacja:15 455
Mazkeret BatjaDystrykt Centralny
Populacja:14 837
MetarDystrykt Południowy
Populacja:9 418
MetullaDystrykt Północny
Populacja:1 615
Mewasseret CijjonJerozolima Dystrykt
Populacja:24 052
Migdal ha-EmekDystrykt Północny
Populacja:25 675
Modi’in IllitJudea i Samaria
Populacja:76 374
Modi’in-Makkabbim-Re’utDystrykt Centralny
Populacja:93 277
NablusJudea i Samaria
Populacja:156 906
NaharijjaDystrykt Północny
Populacja:58 096
NazaretDystrykt Północny
Populacja:77 445
NeszerHajfa Dystrykt
Populacja:24 148
Nes CijjonaDystrykt Centralny
Populacja:50 351
NetanjaDystrykt Centralny
Populacja:221 353
NetiwotDystrykt Południowy
Populacja:37 542
OfakimDystrykt Południowy
Populacja:30 662
Or AkiwaHajfa Dystrykt
Populacja:18 972
Or JehudaTel Awiw Dystrykt
Populacja:36 813
Pardes Channa-KarkurHajfa Dystrykt
Populacja:43 011
PardesijjaDystrykt Centralny
Populacja:5 930
Petach TikwaDystrykt Centralny
Populacja:247 956
KalkiljaJudea i Samaria
Populacja:51 683
Ra’anannaDystrykt Centralny
Populacja:75 421
RahatDystrykt Południowy
Populacja:71 437
Ramat GanTel Awiw Dystrykt
Populacja:163 301
Ramat ha-SzaronTel Awiw Dystrykt
Populacja:47 245
RamlaDystrykt Centralny
Populacja:76 246
RechowotDystrykt Centralny
Populacja:143 904
Riszon le-CijjonDystrykt Centralny
Populacja:254 384
Rosz ha-AjinDystrykt Centralny
Populacja:61 801
SafedDystrykt Północny
Populacja:36 094
SachninDystrykt Północny
Populacja:31 702
SederotDystrykt Południowy
Populacja:27 635
SzefaramDystrykt Północny
Populacja:42 137
SzohamDystrykt Centralny
Populacja:21 045
At-TajjibaDystrykt Centralny
Populacja:43 957
Tel Awiw-JafaTel Awiw Dystrykt
Populacja:460 613
Tel MondDystrykt Centralny
Populacja:13 144
TyberiadaDystrykt Północny
Populacja:44 779
TiraDystrykt Centralny
Populacja:26 552
Umm al-FahmHajfa Dystrykt
Populacja:56 109
JawneDystrykt Centralny
Populacja:47 585
YehudDystrykt Centralny
Populacja:29 929
JerochamDystrykt Południowy
Populacja:10 294
Jokne’amDystrykt Północny
Populacja:23 796
Zichron Ja’akowHajfa Dystrykt
Populacja:23 206

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy