Seværdigheder i Israel

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

1315317

Dødsfald

7983

Coat of arms: Israel

 

IL

Landekode ISO

+972

Telefonopkald

Asia/Jerusalem

Tidszone

Jerusalem

Hovedstad

Mest populære byer

Abu GhoshJerusalem-distriktet
Befolkning:7 698
AkkoNorddistriktet
Befolkning:49 380
AfulaNorddistriktet
Befolkning:47 014
AradSyddistriktet
Befolkning:26 756
Ar'araHaifa-distriktet
Befolkning:25 245
ArielJudea and Samaria
Befolkning:20 540
AshdodSyddistriktet
Befolkning:225 939
AshkelonSyddistriktet
Befolkning:144 073
AtlitHaifa-distriktet
Befolkning:8 875
AzorTel Aviv-distriktet
Befolkning:12 957
Baqa al-GharbiyyeHaifa-distriktet
Befolkning:29 950
Bat YamTel Aviv-distriktet
Befolkning:129 012
BeershebaSyddistriktet
Befolkning:209 687
Be'er Ya'akovCentraldistriktet
Befolkning:27 768
Beit DaganCentraldistriktet
Befolkning:7 285
Beit She'anNorddistriktet
Befolkning:18 464
Bet ShemeshJerusalem-distriktet
Befolkning:124 957
Betar IllitJudea and Samaria
Befolkning:59 270
BetlehemJudea and Samaria
Befolkning:28 591
Binyamina-Giv'at AdaHaifa-distriktet
Befolkning:15 847
Bnei AyishCentraldistriktet
Befolkning:6 978
Bnei BrakTel Aviv-distriktet
Befolkning:204 639
CaesareaHaifa-distriktet
Befolkning:5 343
Daliyat al-KarmelHaifa-distriktet
Befolkning:17 653
DimonaSyddistriktet
Befolkning:34 500
EilatSyddistriktet
Befolkning:52 299
El'adCentraldistriktet
Befolkning:48 763
Even YehudaCentraldistriktet
Befolkning:13 826
Gan YavneCentraldistriktet
Befolkning:23 869
Ganei TikvaCentraldistriktet
Befolkning:20 398
GederaCentraldistriktet
Befolkning:28 313
Giv'at ShmuelCentraldistriktet
Befolkning:26 578
HaderaHaifa-distriktet
Befolkning:97 335
HaifaHaifa-distriktet
Befolkning:285 316
HebronJudea and Samaria
Befolkning:215 452
HerzliyaTel Aviv-distriktet
Befolkning:97 470
Hod HaSharonCentraldistriktet
Befolkning:63 175
HolonTel Aviv-distriktet
Befolkning:196 282
JabaliaSyddistriktet
Befolkning:82 877
JaljuliaCentraldistriktet
Befolkning:10 148
JerusalemJerusalem-distriktet
Befolkning:936 425
Kadima ZoranCentraldistriktet
Befolkning:22 683
Kafr QaraHaifa-distriktet
Befolkning:19 018
KarmielNorddistriktet
Befolkning:46 252
Kfar SabaCentraldistriktet
Befolkning:110 456
Kfar QasimCentraldistriktet
Befolkning:23 823
Kfar YonaCentraldistriktet
Befolkning:24 778
Khan YounisSyddistriktet
Befolkning:185 250
Kiryat AtaHaifa-distriktet
Befolkning:59 030
Kiryat BialikHaifa-distriktet
Befolkning:40 231
Kiryat EkronCentraldistriktet
Befolkning:11 001
Kiryat GatSyddistriktet
Befolkning:57 105
Kiryat MalakhiSyddistriktet
Befolkning:23 819
Kiryat MotzkinHaifa-distriktet
Befolkning:43 303
Kiryat OnoTel Aviv-distriktet
Befolkning:40 409
Kiryat ShmonaNorddistriktet
Befolkning:22 512
Kiryat Tiv'onHaifa-distriktet
Befolkning:18 130
Kiryat YamHaifa-distriktet
Befolkning:39 897
LodCentraldistriktet
Befolkning:77 223
Ma'ale AdumimJudea and Samaria
Befolkning:38 155
Ma'alot-TarshihaNorddistriktet
Befolkning:21 836
MagharNorddistriktet
Befolkning:22 957
Majd al-KrumNorddistriktet
Befolkning:15 455
Mazkeret BatyaCentraldistriktet
Befolkning:14 837
MeitarSyddistriktet
Befolkning:9 418
MetulaNorddistriktet
Befolkning:1 615
Mevaseret ZionJerusalem-distriktet
Befolkning:24 052
Migdal HaEmekNorddistriktet
Befolkning:25 675
Modi'in IlitJudea and Samaria
Befolkning:76 374
Modi'in-Maccabim-Re'utCentraldistriktet
Befolkning:93 277
NablusJudea and Samaria
Befolkning:156 906
NahariyaNorddistriktet
Befolkning:58 096
NazarethNorddistriktet
Befolkning:77 445
NesherHaifa-distriktet
Befolkning:24 148
Ness ZionaCentraldistriktet
Befolkning:50 351
NetanyaCentraldistriktet
Befolkning:221 353
NetivotSyddistriktet
Befolkning:37 542
OfakimSyddistriktet
Befolkning:30 662
Or AkivaHaifa-distriktet
Befolkning:18 972
Or YehudaTel Aviv-distriktet
Befolkning:36 813
Pardes Hanna-KarkurHaifa-distriktet
Befolkning:43 011
PardesiyaCentraldistriktet
Befolkning:5 930
Petah TiqwaCentraldistriktet
Befolkning:247 956
QalqilyaJudea and Samaria
Befolkning:51 683
Ra'ananaCentraldistriktet
Befolkning:75 421
RahatSyddistriktet
Befolkning:71 437
Ramat GanTel Aviv-distriktet
Befolkning:163 301
Ramat HaSharonTel Aviv-distriktet
Befolkning:47 245
RamlaCentraldistriktet
Befolkning:76 246
RehovotCentraldistriktet
Befolkning:143 904
Rishon LeZionCentraldistriktet
Befolkning:254 384
Rosh HaAyinCentraldistriktet
Befolkning:61 801
SafedNorddistriktet
Befolkning:36 094
SakhninNorddistriktet
Befolkning:31 702
SderotSyddistriktet
Befolkning:27 635
Shefar'amNorddistriktet
Befolkning:42 137
ShohamCentraldistriktet
Befolkning:21 045
TayibeCentraldistriktet
Befolkning:43 957
Tel AvivTel Aviv-distriktet
Befolkning:460 613
Tel MondCentraldistriktet
Befolkning:13 144
TiberiasNorddistriktet
Befolkning:44 779
TiraCentraldistriktet
Befolkning:26 552
Umm al-FahmHaifa-distriktet
Befolkning:56 109
YavneCentraldistriktet
Befolkning:47 585
YehudCentraldistriktet
Befolkning:29 929
YeruhamSyddistriktet
Befolkning:10 294
Yokneam IllitNorddistriktet
Befolkning:23 796
Zikhron Ya'akovHaifa-distriktet
Befolkning:23 206

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2Administrative område niveau 3Administrative område niveau 4AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZoobiludlejning