Bar i Kiryat Shmona

Åben kort
Lokal tid:
04:53:44
Havruta
Cashew Pub

Cashew Pub

כיכר צה"ל, קרית שמונה
barLæs mere
לירין פרץ השכרת נרגילות

לירין פרץ השכרת נרגילות

9779 30, Qiryat Shemona
barLæs mere
אנשו פאב בר אוכל כשר

אנשו פאב בר אוכל כשר

אזור תעשיה צפוני, קרית שמונה
barLæs mere
פאבוס
Udiz Brewery Kfar Giladi
דארמה בר Darma Bar

דארמה בר Darma Bar

HaGoshrim
barLæs mere
Drunken Carp

Drunken Carp

קיבוץ עמיר, Amir
barLæs mere

📑 Kiryat Shmona alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning