Bydel niveau 2 i Kiryat Shmona

Åben kort
Lokal tid:
23:11:32

Beklager, Bydel niveau 2 blev ikke fundet i nærheden Kiryat Shmona, Israel

Mest populære kategorier i Kiryat Shmona:

Punkt af interesse i Kiryat Shmona

קרית שמונה

קרית שמונה

קרית שמונה
localityLæs mere
אכסניית אנ

אכסניית אנ"א תל חי HI Tel Hai Hostel

תל חי
lodgingLæs mere
Villa Vitrage

Villa Vitrage

P.O. Upper Galilee, Beit Hillel
spaLæs mere
אצל ננו -צימרים בצפון

אצל ננו -צימרים בצפון

מעיין ברוך
lodgingLæs mere

Restaurant i Kiryat Shmona

קרית שמונה

קרית שמונה

קרית שמונה
localityLæs mere
אכסניית אנ

אכסניית אנ"א תל חי HI Tel Hai Hostel

תל חי
lodgingLæs mere
Villa Vitrage

Villa Vitrage

P.O. Upper Galilee, Beit Hillel
spaLæs mere
אצל ננו -צימרים בצפון

אצל ננו -צימרים בצפון

מעיין ברוך
lodgingLæs mere

Butik i Kiryat Shmona

קרית שמונה

קרית שמונה

קרית שמונה
localityLæs mere
אכסניית אנ

אכסניית אנ"א תל חי HI Tel Hai Hostel

תל חי
lodgingLæs mere
Villa Vitrage

Villa Vitrage

P.O. Upper Galilee, Beit Hillel
spaLæs mere
אצל ננו -צימרים בצפון

אצל ננו -צימרים בצפון

מעיין ברוך
lodgingLæs mere

📑 Kiryat Shmona alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning