בתרשימים של נגיף ה Coronavirus מופיעים סימפטומים של COVID-19, התפשטות ושיעור התמותה בישראל

Coat of arms: ישראל
ישראלCovid-19, ישראל
6052.215k4841.772k3631.329k2420.886k1210.443k022 February15 October09 June01 February26 September21 May09 December 22 February: 1 מקרים מאושרים23 February: 1 מקרים מאושרים24 February: 1 מקרים מאושרים25 February: 2 מקרים מאושרים26 February: 2 מקרים מאושרים27 February: 2 מקרים מאושרים28 February: 3 מקרים מאושרים29 February: 5 מקרים מאושרים01 March: 7 מקרים מאושרים02 March: 7 מקרים מאושרים03 March: 10 מקרים מאושרים04 March: 12 מקרים מאושרים05 March: 15 מקרים מאושרים06 March: 15 מקרים מאושרים07 March: 19 מקרים מאושרים08 March: 25 מקרים מאושרים09 March: 39 מקרים מאושרים10 March: 39 מקרים מאושרים11 March: 75 מקרים מאושרים12 March: 75 מקרים מאושרים13 March: 99 מקרים מאושרים14 March: 126 מקרים מאושרים15 March: 178 מקרים מאושרים16 March: 200 מקרים מאושרים17 March: 304 מקרים מאושרים18 March: 427 מקרים מאושרים19 March: 427 מקרים מאושרים20 March: 529 מקרים מאושרים21 March: 712 מקרים מאושרים22 March: 883 מקרים מאושרים23 March: 1071 מקרים מאושרים24 March: 1238 מקרים מאושרים25 March: 2170 מקרים מאושרים26 March: 2369 מקרים מאושרים27 March: 3035 מקרים מאושרים28 March: 3460 מקרים מאושרים29 March: 3865 מקרים מאושרים30 March: 4247 מקרים מאושרים31 March: 4831 מקרים מאושרים01 April: 5129 מקרים מאושרים02 April: 5591 מקרים מאושרים03 April: 6211 מקרים מאושרים04 April: 7030 מקרים מאושרים05 April: 7589 מקרים מאושרים06 April: 8018 מקרים מאושרים07 April: 8611 מקרים מאושרים07 April: 9404 מקרים מאושרים08 April: 9404 מקרים מאושרים09 April: 9755 מקרים מאושרים10 April: 10095 מקרים מאושרים11 April: 10095 מקרים מאושרים12 April: 10525 מקרים מאושרים12 April: 10525 מקרים מאושרים13 April: 10525 מקרים מאושרים14 April: 12046 מקרים מאושרים15 April: 12200 מקרים מאושרים16 April: 12591 מקרים מאושרים17 April: 12758 מקרים מאושרים18 April: 13107 מקרים מאושרים19 April: 13265 מקרים מאושרים20 April: 13491 מקרים מאושרים21 April: 13713 מקרים מאושרים22 April: 13942 מקרים מאושרים23 April: 14498 מקרים מאושרים24 April: 14803 מקרים מאושרים25 April: 15058 מקרים מאושרים26 April: 15298 מקרים מאושרים27 April: 15443 מקרים מאושרים28 April: 15555 מקרים מאושרים29 April: 15728 מקרים מאושרים30 April: 15834 מקרים מאושרים01 May: 15946 מקרים מאושרים02 May: 16101 מקרים מאושרים03 May: 16185 מקרים מאושרים04 May: 16208 מקרים מאושרים05 May: 16246 מקרים מאושרים06 May: 16289 מקרים מאושרים07 May: 16310 מקרים מאושרים08 May: 16381 מקרים מאושרים09 May: 16436 מקרים מאושרים10 May: 16454 מקרים מאושרים11 May: 16477 מקרים מאושרים12 May: 16506 מקרים מאושרים13 May: 16529 מקרים מאושרים14 May: 16548 מקרים מאושרים15 May: 16579 מקרים מאושרים16 May: 16589 מקרים מאושרים17 May: 16608 מקרים מאושרים18 May: 16617 מקרים מאושרים19 May: 16643 מקרים מאושרים20 May: 16659 מקרים מאושרים21 May: 16667 מקרים מאושרים22 May: 16683 מקרים מאושרים23 May: 16690 מקרים מאושרים24 May: 16712 מקרים מאושרים25 May: 16717 מקרים מאושרים26 May: 16734 מקרים מאושרים27 May: 16771 מקרים מאושרים28 May: 16793 מקרים מאושרים29 May: 16872 מקרים מאושרים30 May: 16987 מקרים מאושרים31 May: 17012 מקרים מאושרים01 June: 17071 מקרים מאושרים02 June: 17169 מקרים מאושרים03 June: 17285 מקרים מאושרים04 June: 17377 מקרים מאושרים05 June: 17495 מקרים מאושרים06 June: 17562 מקרים מאושרים07 June: 17752 מקרים מאושרים08 June: 17863 מקרים מאושרים09 June: 18032 מקרים מאושרים10 June: 18180 מקרים מאושרים11 June: 18355 מקרים מאושרים12 June: 18569 מקרים מאושרים13 June: 18795 מקרים מאושרים14 June: 18972 מקרים מאושרים15 June: 19055 מקרים מאושרים16 June: 19237 מקרים מאושרים17 June: 19495 מקרים מאושרים18 June: 19783 מקרים מאושרים19 June: 20036 מקרים מאושרים20 June: 20339 מקרים מאושרים21 June: 20633 מקרים מאושרים22 June: 20778 מקרים מאושרים23 June: 21082 מקרים מאושרים24 June: 21512 מקרים מאושרים25 June: 22044 מקרים מאושרים26 June: 22400 מקרים מאושרים27 June: 22800 מקרים מאושרים28 June: 23421 מקרים מאושרים29 June: 23755 מקרים מאושרים30 June: 24441 מקרים מאושרים01 July: 25244 מקרים מאושרים02 July: 26257 מקרים מאושרים03 July: 27047 מקרים מאושרים04 July: 28055 מקרים מאושרים05 July: 29170 מקרים מאושרים06 July: 29958 מקרים מאושרים07 July: 30749 מקרים מאושרים08 July: 32222 מקרים מאושרים09 July: 33557 מקרים מאושרים10 July: 34825 מקרים מאושרים11 July: 36266 מקרים מאושרים12 July: 37464 מקרים מאושרים13 July: 38670 מקרים מאושרים14 July: 40632 מקרים מאושרים15 July: 42360 מקרים מאושרים16 July: 44188 מקרים מאושרים17 July: 46059 מקרים מאושרים18 July: 47459 מקרים מאושרים19 July: 49365 מקרים מאושרים20 July: 50289 מקרים מאושרים21 July: 52003 מקרים מאושרים22 July: 54042 מקרים מאושרים23 July: 56085 מקרים מאושרים24 July: 57982 מקרים מאושרים25 July: 59475 מקרים מאושרים26 July: 60678 מקרים מאושרים27 July: 61956 מקרים מאושרים28 July: 63985 מקרים מאושרים29 July: 66293 מקרים מאושרים30 July: 68299 מקרים מאושרים31 July: 70036 מקרים מאושרים01 August: 70970 מקרים מאושרים02 August: 72218 מקרים מאושרים03 August: 72815 מקרים מאושרים04 August: 74430 מקרים מאושרים05 August: 76198 מקרים מאושרים06 August: 77919 מקרים מאושרים07 August: 79559 מקרים מאושרים08 August: 80991 מקרים מאושרים09 August: 82324 מקרים מאושרים10 August: 83002 מקרים מאושרים11 August: 84722 מקרים מאושרים12 August: 86593 מקרים מאושרים13 August: 88151 מקרים מאושרים14 August: 89822 מקרים מאושרים15 August: 91080 מקרים מאושרים16 August: 92233 מקרים מאושרים17 August: 92680 מקרים מאושרים18 August: 94751 מקרים מאושרים19 August: 96409 מקרים מאושרים20 August: 97969 מקרים מאושרים21 August: 99599 מקרים מאושרים22 August: 100716 מקרים מאושרים23 August: 101933 מקרים מאושרים24 August: 102663 מקרים מאושרים25 August: 104472 מקרים מאושרים26 August: 106460 מקרים מאושרים27 August: 108403 מקרים מאושרים28 August: 110403 מקרים מאושרים29 August: 112000 מקרים מאושרים30 August: 113465 מקרים מאושרים31 August: 114020 מקרים מאושרים01 September: 116596 מקרים מאושרים02 September: 118538 מקרים מאושרים03 September: 121464 מקרים מאושרים04 September: 124455 מקרים מאושרים05 September: 126419 מקרים מאושרים06 September: 128936 מקרים מאושרים07 September: 130644 מקרים מאושרים08 September: 133975 מקרים מאושרים09 September: 137565 מקרים מאושרים10 September: 141097 מקרים מאושרים11 September: 145526 מקרים מאושרים12 September: 148564 מקרים מאושרים13 September: 152722 מקרים מאושרים14 September: 155604 מקרים מאושרים15 September: 160368 מקרים מאושרים16 September: 164402 מקרים מאושרים17 September: 170465 מקרים מאושרים18 September: 175256 מקרים מאושרים19 September: 179071 מקרים מאושרים20 September: 183602 מקרים מאושרים21 September: 187902 מקרים מאושרים22 September: 190929 מקרים מאושרים23 September: 193374 מקרים מאושרים24 September: 204690 מקרים מאושרים25 September: 212115 מקרים מאושרים26 September: 217899 מקרים מאושרים27 September: 227100 מקרים מאושרים28 September: 231026 מקרים מאושרים29 September: 233265 מקרים מאושרים30 September: 236926 מקרים מאושרים01 October: 245494 מקרים מאושרים02 October: 253490 מקרים מאושרים03 October: 258920 מקרים מאושרים04 October: 264443 מקרים מאושרים05 October: 266775 מקרים מאושרים06 October: 272309 מקרים מאושרים07 October: 277026 מקרים מאושרים08 October: 281481 מקרים מאושרים09 October: 285336 מקרים מאושרים10 October: 287858 מקרים מאושרים11 October: 289875 מקרים מאושרים12 October: 290493 מקרים מאושרים13 October: 294031 מקרים מאושרים14 October: 296652 מקרים מאושרים15 October: 298500 מקרים מאושרים16 October: 300201 מקרים מאושרים17 October: 301896 מקרים מאושרים18 October: 302770 מקרים מאושרים19 October: 303109 מקרים מאושרים20 October: 304876 מקרים מאושרים21 October: 306162 מקרים מאושרים22 October: 307335 מקרים מאושרים23 October: 308247 מקרים מאושרים24 October: 308840 מקרים מאושרים25 October: 309413 מקרים מאושרים26 October: 309946 מקרים מאושרים27 October: 310851 מקרים מאושרים28 October: 311724 מקרים מאושרים29 October: 312550 מקרים מאושרים30 October: 313114 מקרים מאושרים31 October: 313701 מקרים מאושרים01 November: 314422 מקרים מאושרים02 November: 314943 מקרים מאושרים03 November: 315636 מקרים מאושרים04 November: 316528 מקרים מאושרים05 November: 317332 מקרים מאושרים06 November: 317863 מקרים מאושרים07 November: 318402 מקרים מאושרים08 November: 318949 מקרים מאושרים09 November: 319241 מקרים מאושרים10 November: 319888 מקרים מאושרים11 November: 320661 מקרים מאושרים12 November: 321326 מקרים מאושרים13 November: 322159 מקרים מאושרים14 November: 322695 מקרים מאושרים15 November: 323339 מקרים מאושרים16 November: 323741 מקרים מאושרים17 November: 324755 מקרים מאושרים18 November: 325537 מקרים מאושרים19 November: 326331 מקרים מאושרים20 November: 327049 מקרים מאושרים21 November: 327748 מקרים מאושרים22 November: 328397 מקרים מאושרים23 November: 328918 מקרים מאושרים24 November: 329998 מקרים מאושרים25 November: 330935 מקרים מאושרים26 November: 331915 מקרים מאושרים27 November: 333084 מקרים מאושרים28 November: 333802 מקרים מאושרים29 November: 334789 מקרים מאושרים30 November: 335598 מקרים מאושרים01 December: 336846 מקרים מאושרים02 December: 338127 מקרים מאושרים03 December: 339619 מקרים מאושרים04 December: 341042 מקרים מאושרים05 December: 342101 מקרים מאושרים06 December: 343826 מקרים מאושרים07 December: 345201 מקרים מאושרים08 December: 346797 מקרים מאושרים09 December: 348285 מקרים מאושרים10 December: 350271 מקרים מאושרים11 December: 352397 מקרים מאושרים12 December: 353269 מקרים מאושרים13 December: 355786 מקרים מאושרים14 December: 357176 מקרים מאושרים15 December: 359506 מקרים מאושרים16 December: 360630 מקרים מאושרים17 December: 365042 מקרים מאושרים18 December: 367975 מקרים מאושרים19 December: 370152 מקרים מאושרים20 December: 372886 מקרים מאושרים21 December: 374760 מקרים מאושרים22 December: 378259 מקרים מאושרים23 December: 382487 מקרים מאושרים24 December: 385022 מקרים מאושרים25 December: 389678 מקרים מאושרים26 December: 394391 מקרים מאושרים27 December: 398664 מקרים מאושרים28 December: 401470 מקרים מאושרים29 December: 407285 מקרים מאושרים30 December: 412398 מקרים מאושרים31 December: 416584 מקרים מאושרים01 January: 423262 מקרים מאושרים02 January: 428510 מקרים מאושרים03 January: 434799 מקרים מאושרים04 January: 438869 מקרים מאושרים05 January: 448173 מקרים מאושרים06 January: 456139 מקרים מאושרים07 January: 463448 מקרים מאושרים08 January: 471048 מקרים מאושרים09 January: 477357 מקרים מאושרים10 January: 485434 מקרים מאושרים11 January: 491319 מקרים מאושרים12 January: 501073 מקרים מאושרים13 January: 510063 מקרים מאושרים14 January: 520060 מקרים מאושרים15 January: 529814 מקרים מאושרים16 January: 535049 מקרים מאושרים17 January: 543499 מקרים מאושרים18 January: 548332 מקרים מאושרים19 January: 558249 מקרים מאושרים20 January: 565629 מקרים מאושרים21 January: 575842 מקרים מאושרים22 January: 582869 מקרים מאושרים23 January: 589028 מקרים מאושרים24 January: 593961 מקרים מאושרים25 January: 597403 מקרים מאושרים26 January: 606365 מקרים מאושרים27 January: 613578 מקרים מאושרים28 January: 621590 מקרים מאושרים29 January: 628895 מקרים מאושרים30 January: 633991 מקרים מאושרים31 January: 638789 מקרים מאושרים01 February: 643435 מקרים מאושרים02 February: 652246 מקרים מאושרים03 February: 659978 מקרים מאושרים04 February: 668874 מקרים מאושרים05 February: 675618 מקרים מאושרים06 February: 680856 מקרים מאושרים07 February: 685583 מקרים מאושרים08 February: 689339 מקרים מאושרים09 February: 696528 מקרים מאושרים10 February: 703719 מקרים מאושרים11 February: 709729 מקרים מאושרים12 February: 714812 מקרים מאושרים13 February: 718746 מקרים מאושרים14 February: 721846 מקרים מאושרים15 February: 724380 מקרים מאושרים16 February: 730293 מקרים מאושרים17 February: 734575 מקרים מאושרים18 February: 738629 מקרים מאושרים19 February: 741934 מקרים מאושרים20 February: 744513 מקרים מאושרים21 February: 744513 מקרים מאושרים22 February: 750043 מקרים מאושרים23 February: 754998 מקרים מאושרים24 February: 759572 מקרים מאושרים25 February: 763756 מקרים מאושרים26 February: 767726 מקרים מאושרים27 February: 770780 מקרים מאושרים28 February: 773335 מקרים מאושרים01 March: 775807 מקרים מאושרים02 March: 779958 מקרים מאושרים03 March: 785218 מקרים מאושרים04 March: 789485 מקרים מאושרים05 March: 793407 מקרים מאושרים06 March: 796465 מקרים מאושרים07 March: 799727 מקרים מאושרים08 March: 801575 מקרים מאושרים09 March: 804591 מקרים מאושרים10 March: 808262 מקרים מאושרים11 March: 811492 מקרים מאושרים12 March: 814250 מקרים מאושרים13 March: 816198 מקרים מאושרים14 March: 817799 מקרים מאושרים15 March: 818548 מקרים מאושרים16 March: 820913 מקרים מאושרים17 March: 822703 מקרים מאושרים18 March: 824178 מקרים מאושרים19 March: 825562 מקרים מאושרים20 March: 826609 מקרים מאושרים21 March: 827220 מקרים מאושרים22 March: 827772 מקרים מאושרים23 March: 828764 מקרים מאושרים24 March: 829689 מקרים מאושרים25 March: 830028 מקרים מאושרים26 March: 830845 מקרים מאושרים27 March: 831383 מקרים מאושרים28 March: 831383 מקרים מאושרים29 March: 831924 מקרים מאושרים30 March: 832125 מקרים מאושרים31 March: 832639 מקרים מאושרים01 April: 833105 מקרים מאושרים02 April: 833456 מקרים מאושרים03 April: 833707 מקרים מאושרים04 April: 834070 מקרים מאושרים05 April: 834247 מקרים מאושרים06 April: 834603 מקרים מאושרים07 April: 834920 מקרים מאושרים08 April: 835216 מקרים מאושרים09 April: 835486 מקרים מאושרים10 April: 835674 מקרים מאושרים11 April: 835811 מקרים מאושרים12 April: 835933 מקרים מאושרים13 April: 836158 מקרים מאושרים14 April: 836334 מקרים מאושרים15 April: 836504 מקרים מאושרים16 April: 836706 מקרים מאושרים17 April: 836740 מקרים מאושרים18 April: 836882 מקרים מאושרים19 April: 837047 מקרים מאושרים20 April: 837218 מקרים מאושרים21 April: 837357 מקרים מאושרים22 April: 837492 מקרים מאושרים23 April: 837807 מקרים מאושרים24 April: 837892 מקרים מאושרים25 April: 837974 מקרים מאושרים26 April: 838024 מקרים מאושרים27 April: 838107 מקרים מאושרים28 April: 838217 מקרים מאושרים29 April: 838323 מקרים מאושרים30 April: 838407 מקרים מאושרים01 May: 838481 מקרים מאושרים02 May: 838481 מקרים מאושרים03 May: 838554 מקרים מאושרים04 May: 838621 מקרים מאושרים05 May: 838697 מקרים מאושרים06 May: 838767 מקרים מאושרים07 May: 838828 מקרים מאושרים08 May: 838858 מקרים מאושרים09 May: 838885 מקרים מאושרים10 May: 838892 מקרים מאושרים11 May: 838957 מקרים מאושרים12 May: 839000 מקרים מאושרים13 May: 839030 מקרים מאושרים14 May: 839059 מקרים מאושרים15 May: 839079 מקרים מאושרים16 May: 839117 מקרים מאושרים17 May: 839119 מקרים מאושרים18 May: 839159 מקרים מאושרים19 May: 839167 מקרים מאושרים20 May: 839221 מקרים מאושרים21 May: 839263 מקרים מאושרים22 May: 839290 מקרים מאושרים23 May: 839308 מקרים מאושרים24 May: 839319 מקרים מאושרים25 May: 839361 מקרים מאושרים26 May: 839389 מקרים מאושרים27 May: 839408 מקרים מאושרים28 May: 839420 מקרים מאושרים29 May: 839433 מקרים מאושרים30 May: 839453 מקרים מאושרים31 May: 839458 מקרים מאושרים01 June: 839475 מקרים מאושרים02 June: 839511 מקרים מאושרים03 June: 839517 מקרים מאושרים04 June: 839532 מקרים מאושרים05 June: 839539 מקרים מאושרים06 June: 839566 מקרים מאושרים07 June: 839571 מקרים מאושרים08 June: 839585 מקרים מאושרים09 June: 839585 מקרים מאושרים10 June: 839585 מקרים מאושרים11 June: 839630 מקרים מאושרים12 June: 839653 מקרים מאושרים13 June: 839661 מקרים מאושרים14 June: 839666 מקרים מאושרים15 June: 839690 מקרים מאושרים16 June: 839690 מקרים מאושרים17 June: 839720 מקרים מאושרים18 June: 839747 מקרים מאושרים19 June: 839769 מקרים מאושרים20 June: 839830 מקרים מאושרים21 June: 839867 מקרים מאושרים22 June: 839990 מקרים מאושרים23 June: 840079 מקרים מאושרים24 June: 840225 מקרים מאושרים25 June: 840430 מקרים מאושרים26 June: 840638 מקרים מאושרים27 June: 840823 מקרים מאושרים28 June: 840888 מקרים מאושרים29 June: 841196 מקרים מאושרים30 June: 841486 מקרים מאושרים01 July: 841777 מקרים מאושרים02 July: 842067 מקרים מאושרים03 July: 842371 מקרים מאושרים04 July: 842648 מקרים מאושרים05 July: 842969 מקרים מאושרים06 July: 843465 מקרים מאושרים07 July: 843892 מקרים מאושרים08 July: 844378 מקרים מאושרים09 July: 844989 מקרים מאושרים10 July: 845379 מקרים מאושרים11 July: 845811 מקרים מאושרים12 July: 846134 מקרים מאושרים13 July: 846327 מקרים מאושרים14 July: 847525 מקרים מאושרים15 July: 848322 מקרים מאושרים16 July: 849274 מקרים מאושרים17 July: 850104 מקרים מאושרים18 July: 850968 מקרים מאושרים19 July: 851723 מקרים מאושרים20 July: 852943 מקרים מאושרים21 July: 854434 מקרים מאושרים22 July: 855552 מקרים מאושרים23 July: 856986 מקרים מאושרים24 July: 857977 מקרים מאושרים25 July: 859398 מקרים מאושרים26 July: 860652 מקרים מאושרים27 July: 862717 מקרים מאושרים28 July: 864912 מקרים מאושרים29 July: 867240 מקרים מאושרים30 July: 871343 מקרים מאושרים31 July: 871343 מקרים מאושרים01 August: 874018 מקרים מאושרים02 August: 875801 מקרים מאושרים03 August: 879650 מקרים מאושרים04 August: 882798 מקרים מאושרים05 August: 885766 מקרים מאושרים06 August: 889111 מקרים מאושרים07 August: 893105 מקרים מאושרים08 August: 897326 מקרים מאושרים09 August: 900482 מקרים מאושרים10 August: 906405 מקרים מאושרים11 August: 910569 מקרים מאושרים12 August: 918237 מקרים מאושרים13 August: 924762 מקרים מאושרים14 August: 929274 מקרים מאושרים15 August: 934896 מקרים מאושרים16 August: 939360 מקרים מאושרים17 August: 948058 מקרים מאושרים18 August: 956310 מקרים מאושרים19 August: 962193 מקרים מאושרים20 August: 970606 מקרים מאושרים21 August: 978212 מקרים מאושרים22 August: 985341 מקרים מאושרים23 August: 990428 מקרים מאושרים24 August: 999110 מקרים מאושרים25 August: 1011223 מקרים מאושרים26 August: 1017825 מקרים מאושרים27 August: 1028271 מקרים מאושרים28 August: 1034623 מקרים מאושרים29 August: 1045800 מקרים מאושרים30 August: 1051609 מקרים מאושרים31 August: 1061488 מקרים מאושרים01 September: 1066352 מקרים מאושרים02 September: 1082981 מקרים מאושרים03 September: 1096881 מקרים מאושרים04 September: 1104971 מקרים מאושרים05 September: 1112964 מקרים מאושרים06 September: 1117596 מקרים מאושרים07 September: 1117596 מקרים מאושרים08 September: 1117596 מקרים מאושרים09 September: 1139887 מקרים מאושרים10 September: 1145932 מקרים מאושרים11 September: 1154286 מקרים מאושרים12 September: 1165682 מקרים מאושרים13 September: 1172253 מקרים מאושרים14 September: 1184053 מקרים מאושרים15 September: 1194783 מקרים מאושרים16 September: 1202212 מקרים מאושרים17 September: 1208403 מקרים מאושרים18 September: 1211443 מקרים מאושרים19 September: 1220397 מקרים מאושרים20 September: 1228129 מקרים מאושרים21 September: 1235064 מקרים מאושרים22 September: 1242262 מקרים מאושרים23 September: 1247633 מקרים מאושרים24 September: 1254351 מקרים מאושרים25 September: 1256600 מקרים מאושרים26 September: 1262945 מקרים מאושרים27 September: 1266206 מקרים מאושרים28 September: 1270230 מקרים מאושרים29 September: 1274395 מקרים מאושרים30 September: 1277270 מקרים מאושרים01 October: 1282218 מקרים מאושרים02 October: 1285570 מקרים מאושרים03 October: 1287977 מקרים מאושרים04 October: 1289240 מקרים מאושרים05 October: 1293498 מקרים מאושרים06 October: 1296343 מקרים מאושרים07 October: 1298589 מקרים מאושרים08 October: 1300968 מקרים מאושרים09 October: 1302777 מקרים מאושרים10 October: 1304356 מקרים מאושרים11 October: 1305510 מקרים מאושרים12 October: 1307281 מקרים מאושרים13 October: 1309738 מקרים מאושרים14 October: 1311295 מקרים מאושרים15 October: 1312908 מקרים מאושרים16 October: 1314213 מקרים מאושרים17 October: 1315317 מקרים מאושרים18 October: 1316317 מקרים מאושרים19 October: 1317758 מקרים מאושרים20 October: 1319001 מקרים מאושרים21 October: 1319902 מקרים מאושרים22 October: 1320962 מקרים מאושרים23 October: 1321894 מקרים מאושרים24 October: 1322395 מקרים מאושרים25 October: 1323079 מקרים מאושרים26 October: 1324040 מקרים מאושרים27 October: 1324897 מקרים מאושרים28 October: 1325496 מקרים מאושרים29 October: 1326171 מקרים מאושרים30 October: 1326742 מקרים מאושרים31 October: 1327126 מקרים מאושרים01 November: 1327458 מקרים מאושרים02 November: 1328151 מקרים מאושרים03 November: 1331519 מקרים מאושרים04 November: 1329727 מקרים מאושרים05 November: 1332801 מקרים מאושרים06 November: 1333263 מקרים מאושרים07 November: 1333605 מקרים מאושרים08 November: 1333989 מקרים מאושרים09 November: 1334766 מקרים מאושרים10 November: 1335184 מקרים מאושרים11 November: 1335654 מקרים מאושרים12 November: 1336174 מקרים מאושרים13 November: 1336587 מקרים מאושרים14 November: 1336882 מקרים מאושרים15 November: 1337190 מקרים מאושרים16 November: 1337781 מקרים מאושרים17 November: 1338233 מקרים מאושרים18 November: 1338813 מקרים מאושרים19 November: 1339258 מקרים מאושרים20 November: 1339723 מקרים מאושרים21 November: 1340084 מקרים מאושרים22 November: 1340435 מקרים מאושרים23 November: 1341136 מקרים מאושרים24 November: 1341305 מקרים מאושרים25 November: 1341305 מקרים מאושרים26 November: 1341305 מקרים מאושרים27 November: 1341541 מקרים מאושרים28 November: 1341881 מקרים מאושרים29 November: 1342210 מקרים מאושרים30 November: 1342976 מקרים מאושרים01 December: 1343660 מקרים מאושרים02 December: 1344103 מקרים מאושרים03 December: 1344668 מקרים מאושרים04 December: 1345083 מקרים מאושרים05 December: 1345442 מקרים מאושרים06 December: 1345915 מקרים מאושרים07 December: 1346670 מקרים מאושרים08 December: 1347474 מקרים מאושרים09 December: 1348229 מקרים מאושרים10 December: 1348800 מקרים מאושרים11 December: 1349385 מקרים מאושרים12 December: 1349741 מקרים מאושרים13 December: 1350215 מקרים מאושרים14 December: 1350946 מקרים מאושרים15 December: 1351776 מקרים מאושרים16 December: 1352403 מקרים מאושרים17 December: 1353281 מקרים מאושרים18 December: 1354001 מקרים מאושרים19 December: 1354697 מקרים מאושרים20 December: 1355491 מקרים מאושרים21 December: 1356579 מקרים מאושרים22 December: 1357974 מקרים מאושרים23 December: 1359174 מקרים מאושרים24 December: 1360919 מקרים מאושרים25 December: 1362270 מקרים מאושרים26 December: 1363725 מקרים מאושרים27 December: 1364966 מקרים מאושרים28 December: 1368012 מקרים מאושרים29 December: 1371007 מקרים מאושרים30 December: 1374453 מקרים מאושרים31 December: 1380053 מקרים מאושרים01 January: 1383939 מקרים מאושרים02 January: 1389247 מקרים מאושרים03 January: 1395120 מקרים מאושרים04 January: 1404923 מקרים מאושרים05 January: 1411805 מקרים מאושרים06 January: 1429037 מקרים מאושרים07 January: 1448455 מקרים מאושרים08 January: 1463200 מקרים מאושרים09 January: 1485598 מקרים מאושרים10 January: 1503089 מקרים מאושרים11 January: 1519268 מקרים מאושרים12 January: 1589106 מקרים מאושרים13 January: 1636179 מקרים מאושרים14 January: 1695512 מקרים מאושרים15 January: 1718989 מקרים מאושרים16 January: 1773636 מקרים מאושרים17 January: 1792137 מקרים מאושרים18 January: 1792137 מקרים מאושרים19 January: 1792137 מקרים מאושרים20 January: 2035432 מקרים מאושרים21 January: 2103945 מקרים מאושרים22 January: 2168016 מקרים מאושרים23 January: 2212596 מקרים מאושרים24 January: 2212596 מקרים מאושרים25 January: 2212596 מקרים מאושרים26 January: 2488924 מקרים מאושרים27 January: 2599456 מקרים מאושרים28 January: 2659727 מקרים מאושרים29 January: 2705103 מקרים מאושרים30 January: 2759031 מקרים מאושרים31 January: 2830161 מקרים מאושרים01 February: 2900576 מקרים מאושרים02 February: 2966451 מקרים מאושרים03 February: 2990328 מקרים מאושרים04 February: 3049005 מקרים מאושרים05 February: 3111307 מקרים מאושרים06 February: 3142818 מקרים מאושרים07 February: 3196548 מקרים מאושרים08 February: 3218391 מקרים מאושרים09 February: 3286280 מקרים מאושרים10 February: 3316235 מקרים מאושרים11 February: 3347657 מקרים מאושרים12 February: 3374704 מקרים מאושרים13 February: 3394765 מקרים מאושרים14 February: 3426103 מקרים מאושרים15 February: 3451533 מקרים מאושרים16 February: 3474127 מקרים מאושרים17 February: 3491965 מקרים מאושרים18 February: 3508222 מקרים מאושרים19 February: 3523464 מקרים מאושרים20 February: 3535062 מקרים מאושרים21 February: 3552865 מקרים מאושרים22 February: 3566816 מקרים מאושרים23 February: 3576923 מקרים מאושרים24 February: 3589333 מקרים מאושרים25 February: 3601904 מקרים מאושרים26 February: 3607511 מקרים מאושרים27 February: 3613765 מקרים מאושרים28 February: 3618445 מקרים מאושרים01 March: 3634510 מקרים מאושרים02 March: 3641304 מקרים מאושרים03 March: 3649792 מקרים מאושרים04 March: 3653608 מקרים מאושרים05 March: 3662071 מקרים מאושרים06 March: 3669119 מקרים מאושרים07 March: 3673110 מקרים מאושרים08 March: 3680639 מקרים מאושרים09 March: 3684810 מקרים מאושרים10 March: 3690981 מקרים מאושרים11 March: 3704116 מקרים מאושרים12 March: 3707477 מקרים מאושרים13 March: 3712887 מקרים מאושרים14 March: 3719444 מקרים מאושרים15 March: 3725414 מקרים מאושרים16 March: 3732586 מקרים מאושרים17 March: 3737352 מקרים מאושרים18 March: 3745408 מקרים מאושרים19 March: 3751049 מקרים מאושרים20 March: 3758955 מקרים מאושרים21 March: 3772758 מקרים מאושרים22 March: 3785813 מקרים מאושרים23 March: 3801634 מקרים מאושרים24 March: 3814635 מקרים מאושרים25 March: 3818065 מקרים מאושרים26 March: 3835700 מקרים מאושרים27 March: 3848021 מקרים מאושרים28 March: 3864155 מקרים מאושרים29 March: 3876122 מקרים מאושרים30 March: 3894141 מקרים מאושרים31 March: 3904305 מקרים מאושרים01 April: 3918232 מקרים מאושרים02 April: 3926819 מקרים מאושרים03 April: 3934483 מקרים מאושרים04 April: 3943153 מקרים מאושרים05 April: 3957499 מקרים מאושרים06 April: 3967740 מקרים מאושרים07 April: 3974781 מקרים מאושרים08 April: 3982531 מקרים מאושרים09 April: 3987834 מקרים מאושרים10 April: 3993522 מקרים מאושרים11 April: 3997863 מקרים מאושרים12 April: 4006177 מקרים מאושרים13 April: 4011666 מקרים מאושרים14 April: 4016919 מקרים מאושרים15 April: 4022692 מקרים מאושרים16 April: 4025950 מקרים מאושרים17 April: 4028450 מקרים מאושרים18 April: 4031761 מקרים מאושרים19 April: 4036684 מקרים מאושרים20 April: 4040944 מקרים מאושרים21 April: 4044994 מקרים מאושרים22 April: 4047693 מקרים מאושרים23 April: 4047693 מקרים מאושרים24 April: 4054342 מקרים מאושרים25 April: 4057772 מקרים מאושרים26 April: 4062278 מקרים מאושרים27 April: 4066021 מקרים מאושרים28 April: 4067687 מקרים מאושרים29 April: 4071491 מקרים מאושרים30 April: 4076111 מקרים מאושרים01 May: 4076111 מקרים מאושרים02 May: 4077863 מקרים מאושרים03 May: 4080487 מקרים מאושרים04 May: 4082961 מקרים מאושרים05 May: 4085418 מקרים מאושרים06 May: 4085418 מקרים מאושרים07 May: 4087885 מקרים מאושרים08 May: 4090380 מקרים מאושרים09 May: 4092054 מקרים מאושרים10 May: 4095432 מקרים מאושרים11 May: 4097845 מקרים מאושרים12 May: 4099293 מקרים מאושרים13 May: 4102032 מקרים מאושרים14 May: 4104286 מקרים מאושרים15 May: 4105369 מקרים מאושרים16 May: 4106793 מקרים מאושרים17 May: 4110600 מקרים מאושרים18 May: 4112839 מקרים מאושרים19 May: 4114967 מקרים מאושרים20 May: 4117079 מקרים מאושרים21 May: 4118983 מקרים מאושרים22 May: 4120622 מקרים מאושרים23 May: 4121326 מקרים מאושרים24 May: 4123806 מקרים מאושרים25 May: 4127026 מקרים מאושרים26 May: 4128001 מקרים מאושרים27 May: 4130879 מקרים מאושרים28 May: 4130879 מקרים מאושרים29 May: 4133709 מקרים מאושרים30 May: 4134922 מקרים מאושרים31 May: 4137301 מקרים מאושרים01 June: 4138523 מקרים מאושרים02 June: 4143722 מקרים מאושרים03 June: 4146184 מקרים מאושרים04 June: 4146184 מקרים מאושרים05 June: 4146184 מקרים מאושרים06 June: 4151986 מקרים מאושרים07 June: 4154566 מקרים מאושרים08 June: 4159597 מקרים מאושרים09 June: 4164482 מקרים מאושרים10 June: 4169338 מקרים מאושרים11 June: 4175652 מקרים מאושרים12 June: 4179788 מקרים מאושרים13 June: 4183485 מקרים מאושרים14 June: 4189858 מקרים מאושרים15 June: 4198202 מקרים מאושרים16 June: 4205424 מקרים מאושרים17 June: 4209572 מקרים מאושרים18 June: 4220532 מקרים מאושרים19 June: 4226253 מקרים מאושרים20 June: 4233768 מקרים מאושרים21 June: 4244462 מקרים מאושרים22 June: 4255131 מקרים מאושרים23 June: 4265878 מקרים מאושרים24 June: 4275795 מקרים מאושרים25 June: 4286132 מקרים מאושרים26 June: 4293082 מקרים מאושרים27 June: 4301609 מקרים מאושרים28 June: 4316214 מקרים מאושרים29 June: 4328741 מקרים מאושרים30 June: 4338707 מקרים מאושרים01 July: 4344800 מקרים מאושרים02 July: 4360728 מקרים מאושרים03 July: 4360728 מקרים מאושרים04 July: 4371906 מקרים מאושרים05 July: 4391284 מקרים מאושרים06 July: 4404223 מקרים מאושרים07 July: 4415072 מקרים מאושרים08 July: 4425332 מקרים מאושרים09 July: 4436000 מקרים מאושרים10 July: 4442286 מקרים מאושרים11 July: 4449656 מקרים מאושרים12 July: 4462304 מקרים מאושרים13 July: 4472124 מקרים מאושרים14 July: 4482095 מקרים מאושרים15 July: 4489396 מקרים מאושרים16 July: 4498036 מקרים מאושרים17 July: 4498036 מקרים מאושרים18 July: 4498036 מקרים מאושרים19 July: 4518516 מקרים מאושרים20 July: 4525451 מקרים מאושרים21 July: 4531690 מקרים מאושרים22 July: 4537907 מקרים מאושרים23 July: 4543894 מקרים מאושרים24 July: 4543894 מקרים מאושרים25 July: 4551146 מקרים מאושרים26 July: 4557783 מקרים מאושרים27 July: 4563773 מקרים מאושרים28 July: 4567893 מקרים מאושרים29 July: 4571926 מקרים מאושרים30 July: 4576200 מקרים מאושרים31 July: 4578503 מקרים מאושרים01 August: 4579737 מקרים מאושרים02 August: 4585592 מקרים מאושרים03 August: 4589294 מקרים מאושרים04 August: 4592578 מקרים מאושרים05 August: 4594568 מקרים מאושרים06 August: 4598476 מקרים מאושרים07 August: 4598476 מקרים מאושרים08 August: 4598476 מקרים מאושרים09 August: 4598476 מקרים מאושרים10 August: 4598476 מקרים מאושרים11 August: 4608845 מקרים מאושרים12 August: 4610664 מקרים מאושרים13 August: 4612460 מקרים מאושרים14 August: 4613301 מקרים מאושרים15 August: 4614413 מקרים מאושרים16 August: 4615786 מקרים מאושרים17 August: 4617935 מקרים מאושרים18 August: 4619561 מקרים מאושרים19 August: 4620636 מקרים מאושרים20 August: 4621445 מקרים מאושרים21 August: 4622058 מקרים מאושרים22 August: 4623052 מקרים מאושרים23 August: 4624813 מקרים מאושרים24 August: 4626068 מקרים מאושרים25 August: 4627118 מקרים מאושרים26 August: 4628091 מקרים מאושרים27 August: 4629059 מקרים מאושרים28 August: 4629059 מקרים מאושרים29 August: 4630030 מקרים מאושרים30 August: 4631582 מקרים מאושרים31 August: 4632109 מקרים מאושרים01 September: 4633426 מקרים מאושרים02 September: 4634251 מקרים מאושרים03 September: 4635151 מקרים מאושרים04 September: 4635151 מקרים מאושרים05 September: 4636301 מקרים מאושרים06 September: 4637442 מקרים מאושרים07 September: 4638426 מקרים מאושרים08 September: 4639341 מקרים מאושרים09 September: 4640220 מקרים מאושרים10 September: 4640220 מקרים מאושרים11 September: 4641843 מקרים מאושרים12 September: 4642530 מקרים מאושרים13 September: 4643996 מקרים מאושרים14 September: 4645174 מקרים מאושרים15 September: 4646327 מקרים מאושרים16 September: 4649328 מקרים מאושרים17 September: 4649328 מקרים מאושרים18 September: 4649328 מקרים מאושרים19 September: 4650295 מקרים מאושרים20 September: 4651777 מקרים מאושרים21 September: 4653176 מקרים מאושרים22 September: 4653764 מקרים מאושרים23 September: 4655364 מקרים מאושרים24 September: 4655364 מקרים מאושרים25 September: 4655364 מקרים מאושרים26 September: 4659142 מקרים מאושרים27 September: 4659142 מקרים מאושרים28 September: 4659142 מקרים מאושרים29 September: 4659661 מקרים מאושרים30 September: 4661096 מקרים מאושרים01 October: 4662579 מקרים מאושרים02 October: 4662579 מקרים מאושרים03 October: 4663515 מקרים מאושרים04 October: 4664528 מקרים מאושרים05 October: 4666020 מקרים מאושרים06 October: 4666165 מקרים מאושרים07 October: 4666616 מקרים מאושרים08 October: 4667287 מקרים מאושרים09 October: 4667287 מקרים מאושרים10 October: 4667287 מקרים מאושרים11 October: 4668651 מקרים מאושרים12 October: 4669749 מקרים מאושרים13 October: 4670617 מקרים מאושרים14 October: 4671343 מקרים מאושרים15 October: 4672057 מקרים מאושרים16 October: 4672057 מקרים מאושרים17 October: 4672731 מקרים מאושרים18 October: 4673411 מקרים מאושרים19 October: 4674065 מקרים מאושרים20 October: 4674578 מקרים מאושרים21 October: 4675423 מקרים מאושרים22 October: 4676502 מקרים מאושרים23 October: 4677062 מקרים מאושרים24 October: 4677930 מקרים מאושרים25 October: 4678737 מקרים מאושרים26 October: 4679556 מקרים מאושרים27 October: 4680394 מקרים מאושרים28 October: 4681226 מקרים מאושרים29 October: 4681757 מקרים מאושרים30 October: 4681757 מקרים מאושרים31 October: 4683218 מקרים מאושרים01 November: 4684460 מקרים מאושרים02 November: 4685232 מקרים מאושרים03 November: 4686069 מקרים מאושרים04 November: 4689161 מקרים מאושרים05 November: 4689161 מקרים מאושרים06 November: 4689161 מקרים מאושרים07 November: 4689161 מקרים מאושרים08 November: 4689161 מקרים מאושרים09 November: 4692163 מקרים מאושרים10 November: 4693155 מקרים מאושרים11 November: 4693671 מקרים מאושרים12 November: 4694845 מקרים מאושרים13 November: 4694845 מקרים מאושרים14 November: 4695862 מקרים מאושרים15 November: 4697703 מקרים מאושרים16 November: 4699229 מקרים מאושרים17 November: 4700699 מקרים מאושרים18 November: 4701945 מקרים מאושרים19 November: 4704018 מקרים מאושרים20 November: 4704018 מקרים מאושרים21 November: 4705787 מקרים מאושרים22 November: 4707644 מקרים מאושרים23 November: 4708552 מקרים מאושרים24 November: 4709805 מקרים מאושרים25 November: 4711864 מקרים מאושרים26 November: 4713855 מקרים מאושרים27 November: 4715096 מקרים מאושרים28 November: 4716290 מקרים מאושרים29 November: 4718373 מקרים מאושרים30 November: 4718373 מקרים מאושרים01 December: 4722419 מקרים מאושרים02 December: 4723607 מקרים מאושרים03 December: 4724509 מקרים מאושרים04 December: 4726006 מקרים מאושרים05 December: 4727322 מקרים מאושרים06 December: 4729614 מקרים מאושרים07 December: 4730502 מקרים מאושרים08 December: 4733461 מקרים מאושרים09 December: 4734801 מקרים מאושרים10 December: 4736104 מקרים מאושרים11 December: 4736548 מקרים מאושרים12 December: 4738361 מקרים מאושרים13 December: 4739416 מקרים מאושרים14 December: 4741241 מקרים מאושרים15 December: 4742943 מקרים מאושרים16 December: 4745178 מקרים מאושרים17 December: 4746707 מקרים מאושרים18 December: 4747423 מקרים מאושרים19 December: 4748001 מקרים מאושרים20 December: 4750268 מקרים מאושרים21 December: 4751175 מקרים מאושרים22 December: 4751647 מקרים מאושרים23 December: 4754255 מקרים מאושרים24 December: 4755018 מקרים מאושרים25 December: 4756124 מקרים מאושרים26 December: 4756955 מקרים מאושרים27 December: 4758570 מקרים מאושרים28 December: 4760050 מקרים מאושרים29 December: 4760527 מקרים מאושרים30 December: 4761678 מקרים מאושרים31 December: 4762779 מקרים מאושרים01 January: 4763685 מקרים מאושרים02 January: 4764046 מקרים מאושרים03 January: 4765119 מקרים מאושרים04 January: 4766795 מקרים מאושרים05 January: 4767371 מקרים מאושרים06 January: 4768757 מקרים מאושרים07 January: 4769686 מקרים מאושרים08 January: 4770244 מקרים מאושרים09 January: 4770624 מקרים מאושרים10 January: 4771681 מקרים מאושרים11 January: 4772755 מקרים מאושרים12 January: 4773885 מקרים מאושרים13 January: 4774567 מקרים מאושרים14 January: 4775264 מקרים מאושרים15 January: 4775760 מקרים מאושרים16 January: 4775999 מקרים מאושרים17 January: 4777222 מקרים מאושרים18 January: 4777222 מקרים מאושרים19 January: 4778811 מקרים מאושרים20 January: 4779655 מקרים מאושרים21 January: 4779982 מקרים מאושרים22 January: 4780420 מקרים מאושרים23 January: 4780955 מקרים מאושרים24 January: 4781372 מקרים מאושרים25 January: 4782550 מקרים מאושרים26 January: 4783284 מקרים מאושרים27 January: 4783787 מקרים מאושרים28 January: 4784321 מקרים מאושרים29 January: 4784570 מקרים מאושרים30 January: 4784711 מקרים מאושרים31 January: 4785317 מקרים מאושרים01 February: 4786189 מקרים מאושרים02 February: 4786658 מקרים מאושרים03 February: 4787396 מקרים מאושרים04 February: 4787635 מקרים מאושרים05 February: 4788082 מקרים מאושרים06 February: 4788158 מקרים מאושרים07 February: 4788634 מקרים מאושרים08 February: 4789494 מקרים מאושרים09 February: 4789872 מקרים מאושרים10 February: 4790253 מקרים מאושרים11 February: 4790583 מקרים מאושרים12 February: 4790774 מקרים מאושרים13 February: 4791172 מקרים מאושרים14 February: 4791740 מקרים מאושרים15 February: 4792175 מקרים מאושרים16 February: 4792610 מקרים מאושרים17 February: 4793243 מקרים מאושרים18 February: 4793729 מקרים מאושרים19 February: 4793985 מקרים מאושרים20 February: 4794296 מקרים מאושרים21 February: 4794296 מקרים מאושרים22 February: 4795630 מקרים מאושרים23 February: 4795887 מקרים מאושרים24 February: 4796672 מקרים מאושרים25 February: 4797235 מקרים מאושרים26 February: 4797566 מקרים מאושרים27 February: 4797689 מקרים מאושרים28 February: 4798654 מקרים מאושרים01 March: 4799283 מקרים מאושרים02 March: 4799640 מקרים מאושרים03 March: 4800397 מקרים מאושרים04 March: 4800913 מקרים מאושרים05 March: 4801230 מקרים מאושרים06 March: 4801511 מקרים מאושרים07 March: 4801511 מקרים מאושרים08 March: 4801511 מקרים מאושרים09 March: 4803173 מקרים מאושרים10 March: 4803833 מקרים מאושרים11 March: 4804197 מקרים מאושרים12 March: 4804683 מקרים מאושרים13 March: 4805041 מקרים מאושרים14 March: 4805452 מקרים מאושרים15 March: 4806396 מקרים מאושרים16 March: 4806715 מקרים מאושרים17 March: 4807369 מקרים מאושרים18 March: 4808152 מקרים מאושרים19 March: 4808152 מקרים מאושרים20 March: 4808869 מקרים מאושרים21 March: 4809419 מקרים מאושרים22 March: 4809672 מקרים מאושרים23 March: 4810512 מקרים מאושרים24 March: 4810698 מקרים מאושרים25 March: 4810698 מקרים מאושרים26 March: 4810698 מקרים מאושרים27 March: 4810698 מקרים מאושרים28 March: 4810698 מקרים מאושרים29 March: 4812877 מקרים מאושרים30 March: 4812877 מקרים מאושרים31 March: 4813660 מקרים מאושרים01 April: 4813660 מקרים מאושרים02 April: 4814570 מקרים מאושרים03 April: 4814787 מקרים מאושרים04 April: 4815175 מקרים מאושרים05 April: 4815175 מקרים מאושרים06 April: 4815175 מקרים מאושרים07 April: 4815744 מקרים מאושרים08 April: 4816330 מקרים מאושרים09 April: 4816330 מקרים מאושרים10 April: 4816617 מקרים מאושרים11 April: 4816924 מקרים מאושרים12 April: 4817269 מקרים מאושרים13 April: 4817269 מקרים מאושרים14 April: 4817269 מקרים מאושרים15 April: 4817269 מקרים מאושרים16 April: 4818346 מקרים מאושרים17 April: 4818657 מקרים מאושרים18 April: 4818657 מקרים מאושרים19 April: 4819445 מקרים מאושרים20 April: 4819704 מקרים מאושרים21 April: 4820016 מקרים מאושרים22 April: 4820120 מקרים מאושרים23 April: 4820380 מקרים מאושרים24 April: 4820530 מקרים מאושרים25 April: 4820689 מקרים מאושרים26 April: 4820963 מקרים מאושרים27 April: 4820963 מקרים מאושרים28 April: 4821234 מקרים מאושרים29 April: 4821234 מקרים מאושרים30 April: 4821710 מקרים מאושרים01 May: 4821891 מקרים מאושרים02 May: 4821891 מקרים מאושרים03 May: 4822483 מקרים מאושרים04 May: 4822585 מקרים מאושרים05 May: 4822896 מקרים מאושרים06 May: 4822896 מקרים מאושרים07 May: 4823266 מקרים מאושרים08 May: 4823329 מקרים מאושרים09 May: 4823329 מקרים מאושרים10 May: 4823329 מקרים מאושרים11 May: 4823329 מקרים מאושרים12 May: 4823329 מקרים מאושרים13 May: 4823329 מקרים מאושרים14 May: 4823329 מקרים מאושרים15 May: 4823329 מקרים מאושרים16 May: 4823329 מקרים מאושרים17 May: 4823329 מקרים מאושרים18 May: 4823329 מקרים מאושרים19 May: 4824551 מקרים מאושרים20 May: 4824551 מקרים מאושרים21 May: 4824551 מקרים מאושרים22 May: 4824551 מקרים מאושרים23 May: 4824551 מקרים מאושרים24 May: 4824551 מקרים מאושרים25 May: 4825362 מקרים מאושרים26 May: 4825362 מקרים מאושרים27 May: 4825362 מקרים מאושרים28 May: 4825362 מקרים מאושרים29 May: 4825362 מקרים מאושרים30 May: 4825362 מקרים מאושרים31 May: 4825362 מקרים מאושרים01 June: 4826031 מקרים מאושרים02 June: 4826031 מקרים מאושרים03 June: 4826031 מקרים מאושרים04 June: 4826031 מקרים מאושרים05 June: 4826031 מקרים מאושרים06 June: 4826031 מקרים מאושרים07 June: 4826031 מקרים מאושרים08 June: 4826031 מקרים מאושרים09 June: 4826780 מקרים מאושרים10 June: 4826780 מקרים מאושרים11 June: 4826780 מקרים מאושרים12 June: 4826780 מקרים מאושרים13 June: 4826780 מקרים מאושרים14 June: 4826780 מקרים מאושרים15 June: 4827640 מקרים מאושרים16 June: 4827640 מקרים מאושרים17 June: 4827640 מקרים מאושרים18 June: 4827640 מקרים מאושרים19 June: 4827640 מקרים מאושרים20 June: 4827640 מקרים מאושרים21 June: 4827640 מקרים מאושרים22 June: 4827640 מקרים מאושרים23 June: 4828123 מקרים מאושרים24 June: 4828123 מקרים מאושרים25 June: 4828123 מקרים מאושרים26 June: 4828123 מקרים מאושרים27 June: 4828123 מקרים מאושרים28 June: 4828123 מקרים מאושרים29 June: 4828123 מקרים מאושרים30 June: 4828768 מקרים מאושרים01 July: 4828768 מקרים מאושרים02 July: 4828768 מקרים מאושרים03 July: 4828768 מקרים מאושרים04 July: 4828768 מקרים מאושרים05 July: 4828768 מקרים מאושרים06 July: 4828768 מקרים מאושרים07 July: 4829214 מקרים מאושרים08 July: 4829214 מקרים מאושרים09 July: 4829214 מקרים מאושרים10 July: 4829214 מקרים מאושרים11 July: 4829214 מקרים מאושרים12 July: 4829214 מקרים מאושרים13 July: 4829689 מקרים מאושרים14 July: 4829689 מקרים מאושרים15 July: 4829689 מקרים מאושרים16 July: 4829689 מקרים מאושרים17 July: 4829689 מקרים מאושרים18 July: 4829689 מקרים מאושרים19 July: 4829689 מקרים מאושרים20 July: 4829689 מקרים מאושרים21 July: 4830203 מקרים מאושרים22 July: 4830203 מקרים מאושרים23 July: 4830203 מקרים מאושרים24 July: 4830203 מקרים מאושרים25 July: 4830203 מקרים מאושרים26 July: 4830203 מקרים מאושרים27 July: 4830733 מקרים מאושרים28 July: 4830733 מקרים מאושרים29 July: 4830733 מקרים מאושרים30 July: 4830733 מקרים מאושרים31 July: 4830733 מקרים מאושרים01 August: 4830733 מקרים מאושרים02 August: 4830733 מקרים מאושרים03 August: 4830733 מקרים מאושרים04 August: 4831302 מקרים מאושרים05 August: 4831302 מקרים מאושרים06 August: 4831302 מקרים מאושרים07 August: 4831302 מקרים מאושרים08 August: 4831302 מקרים מאושרים09 August: 4831302 מקרים מאושרים10 August: 4831302 מקרים מאושרים11 August: 4831302 מקרים מאושרים12 August: 4831302 מקרים מאושרים13 August: 4831302 מקרים מאושרים14 August: 4831302 מקרים מאושרים15 August: 4831302 מקרים מאושרים16 August: 4831302 מקרים מאושרים17 August: 4831302 מקרים מאושרים18 August: 4831302 מקרים מאושרים19 August: 4831302 מקרים מאושרים20 August: 4831302 מקרים מאושרים21 August: 4831302 מקרים מאושרים22 August: 4831302 מקרים מאושרים23 August: 4831302 מקרים מאושרים24 August: 4831302 מקרים מאושרים25 August: 4831302 מקרים מאושרים26 August: 4833089 מקרים מאושרים27 August: 4833089 מקרים מאושרים28 August: 4833089 מקרים מאושרים29 August: 4833089 מקרים מאושרים30 August: 4833089 מקרים מאושרים31 August: 4833089 מקרים מאושרים01 September: 4833983 מקרים מאושרים02 September: 4833983 מקרים מאושרים03 September: 4833983 מקרים מאושרים04 September: 4833983 מקרים מאושרים05 September: 4833983 מקרים מאושרים06 September: 4833983 מקרים מאושרים07 September: 4833983 מקרים מאושרים08 September: 4834948 מקרים מאושרים09 September: 4834948 מקרים מאושרים10 September: 4834948 מקרים מאושרים11 September: 4834948 מקרים מאושרים12 September: 4834948 מקרים מאושרים13 September: 4834948 מקרים מאושרים14 September: 4834948 מקרים מאושרים15 September: 4834948 מקרים מאושרים16 September: 4835954 מקרים מאושרים17 September: 4835954 מקרים מאושרים18 September: 4835954 מקרים מאושרים19 September: 4835954 מקרים מאושרים20 September: 4835954 מקרים מאושרים21 September: 4835954 מקרים מאושרים22 September: 4835954 מקרים מאושרים23 September: 4837411 מקרים מאושרים24 September: 4837411 מקרים מאושרים25 September: 4837411 מקרים מאושרים26 September: 4837411 מקרים מאושרים27 September: 4837411 מקרים מאושרים28 September: 4837411 מקרים מאושרים29 September: 4837411 מקרים מאושרים30 September: 4837580 מקרים מאושרים01 October: 4837580 מקרים מאושרים02 October: 4837580 מקרים מאושרים03 October: 4837580 מקרים מאושרים04 October: 4837580 מקרים מאושרים05 October: 4837580 מקרים מאושרים06 October: 4837580 מקרים מאושרים07 October: 4839886 מקרים מאושרים08 October: 4839886 מקרים מאושרים09 October: 4839886 מקרים מאושרים10 October: 4839886 מקרים מאושרים11 October: 4839886 מקרים מאושרים12 October: 4839886 מקרים מאושרים13 October: 4839886 מקרים מאושרים14 October: 4839886 מקרים מאושרים15 October: 4839886 מקרים מאושרים16 October: 4839886 מקרים מאושרים17 October: 4839886 מקרים מאושרים18 October: 4839886 מקרים מאושרים19 October: 4839886 מקרים מאושרים20 October: 4839886 מקרים מאושרים21 October: 4840714 מקרים מאושרים22 October: 4840714 מקרים מאושרים23 October: 4840714 מקרים מאושרים24 October: 4840714 מקרים מאושרים25 October: 4840714 מקרים מאושרים26 October: 4840714 מקרים מאושרים27 October: 4840714 מקרים מאושרים28 October: 4840714 מקרים מאושרים29 October: 4840714 מקרים מאושרים30 October: 4840714 מקרים מאושרים31 October: 4840714 מקרים מאושרים01 November: 4840714 מקרים מאושרים02 November: 4840714 מקרים מאושרים03 November: 4840714 מקרים מאושרים04 November: 4840714 מקרים מאושרים05 November: 4840714 מקרים מאושרים06 November: 4840714 מקרים מאושרים07 November: 4840714 מקרים מאושרים08 November: 4840714 מקרים מאושרים09 November: 4840714 מקרים מאושרים10 November: 4840714 מקרים מאושרים11 November: 4840714 מקרים מאושרים12 November: 4840714 מקרים מאושרים13 November: 4840714 מקרים מאושרים14 November: 4840714 מקרים מאושרים15 November: 4840714 מקרים מאושרים16 November: 4840714 מקרים מאושרים17 November: 4841756 מקרים מאושרים18 November: 4841756 מקרים מאושרים19 November: 4841756 מקרים מאושרים20 November: 4841772 מקרים מאושרים21 November: 4841772 מקרים מאושרים22 November: 4841772 מקרים מאושרים23 November: 4841772 מקרים מאושרים24 November: 4841772 מקרים מאושרים25 November: 4841772 מקרים מאושרים26 November: 4841772 מקרים מאושרים27 November: 4841772 מקרים מאושרים28 November: 4841772 מקרים מאושרים29 November: 4841772 מקרים מאושרים30 November: 4841772 מקרים מאושרים01 December: 4841772 מקרים מאושרים02 December: 4841772 מקרים מאושרים03 December: 4841772 מקרים מאושרים04 December: 4841772 מקרים מאושרים05 December: 4841772 מקרים מאושרים06 December: 4841772 מקרים מאושרים07 December: 4841772 מקרים מאושרים08 December: 4841772 מקרים מאושרים09 December: 4841772 מקרים מאושרים484177222 February: 0 מקרי מוות23 February: 0 מקרי מוות24 February: 0 מקרי מוות25 February: 0 מקרי מוות26 February: 0 מקרי מוות27 February: 0 מקרי מוות28 February: 0 מקרי מוות29 February: 0 מקרי מוות01 March: 0 מקרי מוות02 March: 0 מקרי מוות03 March: 0 מקרי מוות04 March: 0 מקרי מוות05 March: 0 מקרי מוות06 March: 0 מקרי מוות07 March: 0 מקרי מוות08 March: 0 מקרי מוות09 March: 0 מקרי מוות10 March: 0 מקרי מוות11 March: 0 מקרי מוות12 March: 0 מקרי מוות13 March: 0 מקרי מוות14 March: 0 מקרי מוות15 March: 0 מקרי מוות16 March: 0 מקרי מוות17 March: 0 מקרי מוות18 March: 0 מקרי מוות19 March: 0 מקרי מוות20 March: 0 מקרי מוות21 March: 1 מקרי מוות22 March: 1 מקרי מוות23 March: 1 מקרי מוות24 March: 1 מקרי מוות25 March: 5 מקרי מוות26 March: 5 מקרי מוות27 March: 10 מקרי מוות28 March: 12 מקרי מוות29 March: 15 מקרי מוות30 March: 15 מקרי מוות31 March: 17 מקרי מוות01 April: 21 מקרי מוות02 April: 21 מקרי מוות03 April: 29 מקרי מוות04 April: 36 מקרי מוות05 April: 42 מקרי מוות06 April: 46 מקרי מוות07 April: 52 מקרי מוות07 April: 71 מקרי מוות08 April: 71 מקרי מוות09 April: 79 מקרי מוות10 April: 92 מקרי מוות11 April: 92 מקרי מוות12 April: 96 מקרי מוות12 April: 96 מקרי מוות13 April: 96 מקרי מוות14 April: 123 מקרי מוות15 April: 126 מקרי מוות16 April: 140 מקרי מוות17 April: 142 מקרי מוות18 April: 158 מקרי מוות19 April: 164 מקרי מוות20 April: 172 מקרי מוות21 April: 177 מקרי מוות22 April: 184 מקרי מוות23 April: 189 מקרי מוות24 April: 192 מקרי מוות25 April: 194 מקרי מוות26 April: 199 מקרי מוות27 April: 201 מקרי מוות28 April: 204 מקרי מוות29 April: 210 מקרי מוות30 April: 215 מקרי מוות01 May: 222 מקרי מוות02 May: 225 מקרי מוות03 May: 229 מקרי מוות04 May: 232 מקרי מוות05 May: 235 מקרי מוות06 May: 238 מקרי מוות07 May: 239 מקרי מוות08 May: 240 מקרי מוות09 May: 245 מקרי מוות10 May: 247 מקרי מוות11 May: 252 מקרי מוות12 May: 258 מקרי מוות13 May: 260 מקרי מוות14 May: 264 מקרי מוות15 May: 265 מקרי מוות16 May: 266 מקרי מוות17 May: 268 מקרי מוות18 May: 272 מקרי מוות19 May: 276 מקרי מוות20 May: 278 מקרי מוות21 May: 279 מקרי מוות22 May: 279 מקרי מוות23 May: 279 מקרי מוות24 May: 279 מקרי מוות25 May: 279 מקרי מוות26 May: 281 מקרי מוות27 May: 281 מקרי מוות28 May: 281 מקרי מוות29 May: 284 מקרי מוות30 May: 284 מקרי מוות31 May: 284 מקרי מוות01 June: 285 מקרי מוות02 June: 285 מקרי מוות03 June: 290 מקרי מוות04 June: 291 מקרי מוות05 June: 291 מקרי מוות06 June: 291 מקרי מוות07 June: 295 מקרי מוות08 June: 298 מקרי מוות09 June: 298 מקרי מוות10 June: 299 מקרי מוות11 June: 299 מקרי מוות12 June: 300 מקרי מוות13 June: 300 מקרי מוות14 June: 300 מקרי מוות15 June: 300 מקרי מוות16 June: 302 מקרי מוות17 June: 302 מקרי מוות18 June: 303 מקרי מוות19 June: 303 מקרי מוות20 June: 304 מקרי מוות21 June: 305 מקרי מוות22 June: 306 מקרי מוות23 June: 307 מקרי מוות24 June: 308 מקרי מוות25 June: 308 מקרי מוות26 June: 309 מקרי מוות27 June: 314 מקרי מוות28 June: 317 מקרי מוות29 June: 318 מקרי מוות30 June: 319 מקרי מוות01 July: 320 מקרי מוות02 July: 322 מקרי מוות03 July: 324 מקרי מוות04 July: 326 מקרי מוות05 July: 330 מקרי מוות06 July: 331 מקרי מוות07 July: 334 מקרי מוות08 July: 342 מקרי מוות09 July: 344 מקרי מוות10 July: 348 מקרי מוות11 July: 351 מקרי מוות12 July: 354 מקרי מוות13 July: 362 מקרי מוות14 July: 365 מקרי מוות15 July: 371 מקרי מוות16 July: 376 מקרי מוות17 July: 384 מקרי מוות18 July: 392 מקרי מוות19 July: 401 מקרי מוות20 July: 409 מקרי מוות21 July: 415 מקרי מוות22 July: 425 מקרי מוות23 July: 430 מקרי מוות24 July: 442 מקרי מוות25 July: 448 מקרי מוות26 July: 457 מקרי מוות27 July: 470 מקרי מוות28 July: 474 מקרי מוות29 July: 486 מקרי מוות30 July: 491 מקרי מוות31 July: 500 מקרי מוות01 August: 512 מקרי מוות02 August: 526 מקרי מוות03 August: 536 מקרי מוות04 August: 546 מקרי מוות05 August: 561 מקרי מוות06 August: 565 מקרי מוות07 August: 576 מקרי מוות08 August: 581 מקרי מוות09 August: 593 מקרי מוות10 August: 600 מקרי מוות11 August: 613 מקרי מוות12 August: 622 מקרי מוות13 August: 639 מקרי מוות14 August: 651 מקרי מוות15 August: 665 מקרי מוות16 August: 674 מקרי מוות17 August: 685 מקרי מוות18 August: 692 מקרי מוות19 August: 708 מקרי מוות20 August: 781 מקרי מוות21 August: 795 מקרי מוות22 August: 809 מקרי מוות23 August: 819 מקרי מוות24 August: 834 מקרי מוות25 August: 847 מקרי מוות26 August: 859 מקרי מוות27 August: 875 מקרי מוות28 August: 884 מקרי מוות29 August: 894 מקרי מוות30 August: 906 מקרי מוות31 August: 919 מקרי מוות01 September: 939 מקרי מוות02 September: 957 מקרי מוות03 September: 969 מקרי מוות04 September: 985 מקרי מוות05 September: 993 מקרי מוות06 September: 1007 מקרי מוות07 September: 1019 מקרי מוות08 September: 1026 מקרי מוות09 September: 1040 מקרי מוות10 September: 1054 מקרי מוות11 September: 1077 מקרי מוות12 September: 1090 מקרי מוות13 September: 1103 מקרי מוות14 September: 1119 מקרי מוות15 September: 1136 מקרי מוות16 September: 1147 מקרי מוות17 September: 1165 מקרי מוות18 September: 1169 מקרי מוות19 September: 1196 מקרי מוות20 September: 1226 מקרי מוות21 September: 1256 מקרי מוות22 September: 1273 מקרי מוות23 September: 1285 מקרי מוות24 September: 1325 מקרי מוות25 September: 1378 מקרי מוות26 September: 1412 מקרי מוות27 September: 1441 מקרי מוות28 September: 1466 מקרי מוות29 September: 1507 מקרי מוות30 September: 1528 מקרי מוות01 October: 1569 מקרי מוות02 October: 1622 מקרי מוות03 October: 1633 מקרי מוות04 October: 1682 מקרי מוות05 October: 1719 מקרי מוות06 October: 1757 מקרי מוות07 October: 1797 מקרי מוות08 October: 1824 מקרי מוות09 October: 1864 מקרי מוות10 October: 1886 מקרי מוות11 October: 1941 מקרי מוות12 October: 1980 מקרי מוות13 October: 2021 מקרי מוות14 October: 2055 מקרי מוות15 October: 2098 מקרי מוות16 October: 2127 מקרי מוות17 October: 2141 מקרי מוות18 October: 2190 מקרי מוות19 October: 2209 מקרי מוות20 October: 2263 מקרי מוות21 October: 2278 מקרי מוות22 October: 2291 מקרי מוות23 October: 2319 מקרי מוות24 October: 2329 מקרי מוות25 October: 2372 מקרי מוות26 October: 2397 מקרי מוות27 October: 2453 מקרי מוות28 October: 2483 מקרי מוות29 October: 2494 מקרי מוות30 October: 2508 מקרי מוות31 October: 2514 מקרי מוות01 November: 2539 מקרי מוות02 November: 2554 מקרי מוות03 November: 2580 מקרי מוות04 November: 2592 מקרי מוות05 November: 2597 מקרי מוות06 November: 2639 מקרי מוות07 November: 2644 מקרי מוות08 November: 2664 מקרי מוות09 November: 2674 מקרי מוות10 November: 2678 מקרי מוות11 November: 2684 מקרי מוות12 November: 2700 מקרי מוות13 November: 2706 מקרי מוות14 November: 2716 מקרי מוות15 November: 2721 מקרי מוות16 November: 2732 מקרי מוות17 November: 2735 מקרי מוות18 November: 2736 מקרי מוות19 November: 2739 מקרי מוות20 November: 2742 מקרי מוות21 November: 2744 מקרי מוות22 November: 2757 מקרי מוות23 November: 2799 מקרי מוות24 November: 2811 מקרי מוות25 November: 2822 מקרי מוות26 November: 2826 מקרי מוות27 November: 2834 מקרי מוות28 November: 2839 מקרי מוות29 November: 2854 מקרי מוות30 November: 2864 מקרי מוות01 December: 2865 מקרי מוות02 December: 2877 מקרי מוות03 December: 2883 מקרי מוות04 December: 2891 מקרי מוות05 December: 2896 מקרי מוות06 December: 2909 מקרי מוות07 December: 2917 מקרי מוות08 December: 2924 מקרי מוות09 December: 2932 מקרי מוות10 December: 2934 מקרי מוות11 December: 2961 מקרי מוות12 December: 2969 מקרי מוות13 December: 2983 מקרי מוות14 December: 2999 מקרי מוות15 December: 3004 מקרי מוות16 December: 3014 מקרי מוות17 December: 3034 מקרי מוות18 December: 3050 מקרי מוות19 December: 3057 מקרי מוות20 December: 3074 מקרי מוות21 December: 3099 מקרי מוות22 December: 3111 מקרי מוות23 December: 3136 מקרי מוות24 December: 3150 מקרי מוות25 December: 3171 מקרי מוות26 December: 3186 מקרי מוות27 December: 3210 מקרי מוות28 December: 3226 מקרי מוות29 December: 3256 מקרי מוות30 December: 3292 מקרי מוות31 December: 3307 מקרי מוות01 January: 3325 מקרי מוות02 January: 3356 מקרי מוות03 January: 3392 מקרי מוות04 January: 3417 מקרי מוות05 January: 3445 מקרי מוות06 January: 3496 מקרי מוות07 January: 3529 מקרי מוות08 January: 3552 מקרי מוות09 January: 3596 מקרי מוות10 January: 3645 מקרי מוות11 January: 3671 מקרי מוות12 January: 3704 מקרי מוות13 January: 3771 מקרי מוות14 January: 3817 מקרי מוות15 January: 3870 מקרי מוות16 January: 3910 מקרי מוות17 January: 3959 מקרי מוות18 January: 4005 מקרי מוות19 January: 4044 מקרי מוות20 January: 4080 מקרי מוות21 January: 4181 מקרי מוות22 January: 4245 מקרי מוות23 January: 4266 מקרי מוות24 January: 4341 מקרי מוות25 January: 4419 מקרי מוות26 January: 4498 מקרי מוות27 January: 4512 מקרי מוות28 January: 4605 מקרי מוות29 January: 4669 מקרי מוות30 January: 4700 מקרי מוות31 January: 4738 מקרי מוות01 February: 4796 מקרי מוות02 February: 4816 מקרי מוות03 February: 4887 מקרי מוות04 February: 4948 מקרי מוות05 February: 5001 מקרי מוות06 February: 5020 מקרי מוות07 February: 5071 מקרי מוות08 February: 5113 מקרי מוות09 February: 5171 מקרי מוות10 February: 5216 מקרי מוות11 February: 5257 מקרי מוות12 February: 5283 מקרי מוות13 February: 5304 מקרי מוות14 February: 5351 מקרי מוות15 February: 5388 מקרי מוות16 February: 5414 מקרי מוות17 February: 5441 מקרי מוות18 February: 5473 מקרי מוות19 February: 5509 מקרי מוות20 February: 5526 מקרי מוות21 February: 5526 מקרי מוות22 February: 5577 מקרי מוות23 February: 5596 מקרי מוות24 February: 5634 מקרי מוות25 February: 5660 מקרי מוות26 February: 5687 מקרי מוות27 February: 5697 מקרי מוות28 February: 5732 מקרי מוות01 March: 5752 מקרי מוות02 March: 5760 מקרי מוות03 March: 5790 מקרי מוות04 March: 5803 מקרי מוות05 March: 5822 מקרי מוות06 March: 5834 מקרי מוות07 March: 5856 מקרי מוות08 March: 5891 מקרי מוות09 March: 5915 מקרי מוות10 March: 5933 מקרי מוות11 March: 5950 מקרי מוות12 March: 5967 מקרי מוות13 March: 5980 מקרי מוות14 March: 5988 מקרי מוות15 March: 6008 מקרי מוות16 March: 6030 מקרי מוות17 March: 6048 מקרי מוות18 March: 6057 מקרי מוות19 March: 6069 מקרי מוות20 March: 6073 מקרי מוות21 March: 6082 מקרי מוות22 March: 6092 מקרי מוות23 March: 6109 מקרי מוות24 March: 6122 מקרי מוות25 March: 6154 מקרי מוות26 March: 6163 מקרי מוות27 March: 6165 מקרי מוות28 March: 6165 מקרי מוות29 March: 6185 מקרי מוות30 March: 6197 מקרי מוות31 March: 6197 מקרי מוות01 April: 6209 מקרי מוות02 April: 6220 מקרי מוות03 April: 6220 מקרי מוות04 April: 6236 מקרי מוות05 April: 6243 מקרי מוות06 April: 6248 מקרי מוות07 April: 6257 מקרי מוות08 April: 6266 מקרי מוות09 April: 6279 מקרי מוות10 April: 6280 מקרי מוות11 April: 6292 מקרי מוות12 April: 6296 מקרי מוות13 April: 6304 מקרי מוות14 April: 6309 מקרי מוות15 April: 6312 מקרי מוות16 April: 6314 מקרי מוות17 April: 6315 מקרי מוות18 April: 6331 מקרי מוות19 April: 6335 מקרי מוות20 April: 6341 מקרי מוות21 April: 6345 מקרי מוות22 April: 6346 מקרי מוות23 April: 6346 מקרי מוות24 April: 6346 מקרי מוות25 April: 6350 מקרי מוות26 April: 6352 מקרי מוות27 April: 6353 מקרי מוות28 April: 6359 מקרי מוות29 April: 6361 מקרי מוות30 April: 6362 מקרי מוות01 May: 6363 מקרי מוות02 May: 6363 מקרי מוות03 May: 6366 מקרי מוות04 May: 6367 מקרי מוות05 May: 6369 מקרי מוות06 May: 6370 מקרי מוות07 May: 6374 מקרי מוות08 May: 6375 מקרי מוות09 May: 6376 מקרי מוות10 May: 6377 מקרי מוות11 May: 6378 מקרי מוות12 May: 6378 מקרי מוות13 May: 6379 מקרי מוות14 May: 6379 מקרי מוות15 May: 6380 מקרי מוות16 May: 6381 מקרי מוות17 May: 6382 מקרי מוות18 May: 6389 מקרי מוות19 May: 6392 מקרי מוות20 May: 6395 מקרי מוות21 May: 6396 מקרי מוות22 May: 6397 מקרי מוות23 May: 6397 מקרי מוות24 May: 6404 מקרי מוות25 May: 6406 מקרי מוות26 May: 6406 מקרי מוות27 May: 6406 מקרי מוות28 May: 6406 מקרי מוות29 May: 6407 מקרי מוות30 May: 6407 מקרי מוות31 May: 6411 מקרי מוות01 June: 6412 מקרי מוות02 June: 6413 מקרי מוות03 June: 6415 מקרי מוות04 June: 6416 מקרי מוות05 June: 6417 מקרי מוות06 June: 6418 מקרי מוות07 June: 6418 מקרי מוות08 June: 6418 מקרי מוות09 June: 6418 מקרי מוות10 June: 6418 מקרי מוות11 June: 6428 מקרי מוות12 June: 6428 מקרי מוות13 June: 6428 מקרי מוות14 June: 6430 מקרי מוות15 June: 6430 מקרי מוות16 June: 6430 מקרי מוות17 June: 6428 מקרי מוות18 June: 6428 מקרי מוות19 June: 6428 מקרי מוות20 June: 6428 מקרי מוות21 June: 6428 מקרי מוות22 June: 6428 מקרי מוות23 June: 6428 מקרי מוות24 June: 6428 מקרי מוות25 June: 6429 מקרי מוות26 June: 6429 מקרי מוות27 June: 6429 מקרי מוות28 June: 6429 מקרי מוות29 June: 6430 מקרי מוות30 June: 6429 מקרי מוות01 July: 6429 מקרי מוות02 July: 6429 מקרי מוות03 July: 6429 מקרי מוות04 July: 6429 מקרי מוות05 July: 6428 מקרי מוות06 July: 6429 מקרי מוות07 July: 6429 מקרי מוות08 July: 6429 מקרי מוות09 July: 6432 מקרי מוות10 July: 6434 מקרי מוות11 July: 6435 מקרי מוות12 July: 6438 מקרי מוות13 July: 6438 מקרי מוות14 July: 6439 מקרי מוות15 July: 6441 מקרי מוות16 July: 6443 מקרי מוות17 July: 6444 מקרי מוות18 July: 6446 מקרי מוות19 July: 6449 מקרי מוות20 July: 6450 מקרי מוות21 July: 6452 מקרי מוות22 July: 6454 מקרי מוות23 July: 6457 מקרי מוות24 July: 6457 מקרי מוות25 July: 6458 מקרי מוות26 July: 6460 מקרי מוות27 July: 6461 מקרי מוות28 July: 6461 מקרי מוות29 July: 6462 מקרי מוות30 July: 6469 מקרי מוות31 July: 6469 מקרי מוות01 August: 6473 מקרי מוות02 August: 6477 מקרי מוות03 August: 6487 מקרי מוות04 August: 6495 מקרי מוות05 August: 6503 מקרי מוות06 August: 6509 מקרי מוות07 August: 6516 מקרי מוות08 August: 6535 מקרי מוות09 August: 6542 מקרי מוות10 August: 6559 מקרי מוות11 August: 6571 מקרי מוות12 August: 6587 מקרי מוות13 August: 6604 מקרי מוות14 August: 6611 מקרי מוות15 August: 6622 מקרי מוות16 August: 6668 מקרי מוות17 August: 6687 מקרי מוות18 August: 6704 מקרי מוות19 August: 6723 מקרי מוות20 August: 6752 מקרי מוות21 August: 6759 מקרי מוות22 August: 6775 מקרי מוות23 August: 6830 מקרי מוות24 August: 6856 מקרי מוות25 August: 6880 מקרי מוות26 August: 6908 מקרי מוות27 August: 6937 מקרי מוות28 August: 6947 מקרי מוות29 August: 6950 מקרי מוות30 August: 6989 מקרי מוות31 August: 7043 מקרי מוות01 September: 7043 מקרי מוות02 September: 7086 מקרי מוות03 September: 7122 מקרי מוות04 September: 7129 מקרי מוות05 September: 7154 מקרי מוות06 September: 7205 מקרי מוות07 September: 7205 מקרי מוות08 September: 7205 מקרי מוות09 September: 7261 מקרי מוות10 September: 7313 מקרי מוות11 September: 7321 מקרי מוות12 September: 7338 מקרי מוות13 September: 7383 מקרי מוות14 September: 7406 מקרי מוות15 September: 7438 מקרי מוות16 September: 7452 מקרי מוות17 September: 7465 מקרי מוות18 September: 7494 מקרי מוות19 September: 7511 מקרי מוות20 September: 7541 מקרי מוות21 September: 7555 מקרי מוות22 September: 7567 מקרי מוות23 September: 7592 מקרי מוות24 September: 7611 מקרי מוות25 September: 7611 מקרי מוות26 September: 7649 מקרי מוות27 September: 7675 מקרי מוות28 September: 7684 מקרי מוות29 September: 7692 מקרי מוות30 September: 7732 מקרי מוות01 October: 7761 מקרי מוות02 October: 7766 מקרי מוות03 October: 7778 מקרי מוות04 October: 7783 מקרי מוות05 October: 7843 מקרי מוות06 October: 7855 מקרי מוות07 October: 7862 מקרי מוות08 October: 7882 מקרי מוות09 October: 7885 מקרי מוות10 October: 7897 מקרי מוות11 October: 7912 מקרי מוות12 October: 7937 מקרי מוות13 October: 7952 מקרי מוות14 October: 7959 מקרי מוות15 October: 7972 מקרי מוות16 October: 7976 מקרי מוות17 October: 7983 מקרי מוות18 October: 7999 מקרי מוות19 October: 8010 מקרי מוות20 October: 8021 מקרי מוות21 October: 8029 מקרי מוות22 October: 8036 מקרי מוות23 October: 8039 מקרי מוות24 October: 8046 מקרי מוות25 October: 8049 מקרי מוות26 October: 8062 מקרי מוות27 October: 8063 מקרי מוות28 October: 8073 מקרי מוות29 October: 8081 מקרי מוות30 October: 8085 מקרי מוות31 October: 8085 מקרי מוות01 November: 8100 מקרי מוות02 November: 8102 מקרי מוות03 November: 8106 מקרי מוות04 November: 8109 מקרי מוות05 November: 8112 מקרי מוות06 November: 8112 מקרי מוות07 November: 8114 מקרי מוות08 November: 8122 מקרי מוות09 November: 8124 מקרי מוות10 November: 8130 מקרי מוות11 November: 8133 מקרי מוות12 November: 8138 מקרי מוות13 November: 8140 מקרי מוות14 November: 8140 מקרי מוות15 November: 8143 מקרי מוות16 November: 8143 מקרי מוות17 November: 8148 מקרי מוות18 November: 8154 מקרי מוות19 November: 8154 מקרי מוות20 November: 8154 מקרי מוות21 November: 8154 מקרי מוות22 November: 8176 מקרי מוות23 November: 8177 מקרי מוות24 November: 8177 מקרי מוות25 November: 8177 מקרי מוות26 November: 8182 מקרי מוות27 November: 8182 מקרי מוות28 November: 8184 מקרי מוות29 November: 8189 מקרי מוות30 November: 8195 מקרי מוות01 December: 8196 מקרי מוות02 December: 8199 מקרי מוות03 December: 8199 מקרי מוות04 December: 8199 מקרי מוות05 December: 8199 מקרי מוות06 December: 8204 מקרי מוות07 December: 8209 מקרי מוות08 December: 8210 מקרי מוות09 December: 8210 מקרי מוות10 December: 8210 מקרי מוות11 December: 8210 מקרי מוות12 December: 8210 מקרי מוות13 December: 8216 מקרי מוות14 December: 8223 מקרי מוות15 December: 8224 מקרי מוות16 December: 8227 מקרי מוות17 December: 8230 מקרי מוות18 December: 8230 מקרי מוות19 December: 8232 מקרי מוות20 December: 8232 מקרי מוות21 December: 8232 מקרי מוות22 December: 8232 מקרי מוות23 December: 8239 מקרי מוות24 December: 8241 מקרי מוות25 December: 8241 מקרי מוות26 December: 8241 מקרי מוות27 December: 8242 מקרי מוות28 December: 8242 מקרי מוות29 December: 8243 מקרי מוות30 December: 8243 מקרי מוות31 December: 8243 מקרי מוות01 January: 8243 מקרי מוות02 January: 8244 מקרי מוות03 January: 8244 מקרי מוות04 January: 8247 מקרי מוות05 January: 8247 מקרי מוות06 January: 8253 מקרי מוות07 January: 8259 מקרי מוות08 January: 8259 מקרי מוות09 January: 8259 מקרי מוות10 January: 8269 מקרי מוות11 January: 8269 מקרי מוות12 January: 8274 מקרי מוות13 January: 8290 מקרי מוות14 January: 8293 מקרי מוות15 January: 8298 מקרי מוות16 January: 8304 מקרי מוות17 January: 8318 מקרי מוות18 January: 8318 מקרי מוות19 January: 8318 מקרי מוות20 January: 8362 מקרי מוות21 January: 8370 מקרי מוות22 January: 8371 מקרי מוות23 January: 8393 מקרי מוות24 January: 8393 מקרי מוות25 January: 8393 מקרי מוות26 January: 8488 מקרי מוות27 January: 8513 מקרי מוות28 January: 8556 מקרי מוות29 January: 8599 מקרי מוות30 January: 8658 מקרי מוות31 January: 8725 מקרי מוות01 February: 8805 מקרי מוות02 February: 8926 מקרי מוות03 February: 8927 מקרי מוות04 February: 9013 מקרי מוות05 February: 9111 מקרי מוות06 February: 9138 מקרי מוות07 February: 9180 מקרי מוות08 February: 9180 מקרי מוות09 February: 9303 מקרי מוות10 February: 9337 מקרי מוות11 February: 9399 מקרי מוות12 February: 9434 מקרי מוות13 February: 9466 מקרי מוות14 February: 9544 מקרי מוות15 February: 9624 מקרי מוות16 February: 9651 מקרי מוות17 February: 9687 מקרי מוות18 February: 9768 מקרי מוות19 February: 9828 מקרי מוות20 February: 9842 מקרי מוות21 February: 9971 מקרי מוות22 February: 10001 מקרי מוות23 February: 10038 מקרי מוות24 February: 10075 מקרי מוות25 February: 10105 מקרי מוות26 February: 10114 מקרי מוות27 February: 10118 מקרי מוות28 February: 10126 מקרי מוות01 March: 10198 מקרי מוות02 March: 10218 מקרי מוות03 March: 10237 מקרי מוות04 March: 10239 מקרי מוות05 March: 10264 מקרי מוות06 March: 10274 מקרי מוות07 March: 10282 מקרי מוות08 March: 10317 מקרי מוות09 March: 10322 מקרי מוות10 March: 10322 מקרי מוות11 March: 10358 מקרי מוות12 March: 10359 מקרי מוות13 March: 10367 מקרי מוות14 March: 10379 מקרי מוות15 March: 10392 מקרי מוות16 March: 10399 מקרי מוות17 March: 10405 מקרי מוות18 March: 10417 מקרי מוות19 March: 10417 מקרי מוות20 March: 10419 מקרי מוות21 March: 10431 מקרי מוות22 March: 10431 מקרי מוות23 March: 10449 מקרי מוות24 March: 10455 מקרי מוות25 March: 10455 מקרי מוות26 March: 10460 מקרי מוות27 March: 10460 מקרי מוות28 March: 10485 מקרי מוות29 March: 10485 מקרי מוות30 March: 10485 מקרי מוות31 March: 10485 מקרי מוות01 April: 10485 מקרי מוות02 April: 10496 מקרי מוות03 April: 10515 מקרי מוות04 April: 10530 מקרי מוות05 April: 10554 מקרי מוות06 April: 10554 מקרי מוות07 April: 10555 מקרי מוות08 April: 10559 מקרי מוות09 April: 10559 מקרי מוות10 April: 10559 מקרי מוות11 April: 10584 מקרי מוות12 April: 10591 מקרי מוות13 April: 10601 מקרי מוות14 April: 10601 מקרי מוות15 April: 10612 מקרי מוות16 April: 10612 מקרי מוות17 April: 10612 מקרי מוות18 April: 10630 מקרי מוות19 April: 10647 מקרי מוות20 April: 10647 מקרי מוות21 April: 10658 מקרי מוות22 April: 10658 מקרי מוות23 April: 10658 מקרי מוות24 April: 10658 מקרי מוות25 April: 10670 מקרי מוות26 April: 10673 מקרי מוות27 April: 10694 מקרי מוות28 April: 10695 מקרי מוות29 April: 10695 מקרי מוות30 April: 10695 מקרי מוות01 May: 10695 מקרי מוות02 May: 10698 מקרי מוות03 May: 10698 מקרי מוות04 May: 10699 מקרי מוות05 May: 10699 מקרי מוות06 May: 10699 מקרי מוות07 May: 10741 מקרי מוות08 May: 10741 מקרי מוות09 May: 10741 מקרי מוות10 May: 10741 מקרי מוות11 May: 10749 מקרי מוות12 May: 10749 מקרי מוות13 May: 10749 מקרי מוות14 May: 10749 מקרי מוות15 May: 10749 מקרי מוות16 May: 10749 מקרי מוות17 May: 10805 מקרי מוות18 May: 10812 מקרי מוות19 May: 10812 מקרי מוות20 May: 10826 מקרי מוות21 May: 10827 מקרי מוות22 May: 10827 מקרי מוות23 May: 10827 מקרי מוות24 May: 10833 מקרי מוות25 May: 10833 מקרי מוות26 May: 10833 מקרי מוות27 May: 10839 מקרי מוות28 May: 10839 מקרי מוות29 May: 10839 מקרי מוות30 May: 10839 מקרי מוות31 May: 10852 מקרי מוות01 June: 10852 מקרי מוות02 June: 10852 מקרי מוות03 June: 10860 מקרי מוות04 June: 10860 מקרי מוות05 June: 10860 מקרי מוות06 June: 10864 מקרי מוות07 June: 10864 מקרי מוות08 June: 10867 מקרי מוות09 June: 10867 מקרי מוות10 June: 10867 מקרי מוות11 June: 10867 מקרי מוות12 June: 10871 מקרי מוות13 June: 10882 מקרי מוות14 June: 10882 מקרי מוות15 June: 10882 מקרי מוות16 June: 10882 מקרי מוות17 June: 10882 מקרי מוות18 June: 10882 מקרי מוות19 June: 10896 מקרי מוות20 June: 10904 מקרי מוות21 June: 10911 מקרי מוות22 June: 10911 מקרי מוות23 June: 10911 מקרי מוות24 June: 10911 מקרי מוות25 June: 10921 מקרי מוות26 June: 10926 מקרי מוות27 June: 10940 מקרי מוות28 June: 10942 מקרי מוות29 June: 10946 מקרי מוות30 June: 10958 מקרי מוות01 July: 10958 מקרי מוות02 July: 10958 מקרי מוות03 July: 10958 מקרי מוות04 July: 10977 מקרי מוות05 July: 10984 מקרי מוות06 July: 10984 מקרי מוות07 July: 11042 מקרי מוות08 July: 11056 מקרי מוות09 July: 11056 מקרי מוות10 July: 11067 מקרי מוות11 July: 11068 מקרי מוות12 July: 11069 מקרי מוות13 July: 11101 מקרי מוות14 July: 11101 מקרי מוות15 July: 11101 מקרי מוות16 July: 11101 מקרי מוות17 July: 11101 מקרי מוות18 July: 11101 מקרי מוות19 July: 11181 מקרי מוות20 July: 11208 מקרי מוות21 July: 11208 מקרי מוות22 July: 11209 מקרי מוות23 July: 11209 מקרי מוות24 July: 11209 מקרי מוות25 July: 11291 מקרי מוות26 July: 11300 מקרי מוות27 July: 11304 מקרי מוות28 July: 11347 מקרי מוות29 July: 11349 מקרי מוות30 July: 11349 מקרי מוות31 July: 11356 מקרי מוות01 August: 11356 מקרי מוות02 August: 11391 מקרי מוות03 August: 11399 מקרי מוות04 August: 11399 מקרי מוות05 August: 11399 מקרי מוות06 August: 11433 מקרי מוות07 August: 11433 מקרי מוות08 August: 11433 מקרי מוות09 August: 11433 מקרי מוות10 August: 11433 מקרי מוות11 August: 11470 מקרי מוות12 August: 11483 מקרי מוות13 August: 11483 מקרי מוות14 August: 11483 מקרי מוות15 August: 11501 מקרי מוות16 August: 11501 מקרי מוות17 August: 11505 מקרי מוות18 August: 11524 מקרי מוות19 August: 11525 מקרי מוות20 August: 11525 מקרי מוות21 August: 11525 מקרי מוות22 August: 11525 מקרי מוות23 August: 11581 מקרי מוות24 August: 11581 מקרי מוות25 August: 11583 מקרי מוות26 August: 11589 מקרי מוות27 August: 11589 מקרי מוות28 August: 11589 מקרי מוות29 August: 11590 מקרי מוות30 August: 11603 מקרי מוות31 August: 11603 מקרי מוות01 September: 11620 מקרי מוות02 September: 11620 מקרי מוות03 September: 11620 מקרי מוות04 September: 11620 מקרי מוות05 September: 11620 מקרי מוות06 September: 11620 מקרי מוות07 September: 11643 מקרי מוות08 September: 11646 מקרי מוות09 September: 11648 מקרי מוות10 September: 11648 מקרי מוות11 September: 11648 מקרי מוות12 September: 11656 מקרי מוות13 September: 11657 מקרי מוות14 September: 11667 מקרי מוות15 September: 11667 מקרי מוות16 September: 11676 מקרי מוות17 September: 11676 מקרי מוות18 September: 11676 מקרי מוות19 September: 11681 מקרי מוות20 September: 11681 מקרי מוות21 September: 11681 מקרי מוות22 September: 11681 מקרי מוות23 September: 11687 מקרי מוות24 September: 11687 מקרי מוות25 September: 11687 מקרי מוות26 September: 11687 מקרי מוות27 September: 11687 מקרי מוות28 September: 11687 מקרי מוות29 September: 11693 מקרי מוות30 September: 11698 מקרי מוות01 October: 11698 מקרי מוות02 October: 11698 מקרי מוות03 October: 11698 מקרי מוות04 October: 11704 מקרי מוות05 October: 11706 מקרי מוות06 October: 11706 מקרי מוות07 October: 11710 מקרי מוות08 October: 11710 מקרי מוות09 October: 11710 מקרי מוות10 October: 11710 מקרי מוות11 October: 11710 מקרי מוות12 October: 11710 מקרי מוות13 October: 11712 מקרי מוות14 October: 11712 מקרי מוות15 October: 11712 מקרי מוות16 October: 11712 מקרי מוות17 October: 11712 מקרי מוות18 October: 11717 מקרי מוות19 October: 11728 מקרי מוות20 October: 11728 מקרי מוות21 October: 11728 מקרי מוות22 October: 11744 מקרי מוות23 October: 11744 מקרי מוות24 October: 11751 מקרי מוות25 October: 11752 מקרי מוות26 October: 11758 מקרי מוות27 October: 11758 מקרי מוות28 October: 11759 מקרי מוות29 October: 11759 מקרי מוות30 October: 11759 מקרי מוות31 October: 11763 מקרי מוות01 November: 11767 מקרי מוות02 November: 11767 מקרי מוות03 November: 11767 מקרי מוות04 November: 11767 מקרי מוות05 November: 11767 מקרי מוות06 November: 11767 מקרי מוות07 November: 11767 מקרי מוות08 November: 11767 מקרי מוות09 November: 11784 מקרי מוות10 November: 11788 מקרי מוות11 November: 11788 מקרי מוות12 November: 11788 מקרי מוות13 November: 11788 מקרי מוות14 November: 11788 מקרי מוות15 November: 11794 מקרי מוות16 November: 11801 מקרי מוות17 November: 11804 מקרי מוות18 November: 11810 מקרי מוות19 November: 11810 מקרי מוות20 November: 11810 מקרי מוות21 November: 11810 מקרי מוות22 November: 11818 מקרי מוות23 November: 11818 מקרי מוות24 November: 11823 מקרי מוות25 November: 11823 מקרי מוות26 November: 11828 מקרי מוות27 November: 11828 מקרי מוות28 November: 11834 מקרי מוות29 November: 11845 מקרי מוות30 November: 11845 מקרי מוות01 December: 11863 מקרי מוות02 December: 11865 מקרי מוות03 December: 11865 מקרי מוות04 December: 11866 מקרי מוות05 December: 11878 מקרי מוות06 December: 11882 מקרי מוות07 December: 11882 מקרי מוות08 December: 11905 מקרי מוות09 December: 11905 מקרי מוות10 December: 11906 מקרי מוות11 December: 11906 מקרי מוות12 December: 11906 מקרי מוות13 December: 11919 מקרי מוות14 December: 11920 מקרי מוות15 December: 11934 מקרי מוות16 December: 11954 מקרי מוות17 December: 11954 מקרי מוות18 December: 11954 מקרי מוות19 December: 11954 מקרי מוות20 December: 11973 מקרי מוות21 December: 11973 מקרי מוות22 December: 11981 מקרי מוות23 December: 11987 מקרי מוות24 December: 11988 מקרי מוות25 December: 11988 מקרי מוות26 December: 11988 מקרי מוות27 December: 12016 מקרי מוות28 December: 12023 מקרי מוות29 December: 12023 מקרי מוות30 December: 12030 מקרי מוות31 December: 12037 מקרי מוות01 January: 12037 מקרי מוות02 January: 12037 מקרי מוות03 January: 12047 מקרי מוות04 January: 12062 מקרי מוות05 January: 12062 מקרי מוות06 January: 12079 מקרי מוות07 January: 12079 מקרי מוות08 January: 12079 מקרי מוות09 January: 12079 מקרי מוות10 January: 12098 מקרי מוות11 January: 12101 מקרי מוות12 January: 12108 מקרי מוות13 January: 12111 מקרי מוות14 January: 12111 מקרי מוות15 January: 12111 מקרי מוות16 January: 12111 מקרי מוות17 January: 12126 מקרי מוות18 January: 12126 מקרי מוות19 January: 12137 מקרי מוות20 January: 12141 מקרי מוות21 January: 12141 מקרי מוות22 January: 12141 מקרי מוות23 January: 12148 מקרי מוות24 January: 12149 מקרי מוות25 January: 12156 מקרי מוות26 January: 12162 מקרי מוות27 January: 12170 מקרי מוות28 January: 12170 מקרי מוות29 January: 12170 מקרי מוות30 January: 12174 מקרי מוות31 January: 12177 מקרי מוות01 February: 12193 מקרי מוות02 February: 12193 מקרי מוות03 February: 12202 מקרי מוות04 February: 12203 מקרי מוות05 February: 12203 מקרי מוות06 February: 12203 מקרי מוות07 February: 12215 מקרי מוות08 February: 12222 מקרי מוות09 February: 12224 מקרי מוות10 February: 12228 מקרי מוות11 February: 12229 מקרי מוות12 February: 12229 מקרי מוות13 February: 12236 מקרי מוות14 February: 12240 מקרי מוות15 February: 12242 מקרי מוות16 February: 12244 מקרי מוות17 February: 12246 מקרי מוות18 February: 12246 מקרי מוות19 February: 12247 מקרי מוות20 February: 12250 מקרי מוות21 February: 12250 מקרי מוות22 February: 12256 מקרי מוות23 February: 12256 מקרי מוות24 February: 12268 מקרי מוות25 February: 12268 מקרי מוות26 February: 12268 מקרי מוות27 February: 12269 מקרי מוות28 February: 12284 מקרי מוות01 March: 12290 מקרי מוות02 March: 12292 מקרי מוות03 March: 12303 מקרי מוות04 March: 12303 מקרי מוות05 March: 12303 מקרי מוות06 March: 12307 מקרי מוות07 March: 12307 מקרי מוות08 March: 12307 מקרי מוות09 March: 12325 מקרי מוות10 March: 12329 מקרי מוות11 March: 12329 מקרי מוות12 March: 12329 מקרי מוות13 March: 12338 מקרי מוות14 March: 12338 מקרי מוות15 March: 12341 מקרי מוות16 March: 12341 מקרי מוות17 March: 12342 מקרי מוות18 March: 12349 מקרי מוות19 March: 12349 מקרי מוות20 March: 12363 מקרי מוות21 March: 12370 מקרי מוות22 March: 12370 מקרי מוות23 March: 12372 מקרי מוות24 March: 12372 מקרי מוות25 March: 12372 מקרי מוות26 March: 12372 מקרי מוות27 March: 12372 מקרי מוות28 March: 12372 מקרי מוות29 March: 12390 מקרי מוות30 March: 12390 מקרי מוות31 March: 12390 מקרי מוות01 April: 12390 מקרי מוות02 April: 12396 מקרי מוות03 April: 12401 מקרי מוות04 April: 12404 מקרי מוות05 April: 12404 מקרי מוות06 April: 12404 מקרי מוות07 April: 12415 מקרי מוות08 April: 12415 מקרי מוות09 April: 12415 מקרי מוות10 April: 12416 מקרי מוות11 April: 12416 מקרי מוות12 April: 12416 מקרי מוות13 April: 12416 מקרי מוות14 April: 12416 מקרי מוות15 April: 12416 מקרי מוות16 April: 12416 מקרי מוות17 April: 12440 מקרי מוות18 April: 12440 מקרי מוות19 April: 12454 מקרי מוות20 April: 12455 מקרי מוות21 April: 12465 מקרי מוות22 April: 12465 מקרי מוות23 April: 12465 מקרי מוות24 April: 12469 מקרי מוות25 April: 12469 מקרי מוות26 April: 12477 מקרי מוות27 April: 12477 מקרי מוות28 April: 12484 מקרי מוות29 April: 12484 מקרי מוות30 April: 12487 מקרי מוות01 May: 12490 מקרי מוות02 May: 12490 מקרי מוות03 May: 12495 מקרי מוות04 May: 12495 מקרי מוות05 May: 12500 מקרי מוות06 May: 12500 מקרי מוות07 May: 12500 מקרי מוות08 May: 12500 מקרי מוות09 May: 12500 מקרי מוות10 May: 12500 מקרי מוות11 May: 12500 מקרי מוות12 May: 12500 מקרי מוות13 May: 12500 מקרי מוות14 May: 12500 מקרי מוות15 May: 12500 מקרי מוות16 May: 12500 מקרי מוות17 May: 12500 מקרי מוות18 May: 12500 מקרי מוות19 May: 12509 מקרי מוות20 May: 12509 מקרי מוות21 May: 12509 מקרי מוות22 May: 12509 מקרי מוות23 May: 12509 מקרי מוות24 May: 12509 מקרי מוות25 May: 12524 מקרי מוות26 May: 12524 מקרי מוות27 May: 12524 מקרי מוות28 May: 12524 מקרי מוות29 May: 12524 מקרי מוות30 May: 12524 מקרי מוות31 May: 12524 מקרי מוות01 June: 12527 מקרי מוות02 June: 12527 מקרי מוות03 June: 12527 מקרי מוות04 June: 12527 מקרי מוות05 June: 12527 מקרי מוות06 June: 12527 מקרי מוות07 June: 12527 מקרי מוות08 June: 12527 מקרי מוות09 June: 12540 מקרי מוות10 June: 12540 מקרי מוות11 June: 12540 מקרי מוות12 June: 12540 מקרי מוות13 June: 12540 מקרי מוות14 June: 12540 מקרי מוות15 June: 12552 מקרי מוות16 June: 12552 מקרי מוות17 June: 12552 מקרי מוות18 June: 12552 מקרי מוות19 June: 12552 מקרי מוות20 June: 12552 מקרי מוות21 June: 12552 מקרי מוות22 June: 12552 מקרי מוות23 June: 12557 מקרי מוות24 June: 12557 מקרי מוות25 June: 12557 מקרי מוות26 June: 12557 מקרי מוות27 June: 12557 מקרי מוות28 June: 12557 מקרי מוות29 June: 12557 מקרי מוות30 June: 12564 מקרי מוות01 July: 12564 מקרי מוות02 July: 12564 מקרי מוות03 July: 12564 מקרי מוות04 July: 12564 מקרי מוות05 July: 12564 מקרי מוות06 July: 12564 מקרי מוות07 July: 12568 מקרי מוות08 July: 12568 מקרי מוות09 July: 12568 מקרי מוות10 July: 12568 מקרי מוות11 July: 12568 מקרי מוות12 July: 12568 מקרי מוות13 July: 12575 מקרי מוות14 July: 12575 מקרי מוות15 July: 12575 מקרי מוות16 July: 12575 מקרי מוות17 July: 12575 מקרי מוות18 July: 12575 מקרי מוות19 July: 12575 מקרי מוות20 July: 12575 מקרי מוות21 July: 12581 מקרי מוות22 July: 12581 מקרי מוות23 July: 12581 מקרי מוות24 July: 12581 מקרי מוות25 July: 12581 מקרי מוות26 July: 12581 מקרי מוות27 July: 12585 מקרי מוות28 July: 12585 מקרי מוות29 July: 12585 מקרי מוות30 July: 12585 מקרי מוות31 July: 12585 מקרי מוות01 August: 12585 מקרי מוות02 August: 12585 מקרי מוות03 August: 12585 מקרי מוות04 August: 12592 מקרי מוות05 August: 12592 מקרי מוות06 August: 12592 מקרי מוות07 August: 12592 מקרי מוות08 August: 12592 מקרי מוות09 August: 12592 מקרי מוות10 August: 12592 מקרי מוות11 August: 12592 מקרי מוות12 August: 12592 מקרי מוות13 August: 12592 מקרי מוות14 August: 12592 מקרי מוות15 August: 12592 מקרי מוות16 August: 12592 מקרי מוות17 August: 12592 מקרי מוות18 August: 12592 מקרי מוות19 August: 12592 מקרי מוות20 August: 12592 מקרי מוות21 August: 12592 מקרי מוות22 August: 12592 מקרי מוות23 August: 12592 מקרי מוות24 August: 12592 מקרי מוות25 August: 12592 מקרי מוות26 August: 12625 מקרי מוות27 August: 12625 מקרי מוות28 August: 12625 מקרי מוות29 August: 12625 מקרי מוות30 August: 12625 מקרי מוות31 August: 12625 מקרי מוות01 September: 12635 מקרי מוות02 September: 12635 מקרי מוות03 September: 12635 מקרי מוות04 September: 12635 מקרי מוות05 September: 12635 מקרי מוות06 September: 12635 מקרי מוות07 September: 12635 מקרי מוות08 September: 12645 מקרי מוות09 September: 12645 מקרי מוות10 September: 12645 מקרי מוות11 September: 12645 מקרי מוות12 September: 12645 מקרי מוות13 September: 12645 מקרי מוות14 September: 12645 מקרי מוות15 September: 12645 מקרי מוות16 September: 12651 מקרי מוות17 September: 12651 מקרי מוות18 September: 12651 מקרי מוות19 September: 12651 מקרי מוות20 September: 12651 מקרי מוות21 September: 12651 מקרי מוות22 September: 12651 מקרי מוות23 September: 12670 מקרי מוות24 September: 12670 מקרי מוות25 September: 12670 מקרי מוות26 September: 12670 מקרי מוות27 September: 12670 מקרי מוות28 September: 12670 מקרי מוות29 September: 12670 מקרי מוות30 September: 12670 מקרי מוות01 October: 12670 מקרי מוות02 October: 12670 מקרי מוות03 October: 12670 מקרי מוות04 October: 12670 מקרי מוות05 October: 12670 מקרי מוות06 October: 12670 מקרי מוות07 October: 12691 מקרי מוות08 October: 12691 מקרי מוות09 October: 12691 מקרי מוות10 October: 12691 מקרי מוות11 October: 12691 מקרי מוות12 October: 12691 מקרי מוות13 October: 12691 מקרי מוות14 October: 12691 מקרי מוות15 October: 12691 מקרי מוות16 October: 12691 מקרי מוות17 October: 12691 מקרי מוות18 October: 12691 מקרי מוות19 October: 12691 מקרי מוות20 October: 12691 מקרי מוות21 October: 12697 מקרי מוות22 October: 12697 מקרי מוות23 October: 12697 מקרי מוות24 October: 12697 מקרי מוות25 October: 12697 מקרי מוות26 October: 12697 מקרי מוות27 October: 12697 מקרי מוות28 October: 12697 מקרי מוות29 October: 12697 מקרי מוות30 October: 12697 מקרי מוות31 October: 12697 מקרי מוות01 November: 12697 מקרי מוות02 November: 12697 מקרי מוות03 November: 12697 מקרי מוות04 November: 12697 מקרי מוות05 November: 12697 מקרי מוות06 November: 12697 מקרי מוות07 November: 12697 מקרי מוות08 November: 12697 מקרי מוות09 November: 12697 מקרי מוות10 November: 12697 מקרי מוות11 November: 12697 מקרי מוות12 November: 12697 מקרי מוות13 November: 12697 מקרי מוות14 November: 12697 מקרי מוות15 November: 12697 מקרי מוות16 November: 12697 מקרי מוות17 November: 12707 מקרי מוות18 November: 12707 מקרי מוות19 November: 12707 מקרי מוות20 November: 12707 מקרי מוות21 November: 12707 מקרי מוות22 November: 12707 מקרי מוות23 November: 12707 מקרי מוות24 November: 12707 מקרי מוות25 November: 12707 מקרי מוות26 November: 12707 מקרי מוות27 November: 12707 מקרי מוות28 November: 12707 מקרי מוות29 November: 12707 מקרי מוות30 November: 12707 מקרי מוות01 December: 12707 מקרי מוות02 December: 12707 מקרי מוות03 December: 12707 מקרי מוות04 December: 12707 מקרי מוות05 December: 12707 מקרי מוות06 December: 12707 מקרי מוות07 December: 12707 מקרי מוות08 December: 12707 מקרי מוות09 December: 12707 מקרי מוות12707 מקרים מאושריםמקרי מוות
6052.215k4841.772k3631.329k2420.886k1210.443k022 February15 October09 June01 February26 September21 May09 December 23 February: 1 מקרים מאושרים24 February: 1 מקרים מאושרים25 February: 2 מקרים מאושרים26 February: 2 מקרים מאושרים27 February: 2 מקרים מאושרים28 February: 3 מקרים מאושרים29 February: 5 מקרים מאושרים01 March: 7 מקרים מאושרים02 March: 7 מקרים מאושרים03 March: 10 מקרים מאושרים04 March: 12 מקרים מאושרים05 March: 15 מקרים מאושרים06 March: 15 מקרים מאושרים07 March: 19 מקרים מאושרים08 March: 25 מקרים מאושרים09 March: 39 מקרים מאושרים10 March: 39 מקרים מאושרים11 March: 75 מקרים מאושרים12 March: 75 מקרים מאושרים13 March: 99 מקרים מאושרים14 March: 126 מקרים מאושרים15 March: 178 מקרים מאושרים16 March: 200 מקרים מאושרים17 March: 304 מקרים מאושרים18 March: 427 מקרים מאושרים19 March: 427 מקרים מאושרים20 March: 529 מקרים מאושרים21 March: 712 מקרים מאושרים22 March: 883 מקרים מאושרים23 March: 1071 מקרים מאושרים24 March: 1238 מקרים מאושרים25 March: 2170 מקרים מאושרים26 March: 2369 מקרים מאושרים27 March: 3035 מקרים מאושרים28 March: 3460 מקרים מאושרים29 March: 3865 מקרים מאושרים30 March: 4247 מקרים מאושרים31 March: 4831 מקרים מאושרים01 April: 5129 מקרים מאושרים02 April: 5591 מקרים מאושרים03 April: 6211 מקרים מאושרים04 April: 7030 מקרים מאושרים05 April: 7589 מקרים מאושרים06 April: 8018 מקרים מאושרים07 April: 8611 מקרים מאושרים07 April: 9404 מקרים מאושרים08 April: 9404 מקרים מאושרים09 April: 9755 מקרים מאושרים10 April: 10095 מקרים מאושרים11 April: 10095 מקרים מאושרים12 April: 10525 מקרים מאושרים12 April: 10525 מקרים מאושרים13 April: 10525 מקרים מאושרים14 April: 12046 מקרים מאושרים15 April: 12200 מקרים מאושרים16 April: 12591 מקרים מאושרים17 April: 12758 מקרים מאושרים18 April: 13107 מקרים מאושרים19 April: 13265 מקרים מאושרים20 April: 13491 מקרים מאושרים21 April: 13713 מקרים מאושרים22 April: 13942 מקרים מאושרים23 April: 14498 מקרים מאושרים24 April: 14803 מקרים מאושרים25 April: 15058 מקרים מאושרים26 April: 15298 מקרים מאושרים27 April: 15443 מקרים מאושרים28 April: 15555 מקרים מאושרים29 April: 15728 מקרים מאושרים30 April: 15834 מקרים מאושרים01 May: 15946 מקרים מאושרים02 May: 16101 מקרים מאושרים03 May: 16185 מקרים מאושרים04 May: 16208 מקרים מאושרים05 May: 16246 מקרים מאושרים06 May: 16289 מקרים מאושרים07 May: 16310 מקרים מאושרים08 May: 16381 מקרים מאושרים09 May: 16436 מקרים מאושרים10 May: 16454 מקרים מאושרים11 May: 16477 מקרים מאושרים12 May: 16506 מקרים מאושרים13 May: 16529 מקרים מאושרים14 May: 16548 מקרים מאושרים15 May: 16579 מקרים מאושרים16 May: 16589 מקרים מאושרים17 May: 16608 מקרים מאושרים18 May: 16617 מקרים מאושרים19 May: 16643 מקרים מאושרים20 May: 16659 מקרים מאושרים21 May: 16667 מקרים מאושרים22 May: 16683 מקרים מאושרים23 May: 16690 מקרים מאושרים24 May: 16712 מקרים מאושרים25 May: 16717 מקרים מאושרים26 May: 16734 מקרים מאושרים27 May: 16771 מקרים מאושרים28 May: 16793 מקרים מאושרים29 May: 16872 מקרים מאושרים30 May: 16987 מקרים מאושרים31 May: 17012 מקרים מאושרים01 June: 17071 מקרים מאושרים02 June: 17169 מקרים מאושרים03 June: 17285 מקרים מאושרים04 June: 17377 מקרים מאושרים05 June: 17495 מקרים מאושרים06 June: 17562 מקרים מאושרים07 June: 17752 מקרים מאושרים08 June: 17863 מקרים מאושרים09 June: 18032 מקרים מאושרים10 June: 18180 מקרים מאושרים11 June: 18355 מקרים מאושרים12 June: 18569 מקרים מאושרים13 June: 18795 מקרים מאושרים14 June: 18972 מקרים מאושרים15 June: 19055 מקרים מאושרים16 June: 19237 מקרים מאושרים17 June: 19495 מקרים מאושרים18 June: 19783 מקרים מאושרים19 June: 20036 מקרים מאושרים20 June: 20339 מקרים מאושרים21 June: 20633 מקרים מאושרים22 June: 20778 מקרים מאושרים23 June: 21082 מקרים מאושרים24 June: 21512 מקרים מאושרים25 June: 22044 מקרים מאושרים26 June: 22400 מקרים מאושרים27 June: 22800 מקרים מאושרים28 June: 23421 מקרים מאושרים29 June: 23755 מקרים מאושרים30 June: 24441 מקרים מאושרים01 July: 25244 מקרים מאושרים02 July: 26257 מקרים מאושרים03 July: 27047 מקרים מאושרים04 July: 28055 מקרים מאושרים05 July: 29170 מקרים מאושרים06 July: 29958 מקרים מאושרים07 July: 30749 מקרים מאושרים08 July: 32222 מקרים מאושרים09 July: 33557 מקרים מאושרים10 July: 34825 מקרים מאושרים11 July: 36266 מקרים מאושרים12 July: 37464 מקרים מאושרים13 July: 38670 מקרים מאושרים14 July: 40632 מקרים מאושרים15 July: 42360 מקרים מאושרים16 July: 44188 מקרים מאושרים17 July: 46059 מקרים מאושרים18 July: 47459 מקרים מאושרים19 July: 49365 מקרים מאושרים20 July: 50289 מקרים מאושרים21 July: 52003 מקרים מאושרים22 July: 54042 מקרים מאושרים23 July: 56085 מקרים מאושרים24 July: 57982 מקרים מאושרים25 July: 59475 מקרים מאושרים26 July: 60678 מקרים מאושרים27 July: 61956 מקרים מאושרים28 July: 63985 מקרים מאושרים29 July: 66293 מקרים מאושרים30 July: 68299 מקרים מאושרים31 July: 70036 מקרים מאושרים01 August: 70970 מקרים מאושרים02 August: 72218 מקרים מאושרים03 August: 72815 מקרים מאושרים04 August: 74430 מקרים מאושרים05 August: 76198 מקרים מאושרים06 August: 77919 מקרים מאושרים07 August: 79559 מקרים מאושרים08 August: 80991 מקרים מאושרים09 August: 82324 מקרים מאושרים10 August: 83002 מקרים מאושרים11 August: 84722 מקרים מאושרים12 August: 86593 מקרים מאושרים13 August: 88151 מקרים מאושרים14 August: 89822 מקרים מאושרים15 August: 91080 מקרים מאושרים16 August: 92233 מקרים מאושרים17 August: 92680 מקרים מאושרים18 August: 94751 מקרים מאושרים19 August: 96409 מקרים מאושרים20 August: 97969 מקרים מאושרים21 August: 99599 מקרים מאושרים22 August: 100716 מקרים מאושרים23 August: 101933 מקרים מאושרים24 August: 102663 מקרים מאושרים25 August: 104472 מקרים מאושרים26 August: 106460 מקרים מאושרים27 August: 108403 מקרים מאושרים28 August: 110403 מקרים מאושרים29 August: 112000 מקרים מאושרים30 August: 113465 מקרים מאושרים31 August: 114020 מקרים מאושרים01 September: 116596 מקרים מאושרים02 September: 118538 מקרים מאושרים03 September: 121464 מקרים מאושרים04 September: 124455 מקרים מאושרים05 September: 126419 מקרים מאושרים06 September: 128936 מקרים מאושרים07 September: 130644 מקרים מאושרים08 September: 133975 מקרים מאושרים09 September: 137565 מקרים מאושרים10 September: 141097 מקרים מאושרים11 September: 145526 מקרים מאושרים12 September: 148564 מקרים מאושרים13 September: 152722 מקרים מאושרים14 September: 155604 מקרים מאושרים15 September: 160368 מקרים מאושרים16 September: 164402 מקרים מאושרים17 September: 170465 מקרים מאושרים18 September: 175256 מקרים מאושרים19 September: 179071 מקרים מאושרים20 September: 183602 מקרים מאושרים21 September: 187902 מקרים מאושרים22 September: 190929 מקרים מאושרים23 September: 193374 מקרים מאושרים24 September: 204690 מקרים מאושרים25 September: 212115 מקרים מאושרים26 September: 217899 מקרים מאושרים27 September: 227100 מקרים מאושרים28 September: 231026 מקרים מאושרים29 September: 233265 מקרים מאושרים30 September: 236926 מקרים מאושרים01 October: 245494 מקרים מאושרים02 October: 253490 מקרים מאושרים03 October: 258920 מקרים מאושרים04 October: 264443 מקרים מאושרים05 October: 266775 מקרים מאושרים06 October: 272309 מקרים מאושרים07 October: 277026 מקרים מאושרים08 October: 281481 מקרים מאושרים09 October: 285336 מקרים מאושרים10 October: 287858 מקרים מאושרים11 October: 289875 מקרים מאושרים12 October: 290493 מקרים מאושרים13 October: 294031 מקרים מאושרים14 October: 296652 מקרים מאושרים15 October: 298500 מקרים מאושרים16 October: 300201 מקרים מאושרים17 October: 301896 מקרים מאושרים18 October: 302770 מקרים מאושרים19 October: 303109 מקרים מאושרים20 October: 304876 מקרים מאושרים21 October: 306162 מקרים מאושרים22 October: 307335 מקרים מאושרים23 October: 308247 מקרים מאושרים24 October: 308840 מקרים מאושרים25 October: 309413 מקרים מאושרים26 October: 309946 מקרים מאושרים27 October: 310851 מקרים מאושרים28 October: 311724 מקרים מאושרים29 October: 312550 מקרים מאושרים30 October: 313114 מקרים מאושרים31 October: 313701 מקרים מאושרים01 November: 314422 מקרים מאושרים02 November: 314943 מקרים מאושרים03 November: 315636 מקרים מאושרים04 November: 316528 מקרים מאושרים05 November: 317332 מקרים מאושרים06 November: 317863 מקרים מאושרים07 November: 318402 מקרים מאושרים08 November: 318949 מקרים מאושרים09 November: 319241 מקרים מאושרים10 November: 319888 מקרים מאושרים11 November: 320661 מקרים מאושרים12 November: 321326 מקרים מאושרים13 November: 322159 מקרים מאושרים14 November: 322695 מקרים מאושרים15 November: 323339 מקרים מאושרים16 November: 323741 מקרים מאושרים17 November: 324755 מקרים מאושרים18 November: 325537 מקרים מאושרים19 November: 326331 מקרים מאושרים20 November: 327049 מקרים מאושרים21 November: 327748 מקרים מאושרים22 November: 328397 מקרים מאושרים23 November: 328918 מקרים מאושרים24 November: 329998 מקרים מאושרים25 November: 330935 מקרים מאושרים26 November: 331915 מקרים מאושרים27 November: 333084 מקרים מאושרים28 November: 333802 מקרים מאושרים29 November: 334789 מקרים מאושרים30 November: 335598 מקרים מאושרים01 December: 336846 מקרים מאושרים02 December: 338127 מקרים מאושרים03 December: 339619 מקרים מאושרים04 December: 341042 מקרים מאושרים05 December: 342101 מקרים מאושרים06 December: 343826 מקרים מאושרים07 December: 345201 מקרים מאושרים08 December: 346797 מקרים מאושרים09 December: 348285 מקרים מאושרים10 December: 350271 מקרים מאושרים11 December: 352397 מקרים מאושרים12 December: 353269 מקרים מאושרים13 December: 355786 מקרים מאושרים14 December: 357176 מקרים מאושרים15 December: 359506 מקרים מאושרים16 December: 360630 מקרים מאושרים17 December: 365042 מקרים מאושרים18 December: 367975 מקרים מאושרים19 December: 370152 מקרים מאושרים20 December: 372886 מקרים מאושרים21 December: 374760 מקרים מאושרים22 December: 378259 מקרים מאושרים23 December: 382487 מקרים מאושרים24 December: 385022 מקרים מאושרים25 December: 389678 מקרים מאושרים26 December: 394391 מקרים מאושרים27 December: 398664 מקרים מאושרים28 December: 401470 מקרים מאושרים29 December: 407285 מקרים מאושרים30 December: 412398 מקרים מאושרים31 December: 416584 מקרים מאושרים01 January: 423262 מקרים מאושרים02 January: 428510 מקרים מאושרים03 January: 434799 מקרים מאושרים04 January: 438869 מקרים מאושרים05 January: 448173 מקרים מאושרים06 January: 456139 מקרים מאושרים07 January: 463448 מקרים מאושרים08 January: 471048 מקרים מאושרים09 January: 477357 מקרים מאושרים10 January: 485434 מקרים מאושרים11 January: 491319 מקרים מאושרים12 January: 501073 מקרים מאושרים13 January: 510063 מקרים מאושרים14 January: 520060 מקרים מאושרים15 January: 529814 מקרים מאושרים16 January: 535049 מקרים מאושרים17 January: 543499 מקרים מאושרים18 January: 548332 מקרים מאושרים19 January: 558249 מקרים מאושרים20 January: 565629 מקרים מאושרים21 January: 575842 מקרים מאושרים22 January: 582869 מקרים מאושרים23 January: 589028 מקרים מאושרים24 January: 593961 מקרים מאושרים25 January: 597403 מקרים מאושרים26 January: 606365 מקרים מאושרים27 January: 613578 מקרים מאושרים28 January: 621590 מקרים מאושרים29 January: 628895 מקרים מאושרים30 January: 633991 מקרים מאושרים31 January: 638789 מקרים מאושרים01 February: 643435 מקרים מאושרים02 February: 652246 מקרים מאושרים03 February: 659978 מקרים מאושרים04 February: 668874 מקרים מאושרים05 February: 675618 מקרים מאושרים06 February: 680856 מקרים מאושרים07 February: 685583 מקרים מאושרים08 February: 689339 מקרים מאושרים09 February: 696528 מקרים מאושרים10 February: 703719 מקרים מאושרים11 February: 709729 מקרים מאושרים12 February: 714812 מקרים מאושרים13 February: 718746 מקרים מאושרים14 February: 721846 מקרים מאושרים15 February: 724380 מקרים מאושרים16 February: 730293 מקרים מאושרים17 February: 734575 מקרים מאושרים18 February: 738629 מקרים מאושרים19 February: 741934 מקרים מאושרים20 February: 744513 מקרים מאושרים21 February: 744513 מקרים מאושרים22 February: 750043 מקרים מאושרים23 February: 754998 מקרים מאושרים24 February: 759572 מקרים מאושרים25 February: 763756 מקרים מאושרים26 February: 767726 מקרים מאושרים27 February: 770780 מקרים מאושרים28 February: 773335 מקרים מאושרים01 March: 775807 מקרים מאושרים02 March: 779958 מקרים מאושרים03 March: 785218 מקרים מאושרים04 March: 789485 מקרים מאושרים05 March: 793407 מקרים מאושרים06 March: 796465 מקרים מאושרים07 March: 799727 מקרים מאושרים08 March: 801575 מקרים מאושרים09 March: 804591 מקרים מאושרים10 March: 808262 מקרים מאושרים11 March: 811492 מקרים מאושרים12 March: 814250 מקרים מאושרים13 March: 816198 מקרים מאושרים14 March: 817799 מקרים מאושרים15 March: 818548 מקרים מאושרים16 March: 820913 מקרים מאושרים17 March: 822703 מקרים מאושרים18 March: 824178 מקרים מאושרים19 March: 825562 מקרים מאושרים20 March: 826609 מקרים מאושרים21 March: 827220 מקרים מאושרים22 March: 827772 מקרים מאושרים23 March: 828764 מקרים מאושרים24 March: 829689 מקרים מאושרים25 March: 830028 מקרים מאושרים26 March: 830845 מקרים מאושרים27 March: 831383 מקרים מאושרים28 March: 831383 מקרים מאושרים29 March: 831924 מקרים מאושרים30 March: 832125 מקרים מאושרים31 March: 832639 מקרים מאושרים01 April: 833105 מקרים מאושרים02 April: 833456 מקרים מאושרים03 April: 833707 מקרים מאושרים04 April: 834070 מקרים מאושרים05 April: 834247 מקרים מאושרים06 April: 834603 מקרים מאושרים07 April: 834920 מקרים מאושרים08 April: 835216 מקרים מאושרים09 April: 835486 מקרים מאושרים10 April: 835674 מקרים מאושרים11 April: 835811 מקרים מאושרים12 April: 835933 מקרים מאושרים13 April: 836158 מקרים מאושרים14 April: 836334 מקרים מאושרים15 April: 836504 מקרים מאושרים16 April: 836706 מקרים מאושרים17 April: 836740 מקרים מאושרים18 April: 836882 מקרים מאושרים19 April: 837047 מקרים מאושרים20 April: 837218 מקרים מאושרים21 April: 837357 מקרים מאושרים22 April: 837492 מקרים מאושרים23 April: 837807 מקרים מאושרים24 April: 837892 מקרים מאושרים25 April: 837974 מקרים מאושרים26 April: 838024 מקרים מאושרים27 April: 838107 מקרים מאושרים28 April: 838217 מקרים מאושרים29 April: 838323 מקרים מאושרים30 April: 838407 מקרים מאושרים01 May: 838481 מקרים מאושרים02 May: 838481 מקרים מאושרים03 May: 838554 מקרים מאושרים04 May: 838621 מקרים מאושרים05 May: 838697 מקרים מאושרים06 May: 838767 מקרים מאושרים07 May: 838828 מקרים מאושרים08 May: 838858 מקרים מאושרים09 May: 838885 מקרים מאושרים10 May: 838892 מקרים מאושרים11 May: 838957 מקרים מאושרים12 May: 839000 מקרים מאושרים13 May: 839030 מקרים מאושרים14 May: 839059 מקרים מאושרים15 May: 839079 מקרים מאושרים16 May: 839117 מקרים מאושרים17 May: 839119 מקרים מאושרים18 May: 839159 מקרים מאושרים19 May: 839167 מקרים מאושרים20 May: 839221 מקרים מאושרים21 May: 839263 מקרים מאושרים22 May: 839290 מקרים מאושרים23 May: 839308 מקרים מאושרים24 May: 839319 מקרים מאושרים25 May: 839361 מקרים מאושרים26 May: 839389 מקרים מאושרים27 May: 839408 מקרים מאושרים28 May: 839420 מקרים מאושרים29 May: 839433 מקרים מאושרים30 May: 839453 מקרים מאושרים31 May: 839458 מקרים מאושרים01 June: 839475 מקרים מאושרים02 June: 839511 מקרים מאושרים03 June: 839517 מקרים מאושרים04 June: 839532 מקרים מאושרים05 June: 839539 מקרים מאושרים06 June: 839566 מקרים מאושרים07 June: 839571 מקרים מאושרים08 June: 839585 מקרים מאושרים09 June: 839585 מקרים מאושרים10 June: 839585 מקרים מאושרים11 June: 839630 מקרים מאושרים12 June: 839653 מקרים מאושרים13 June: 839661 מקרים מאושרים14 June: 839666 מקרים מאושרים15 June: 839690 מקרים מאושרים16 June: 839690 מקרים מאושרים17 June: 839720 מקרים מאושרים18 June: 839747 מקרים מאושרים19 June: 839769 מקרים מאושרים20 June: 839830 מקרים מאושרים21 June: 839867 מקרים מאושרים22 June: 839990 מקרים מאושרים23 June: 840079 מקרים מאושרים24 June: 840225 מקרים מאושרים25 June: 840430 מקרים מאושרים26 June: 840638 מקרים מאושרים27 June: 840823 מקרים מאושרים28 June: 840888 מקרים מאושרים29 June: 841196 מקרים מאושרים30 June: 841486 מקרים מאושרים01 July: 841777 מקרים מאושרים02 July: 842067 מקרים מאושרים03 July: 842371 מקרים מאושרים04 July: 842648 מקרים מאושרים05 July: 842969 מקרים מאושרים06 July: 843465 מקרים מאושרים07 July: 843892 מקרים מאושרים08 July: 844378 מקרים מאושרים09 July: 844989 מקרים מאושרים10 July: 845379 מקרים מאושרים11 July: 845811 מקרים מאושרים12 July: 846134 מקרים מאושרים13 July: 846327 מקרים מאושרים14 July: 847525 מקרים מאושרים15 July: 848322 מקרים מאושרים16 July: 849274 מקרים מאושרים17 July: 850104 מקרים מאושרים18 July: 850968 מקרים מאושרים19 July: 851723 מקרים מאושרים20 July: 852943 מקרים מאושרים21 July: 854434 מקרים מאושרים22 July: 855552 מקרים מאושרים23 July: 856986 מקרים מאושרים24 July: 857977 מקרים מאושרים25 July: 859398 מקרים מאושרים26 July: 860652 מקרים מאושרים27 July: 862717 מקרים מאושרים28 July: 864912 מקרים מאושרים29 July: 867240 מקרים מאושרים30 July: 871343 מקרים מאושרים31 July: 871343 מקרים מאושרים01 August: 874018 מקרים מאושרים02 August: 875801 מקרים מאושרים03 August: 879650 מקרים מאושרים04 August: 882798 מקרים מאושרים05 August: 885766 מקרים מאושרים06 August: 889111 מקרים מאושרים07 August: 893105 מקרים מאושרים08 August: 897326 מקרים מאושרים09 August: 900482 מקרים מאושרים10 August: 906405 מקרים מאושרים11 August: 910569 מקרים מאושרים12 August: 918237 מקרים מאושרים13 August: 924762 מקרים מאושרים14 August: 929274 מקרים מאושרים15 August: 934896 מקרים מאושרים16 August: 939360 מקרים מאושרים17 August: 948058 מקרים מאושרים18 August: 956310 מקרים מאושרים19 August: 962193 מקרים מאושרים20 August: 970606 מקרים מאושרים21 August: 978212 מקרים מאושרים22 August: 985341 מקרים מאושרים23 August: 990428 מקרים מאושרים24 August: 999110 מקרים מאושרים25 August: 1011223 מקרים מאושרים26 August: 1017825 מקרים מאושרים27 August: 1028271 מקרים מאושרים28 August: 1034623 מקרים מאושרים29 August: 1045800 מקרים מאושרים30 August: 1051609 מקרים מאושרים31 August: 1061488 מקרים מאושרים01 September: 1066352 מקרים מאושרים02 September: 1082981 מקרים מאושרים03 September: 1096881 מקרים מאושרים04 September: 1104971 מקרים מאושרים05 September: 1112964 מקרים מאושרים06 September: 1117596 מקרים מאושרים07 September: 1117596 מקרים מאושרים08 September: 1117596 מקרים מאושרים09 September: 1139887 מקרים מאושרים10 September: 1145932 מקרים מאושרים11 September: 1154286 מקרים מאושרים12 September: 1165682 מקרים מאושרים13 September: 1172253 מקרים מאושרים14 September: 1184053 מקרים מאושרים15 September: 1194783 מקרים מאושרים16 September: 1202212 מקרים מאושרים17 September: 1208403 מקרים מאושרים18 September: 1211443 מקרים מאושרים19 September: 1220397 מקרים מאושרים20 September: 1228129 מקרים מאושרים21 September: 1235064 מקרים מאושרים22 September: 1242262 מקרים מאושרים23 September: 1247633 מקרים מאושרים24 September: 1254351 מקרים מאושרים25 September: 1256600 מקרים מאושרים26 September: 1262945 מקרים מאושרים27 September: 1266206 מקרים מאושרים28 September: 1270230 מקרים מאושרים29 September: 1274395 מקרים מאושרים30 September: 1277270 מקרים מאושרים01 October: 1282218 מקרים מאושרים02 October: 1285570 מקרים מאושרים03 October: 1287977 מקרים מאושרים04 October: 1289240 מקרים מאושרים05 October: 1293498 מקרים מאושרים06 October: 1296343 מקרים מאושרים07 October: 1298589 מקרים מאושרים08 October: 1300968 מקרים מאושרים09 October: 1302777 מקרים מאושרים10 October: 1304356 מקרים מאושרים11 October: 1305510 מקרים מאושרים12 October: 1307281 מקרים מאושרים13 October: 1309738 מקרים מאושרים14 October: 1311295 מקרים מאושרים15 October: 1312908 מקרים מאושרים16 October: 1314213 מקרים מאושרים17 October: 1315317 מקרים מאושרים18 October: 1316317 מקרים מאושרים19 October: 1317758 מקרים מאושרים20 October: 1319001 מקרים מאושרים21 October: 1319902 מקרים מאושרים22 October: 1320962 מקרים מאושרים23 October: 1321894 מקרים מאושרים24 October: 1322395 מקרים מאושרים25 October: 1323079 מקרים מאושרים26 October: 1324040 מקרים מאושרים27 October: 1324897 מקרים מאושרים28 October: 1325496 מקרים מאושרים29 October: 1326171 מקרים מאושרים30 October: 1326742 מקרים מאושרים31 October: 1327126 מקרים מאושרים01 November: 1327458 מקרים מאושרים02 November: 1328151 מקרים מאושרים03 November: 1331519 מקרים מאושרים04 November: 1329727 מקרים מאושרים05 November: 1332801 מקרים מאושרים06 November: 1333263 מקרים מאושרים07 November: 1333605 מקרים מאושרים08 November: 1333989 מקרים מאושרים09 November: 1334766 מקרים מאושרים10 November: 1335184 מקרים מאושרים11 November: 1335654 מקרים מאושרים12 November: 1336174 מקרים מאושרים13 November: 1336587 מקרים מאושרים14 November: 1336882 מקרים מאושרים15 November: 1337190 מקרים מאושרים16 November: 1337781 מקרים מאושרים17 November: 1338233 מקרים מאושרים18 November: 1338813 מקרים מאושרים19 November: 1339258 מקרים מאושרים20 November: 1339723 מקרים מאושרים21 November: 1340084 מקרים מאושרים22 November: 1340435 מקרים מאושרים23 November: 1341136 מקרים מאושרים24 November: 1341305 מקרים מאושרים25 November: 1341305 מקרים מאושרים26 November: 1341305 מקרים מאושרים27 November: 1341541 מקרים מאושרים28 November: 1341881 מקרים מאושרים29 November: 1342210 מקרים מאושרים30 November: 1342976 מקרים מאושרים01 December: 1343660 מקרים מאושרים02 December: 1344103 מקרים מאושרים03 December: 1344668 מקרים מאושרים04 December: 1345083 מקרים מאושרים05 December: 1345442 מקרים מאושרים06 December: 1345915 מקרים מאושרים07 December: 1346670 מקרים מאושרים08 December: 1347474 מקרים מאושרים09 December: 1348229 מקרים מאושרים10 December: 1348800 מקרים מאושרים11 December: 1349385 מקרים מאושרים12 December: 1349741 מקרים מאושרים13 December: 1350215 מקרים מאושרים14 December: 1350946 מקרים מאושרים15 December: 1351776 מקרים מאושרים16 December: 1352403 מקרים מאושרים17 December: 1353281 מקרים מאושרים18 December: 1354001 מקרים מאושרים19 December: 1354697 מקרים מאושרים20 December: 1355491 מקרים מאושרים21 December: 1356579 מקרים מאושרים22 December: 1357974 מקרים מאושרים23 December: 1359174 מקרים מאושרים24 December: 1360919 מקרים מאושרים25 December: 1362270 מקרים מאושרים26 December: 1363725 מקרים מאושרים27 December: 1364966 מקרים מאושרים28 December: 1368012 מקרים מאושרים29 December: 1371007 מקרים מאושרים30 December: 1374453 מקרים מאושרים31 December: 1380053 מקרים מאושרים01 January: 1383939 מקרים מאושרים02 January: 1389247 מקרים מאושרים03 January: 1395120 מקרים מאושרים04 January: 1404923 מקרים מאושרים05 January: 1411805 מקרים מאושרים06 January: 1429037 מקרים מאושרים07 January: 1448455 מקרים מאושרים08 January: 1463200 מקרים מאושרים09 January: 1485598 מקרים מאושרים10 January: 1503089 מקרים מאושרים11 January: 1519268 מקרים מאושרים12 January: 1589106 מקרים מאושרים13 January: 1636179 מקרים מאושרים14 January: 1695512 מקרים מאושרים15 January: 1718989 מקרים מאושרים16 January: 1773636 מקרים מאושרים17 January: 1792137 מקרים מאושרים18 January: 1792137 מקרים מאושרים19 January: 1792137 מקרים מאושרים20 January: 2035432 מקרים מאושרים21 January: 2103945 מקרים מאושרים22 January: 2168016 מקרים מאושרים23 January: 2212596 מקרים מאושרים24 January: 2212596 מקרים מאושרים25 January: 2212596 מקרים מאושרים26 January: 2488924 מקרים מאושרים27 January: 2599456 מקרים מאושרים28 January: 2659727 מקרים מאושרים29 January: 2705103 מקרים מאושרים30 January: 2759031 מקרים מאושרים31 January: 2830161 מקרים מאושרים01 February: 2900576 מקרים מאושרים02 February: 2966451 מקרים מאושרים03 February: 2990328 מקרים מאושרים04 February: 3049005 מקרים מאושרים05 February: 3111307 מקרים מאושרים06 February: 3142818 מקרים מאושרים07 February: 3196548 מקרים מאושרים08 February: 3218391 מקרים מאושרים09 February: 3286280 מקרים מאושרים10 February: 3316235 מקרים מאושרים11 February: 3347657 מקרים מאושרים12 February: 3374704 מקרים מאושרים13 February: 3394765 מקרים מאושרים14 February: 3426103 מקרים מאושרים15 February: 3451533 מקרים מאושרים16 February: 3474127 מקרים מאושרים17 February: 3491965 מקרים מאושרים18 February: 3508222 מקרים מאושרים19 February: 3523464 מקרים מאושרים20 February: 3535062 מקרים מאושרים21 February: 3552865 מקרים מאושרים22 February: 3566816 מקרים מאושרים23 February: 3576923 מקרים מאושרים24 February: 3589333 מקרים מאושרים25 February: 3601904 מקרים מאושרים26 February: 3607511 מקרים מאושרים27 February: 3613765 מקרים מאושרים28 February: 3618445 מקרים מאושרים01 March: 3634510 מקרים מאושרים02 March: 3641304 מקרים מאושרים03 March: 3649792 מקרים מאושרים04 March: 3653608 מקרים מאושרים05 March: 3662071 מקרים מאושרים06 March: 3669119 מקרים מאושרים07 March: 3673110 מקרים מאושרים08 March: 3680639 מקרים מאושרים09 March: 3684810 מקרים מאושרים10 March: 3690981 מקרים מאושרים11 March: 3704116 מקרים מאושרים12 March: 3707477 מקרים מאושרים13 March: 3712887 מקרים מאושרים14 March: 3719444 מקרים מאושרים15 March: 3725414 מקרים מאושרים16 March: 3732586 מקרים מאושרים17 March: 3737352 מקרים מאושרים18 March: 3745408 מקרים מאושרים19 March: 3751049 מקרים מאושרים20 March: 3758955 מקרים מאושרים21 March: 3772758 מקרים מאושרים22 March: 3785813 מקרים מאושרים23 March: 3801634 מקרים מאושרים24 March: 3814635 מקרים מאושרים25 March: 3818065 מקרים מאושרים26 March: 3835700 מקרים מאושרים27 March: 3848021 מקרים מאושרים28 March: 3864155 מקרים מאושרים29 March: 3876122 מקרים מאושרים30 March: 3894141 מקרים מאושרים31 March: 3904305 מקרים מאושרים01 April: 3918232 מקרים מאושרים02 April: 3926819 מקרים מאושרים03 April: 3934483 מקרים מאושרים04 April: 3943153 מקרים מאושרים05 April: 3957499 מקרים מאושרים06 April: 3967740 מקרים מאושרים07 April: 3974781 מקרים מאושרים08 April: 3982531 מקרים מאושרים09 April: 3987834 מקרים מאושרים10 April: 3993522 מקרים מאושרים11 April: 3997863 מקרים מאושרים12 April: 4006177 מקרים מאושרים13 April: 4011666 מקרים מאושרים14 April: 4016919 מקרים מאושרים15 April: 4022692 מקרים מאושרים16 April: 4025950 מקרים מאושרים17 April: 4028450 מקרים מאושרים18 April: 4031761 מקרים מאושרים19 April: 4036684 מקרים מאושרים20 April: 4040944 מקרים מאושרים21 April: 4044994 מקרים מאושרים22 April: 4047693 מקרים מאושרים23 April: 4047693 מקרים מאושרים24 April: 4054342 מקרים מאושרים25 April: 4057772 מקרים מאושרים26 April: 4062278 מקרים מאושרים27 April: 4066021 מקרים מאושרים28 April: 4067687 מקרים מאושרים29 April: 4071491 מקרים מאושרים30 April: 4076111 מקרים מאושרים01 May: 4076111 מקרים מאושרים02 May: 4077863 מקרים מאושרים03 May: 4080487 מקרים מאושרים04 May: 4082961 מקרים מאושרים05 May: 4085418 מקרים מאושרים06 May: 4085418 מקרים מאושרים07 May: 4087885 מקרים מאושרים08 May: 4090380 מקרים מאושרים09 May: 4092054 מקרים מאושרים10 May: 4095432 מקרים מאושרים11 May: 4097845 מקרים מאושרים12 May: 4099293 מקרים מאושרים13 May: 4102032 מקרים מאושרים14 May: 4104286 מקרים מאושרים15 May: 4105369 מקרים מאושרים16 May: 4106793 מקרים מאושרים17 May: 4110600 מקרים מאושרים18 May: 4112839 מקרים מאושרים19 May: 4114967 מקרים מאושרים20 May: 4117079 מקרים מאושרים21 May: 4118983 מקרים מאושרים22 May: 4120622 מקרים מאושרים23 May: 4121326 מקרים מאושרים24 May: 4123806 מקרים מאושרים25 May: 4127026 מקרים מאושרים26 May: 4128001 מקרים מאושרים27 May: 4130879 מקרים מאושרים28 May: 4130879 מקרים מאושרים29 May: 4133709 מקרים מאושרים30 May: 4134922 מקרים מאושרים31 May: 4137301 מקרים מאושרים01 June: 4138523 מקרים מאושרים02 June: 4143722 מקרים מאושרים03 June: 4146184 מקרים מאושרים04 June: 4146184 מקרים מאושרים05 June: 4146184 מקרים מאושרים06 June: 4151986 מקרים מאושרים07 June: 4154566 מקרים מאושרים08 June: 4159597 מקרים מאושרים09 June: 4164482 מקרים מאושרים10 June: 4169338 מקרים מאושרים11 June: 4175652 מקרים מאושרים12 June: 4179788 מקרים מאושרים13 June: 4183485 מקרים מאושרים14 June: 4189858 מקרים מאושרים15 June: 4198202 מקרים מאושרים16 June: 4205424 מקרים מאושרים17 June: 4209572 מקרים מאושרים18 June: 4220532 מקרים מאושרים19 June: 4226253 מקרים מאושרים20 June: 4233768 מקרים מאושרים21 June: 4244462 מקרים מאושרים22 June: 4255131 מקרים מאושרים23 June: 4265878 מקרים מאושרים24 June: 4275795 מקרים מאושרים25 June: 4286132 מקרים מאושרים26 June: 4293082 מקרים מאושרים27 June: 4301609 מקרים מאושרים28 June: 4316214 מקרים מאושרים29 June: 4328741 מקרים מאושרים30 June: 4338707 מקרים מאושרים01 July: 4344800 מקרים מאושרים02 July: 4360728 מקרים מאושרים03 July: 4360728 מקרים מאושרים04 July: 4371906 מקרים מאושרים05 July: 4391284 מקרים מאושרים06 July: 4404223 מקרים מאושרים07 July: 4415072 מקרים מאושרים08 July: 4425332 מקרים מאושרים09 July: 4436000 מקרים מאושרים10 July: 4442286 מקרים מאושרים11 July: 4449656 מקרים מאושרים12 July: 4462304 מקרים מאושרים13 July: 4472124 מקרים מאושרים14 July: 4482095 מקרים מאושרים15 July: 4489396 מקרים מאושרים16 July: 4498036 מקרים מאושרים17 July: 4498036 מקרים מאושרים18 July: 4498036 מקרים מאושרים19 July: 4518516 מקרים מאושרים20 July: 4525451 מקרים מאושרים21 July: 4531690 מקרים מאושרים22 July: 4537907 מקרים מאושרים23 July: 4543894 מקרים מאושרים24 July: 4543894 מקרים מאושרים25 July: 4551146 מקרים מאושרים26 July: 4557783 מקרים מאושרים27 July: 4563773 מקרים מאושרים28 July: 4567893 מקרים מאושרים29 July: 4571926 מקרים מאושרים30 July: 4576200 מקרים מאושרים31 July: 4578503 מקרים מאושרים01 August: 4579737 מקרים מאושרים02 August: 4585592 מקרים מאושרים03 August: 4589294 מקרים מאושרים04 August: 4592578 מקרים מאושרים05 August: 4594568 מקרים מאושרים06 August: 4598476 מקרים מאושרים07 August: 4598476 מקרים מאושרים08 August: 4598476 מקרים מאושרים09 August: 4598476 מקרים מאושרים10 August: 4598476 מקרים מאושרים11 August: 4608845 מקרים מאושרים12 August: 4610664 מקרים מאושרים13 August: 4612460 מקרים מאושרים14 August: 4613301 מקרים מאושרים15 August: 4614413 מקרים מאושרים16 August: 4615786 מקרים מאושרים17 August: 4617935 מקרים מאושרים18 August: 4619561 מקרים מאושרים19 August: 4620636 מקרים מאושרים20 August: 4621445 מקרים מאושרים21 August: 4622058 מקרים מאושרים22 August: 4623052 מקרים מאושרים23 August: 4624813 מקרים מאושרים24 August: 4626068 מקרים מאושרים25 August: 4627118 מקרים מאושרים26 August: 4628091 מקרים מאושרים27 August: 4629059 מקרים מאושרים28 August: 4629059 מקרים מאושרים29 August: 4630030 מקרים מאושרים30 August: 4631582 מקרים מאושרים31 August: 4632109 מקרים מאושרים01 September: 4633426 מקרים מאושרים02 September: 4634251 מקרים מאושרים03 September: 4635151 מקרים מאושרים04 September: 4635151 מקרים מאושרים05 September: 4636301 מקרים מאושרים06 September: 4637442 מקרים מאושרים07 September: 4638426 מקרים מאושרים08 September: 4639341 מקרים מאושרים09 September: 4640220 מקרים מאושרים10 September: 4640220 מקרים מאושרים11 September: 4641843 מקרים מאושרים12 September: 4642530 מקרים מאושרים13 September: 4643996 מקרים מאושרים14 September: 4645174 מקרים מאושרים15 September: 4646327 מקרים מאושרים16 September: 4649328 מקרים מאושרים17 September: 4649328 מקרים מאושרים18 September: 4649328 מקרים מאושרים19 September: 4650295 מקרים מאושרים20 September: 4651777 מקרים מאושרים21 September: 4653176 מקרים מאושרים22 September: 4653764 מקרים מאושרים23 September: 4655364 מקרים מאושרים24 September: 4655364 מקרים מאושרים25 September: 4655364 מקרים מאושרים26 September: 4659142 מקרים מאושרים27 September: 4659142 מקרים מאושרים28 September: 4659142 מקרים מאושרים29 September: 4659661 מקרים מאושרים30 September: 4661096 מקרים מאושרים01 October: 4662579 מקרים מאושרים02 October: 4662579 מקרים מאושרים03 October: 4663515 מקרים מאושרים04 October: 4664528 מקרים מאושרים05 October: 4666020 מקרים מאושרים06 October: 4666165 מקרים מאושרים07 October: 4666616 מקרים מאושרים08 October: 4667287 מקרים מאושרים09 October: 4667287 מקרים מאושרים10 October: 4667287 מקרים מאושרים11 October: 4668651 מקרים מאושרים12 October: 4669749 מקרים מאושרים13 October: 4670617 מקרים מאושרים14 October: 4671343 מקרים מאושרים15 October: 4672057 מקרים מאושרים16 October: 4672057 מקרים מאושרים17 October: 4672731 מקרים מאושרים18 October: 4673411 מקרים מאושרים19 October: 4674065 מקרים מאושרים20 October: 4674578 מקרים מאושרים21 October: 4675423 מקרים מאושרים22 October: 4676502 מקרים מאושרים23 October: 4677062 מקרים מאושרים24 October: 4677930 מקרים מאושרים25 October: 4678737 מקרים מאושרים26 October: 4679556 מקרים מאושרים27 October: 4680394 מקרים מאושרים28 October: 4681226 מקרים מאושרים29 October: 4681757 מקרים מאושרים30 October: 4681757 מקרים מאושרים31 October: 4683218 מקרים מאושרים01 November: 4684460 מקרים מאושרים02 November: 4685232 מקרים מאושרים03 November: 4686069 מקרים מאושרים04 November: 4689161 מקרים מאושרים05 November: 4689161 מקרים מאושרים06 November: 4689161 מקרים מאושרים07 November: 4689161 מקרים מאושרים08 November: 4689161 מקרים מאושרים09 November: 4692163 מקרים מאושרים10 November: 4693155 מקרים מאושרים11 November: 4693671 מקרים מאושרים12 November: 4694845 מקרים מאושרים13 November: 4694845 מקרים מאושרים14 November: 4695862 מקרים מאושרים15 November: 4697703 מקרים מאושרים16 November: 4699229 מקרים מאושרים17 November: 4700699 מקרים מאושרים18 November: 4701945 מקרים מאושרים19 November: 4704018 מקרים מאושרים20 November: 4704018 מקרים מאושרים21 November: 4705787 מקרים מאושרים22 November: 4707644 מקרים מאושרים23 November: 4708552 מקרים מאושרים24 November: 4709805 מקרים מאושרים25 November: 4711864 מקרים מאושרים26 November: 4713855 מקרים מאושרים27 November: 4715096 מקרים מאושרים28 November: 4716290 מקרים מאושרים29 November: 4718373 מקרים מאושרים30 November: 4718373 מקרים מאושרים01 December: 4722419 מקרים מאושרים02 December: 4723607 מקרים מאושרים03 December: 4724509 מקרים מאושרים04 December: 4726006 מקרים מאושרים05 December: 4727322 מקרים מאושרים06 December: 4729614 מקרים מאושרים07 December: 4730502 מקרים מאושרים08 December: 4733461 מקרים מאושרים09 December: 4734801 מקרים מאושרים10 December: 4736104 מקרים מאושרים11 December: 4736548 מקרים מאושרים12 December: 4738361 מקרים מאושרים13 December: 4739416 מקרים מאושרים14 December: 4741241 מקרים מאושרים15 December: 4742943 מקרים מאושרים16 December: 4745178 מקרים מאושרים17 December: 4746707 מקרים מאושרים18 December: 4747423 מקרים מאושרים19 December: 4748001 מקרים מאושרים20 December: 4750268 מקרים מאושרים21 December: 4751175 מקרים מאושרים22 December: 4751647 מקרים מאושרים23 December: 4754255 מקרים מאושרים24 December: 4755018 מקרים מאושרים25 December: 4756124 מקרים מאושרים26 December: 4756955 מקרים מאושרים27 December: 4758570 מקרים מאושרים28 December: 4760050 מקרים מאושרים29 December: 4760527 מקרים מאושרים30 December: 4761678 מקרים מאושרים31 December: 4762779 מקרים מאושרים01 January: 4763685 מקרים מאושרים02 January: 4764046 מקרים מאושרים03 January: 4765119 מקרים מאושרים04 January: 4766795 מקרים מאושרים05 January: 4767371 מקרים מאושרים06 January: 4768757 מקרים מאושרים07 January: 4769686 מקרים מאושרים08 January: 4770244 מקרים מאושרים09 January: 4770624 מקרים מאושרים10 January: 4771681 מקרים מאושרים11 January: 4772755 מקרים מאושרים12 January: 4773885 מקרים מאושרים13 January: 4774567 מקרים מאושרים14 January: 4775264 מקרים מאושרים15 January: 4775760 מקרים מאושרים16 January: 4775999 מקרים מאושרים17 January: 4777222 מקרים מאושרים18 January: 4777222 מקרים מאושרים19 January: 4778811 מקרים מאושרים20 January: 4779655 מקרים מאושרים21 January: 4779982 מקרים מאושרים22 January: 4780420 מקרים מאושרים23 January: 4780955 מקרים מאושרים24 January: 4781372 מקרים מאושרים25 January: 4782550 מקרים מאושרים26 January: 4783284 מקרים מאושרים27 January: 4783787 מקרים מאושרים28 January: 4784321 מקרים מאושרים29 January: 4784570 מקרים מאושרים30 January: 4784711 מקרים מאושרים31 January: 4785317 מקרים מאושרים01 February: 4786189 מקרים מאושרים02 February: 4786658 מקרים מאושרים03 February: 4787396 מקרים מאושרים04 February: 4787635 מקרים מאושרים05 February: 4788082 מקרים מאושרים06 February: 4788158 מקרים מאושרים07 February: 4788634 מקרים מאושרים08 February: 4789494 מקרים מאושרים09 February: 4789872 מקרים מאושרים10 February: 4790253 מקרים מאושרים11 February: 4790583 מקרים מאושרים12 February: 4790774 מקרים מאושרים13 February: 4791172 מקרים מאושרים14 February: 4791740 מקרים מאושרים15 February: 4792175 מקרים מאושרים16 February: 4792610 מקרים מאושרים17 February: 4793243 מקרים מאושרים18 February: 4793729 מקרים מאושרים19 February: 4793985 מקרים מאושרים20 February: 4794296 מקרים מאושרים21 February: 4794296 מקרים מאושרים22 February: 4795630 מקרים מאושרים23 February: 4795887 מקרים מאושרים24 February: 4796672 מקרים מאושרים25 February: 4797235 מקרים מאושרים26 February: 4797566 מקרים מאושרים27 February: 4797689 מקרים מאושרים28 February: 4798654 מקרים מאושרים01 March: 4799283 מקרים מאושרים02 March: 4799640 מקרים מאושרים03 March: 4800397 מקרים מאושרים04 March: 4800913 מקרים מאושרים05 March: 4801230 מקרים מאושרים06 March: 4801511 מקרים מאושרים07 March: 4801511 מקרים מאושרים08 March: 4801511 מקרים מאושרים09 March: 4803173 מקרים מאושרים10 March: 4803833 מקרים מאושרים11 March: 4804197 מקרים מאושרים12 March: 4804683 מקרים מאושרים13 March: 4805041 מקרים מאושרים14 March: 4805452 מקרים מאושרים15 March: 4806396 מקרים מאושרים16 March: 4806715 מקרים מאושרים17 March: 4807369 מקרים מאושרים18 March: 4808152 מקרים מאושרים19 March: 4808152 מקרים מאושרים20 March: 4808869 מקרים מאושרים21 March: 4809419 מקרים מאושרים22 March: 4809672 מקרים מאושרים23 March: 4810512 מקרים מאושרים24 March: 4810698 מקרים מאושרים25 March: 4810698 מקרים מאושרים26 March: 4810698 מקרים מאושרים27 March: 4810698 מקרים מאושרים28 March: 4810698 מקרים מאושרים29 March: 4812877 מקרים מאושרים30 March: 4812877 מקרים מאושרים31 March: 4813660 מקרים מאושרים01 April: 4813660 מקרים מאושרים02 April: 4814570 מקרים מאושרים03 April: 4814787 מקרים מאושרים04 April: 4815175 מקרים מאושרים05 April: 4815175 מקרים מאושרים06 April: 4815175 מקרים מאושרים07 April: 4815744 מקרים מאושרים08 April: 4816330 מקרים מאושרים09 April: 4816330 מקרים מאושרים10 April: 4816617 מקרים מאושרים11 April: 4816924 מקרים מאושרים12 April: 4817269 מקרים מאושרים13 April: 4817269 מקרים מאושרים14 April: 4817269 מקרים מאושרים15 April: 4817269 מקרים מאושרים16 April: 4818346 מקרים מאושרים17 April: 4818657 מקרים מאושרים18 April: 4818657 מקרים מאושרים19 April: 4819445 מקרים מאושרים20 April: 4819704 מקרים מאושרים21 April: 4820016 מקרים מאושרים22 April: 4820120 מקרים מאושרים23 April: 4820380 מקרים מאושרים24 April: 4820530 מקרים מאושרים25 April: 4820689 מקרים מאושרים26 April: 4820963 מקרים מאושרים27 April: 4820963 מקרים מאושרים28 April: 4821234 מקרים מאושרים29 April: 4821234 מקרים מאושרים30 April: 4821710 מקרים מאושרים01 May: 4821891 מקרים מאושרים02 May: 4821891 מקרים מאושרים03 May: 4822483 מקרים מאושרים04 May: 4822585 מקרים מאושרים05 May: 4822896 מקרים מאושרים06 May: 4822896 מקרים מאושרים07 May: 4823266 מקרים מאושרים08 May: 4823329 מקרים מאושרים09 May: 4823329 מקרים מאושרים10 May: 4823329 מקרים מאושרים11 May: 4823329 מקרים מאושרים12 May: 4823329 מקרים מאושרים13 May: 4823329 מקרים מאושרים14 May: 4823329 מקרים מאושרים15 May: 4823329 מקרים מאושרים16 May: 4823329 מקרים מאושרים17 May: 4823329 מקרים מאושרים18 May: 4823329 מקרים מאושרים19 May: 4824551 מקרים מאושרים20 May: 4824551 מקרים מאושרים21 May: 4824551 מקרים מאושרים22 May: 4824551 מקרים מאושרים23 May: 4824551 מקרים מאושרים24 May: 4824551 מקרים מאושרים25 May: 4825362 מקרים מאושרים26 May: 4825362 מקרים מאושרים27 May: 4825362 מקרים מאושרים28 May: 4825362 מקרים מאושרים29 May: 4825362 מקרים מאושרים30 May: 4825362 מקרים מאושרים31 May: 4825362 מקרים מאושרים01 June: 4826031 מקרים מאושרים02 June: 4826031 מקרים מאושרים03 June: 4826031 מקרים מאושרים04 June: 4826031 מקרים מאושרים05 June: 4826031 מקרים מאושרים06 June: 4826031 מקרים מאושרים07 June: 4826031 מקרים מאושרים08 June: 4826031 מקרים מאושרים09 June: 4826780 מקרים מאושרים10 June: 4826780 מקרים מאושרים11 June: 4826780 מקרים מאושרים12 June: 4826780 מקרים מאושרים13 June: 4826780 מקרים מאושרים14 June: 4826780 מקרים מאושרים15 June: 4827640 מקרים מאושרים16 June: 4827640 מקרים מאושרים17 June: 4827640 מקרים מאושרים18 June: 4827640 מקרים מאושרים19 June: 4827640 מקרים מאושרים20 June: 4827640 מקרים מאושרים21 June: 4827640 מקרים מאושרים22 June: 4827640 מקרים מאושרים23 June: 4828123 מקרים מאושרים24 June: 4828123 מקרים מאושרים25 June: 4828123 מקרים מאושרים26 June: 4828123 מקרים מאושרים27 June: 4828123 מקרים מאושרים28 June: 4828123 מקרים מאושרים29 June: 4828123 מקרים מאושרים30 June: 4828768 מקרים מאושרים01 July: 4828768 מקרים מאושרים02 July: 4828768 מקרים מאושרים03 July: 4828768 מקרים מאושרים04 July: 4828768 מקרים מאושרים05 July: 4828768 מקרים מאושרים06 July: 4828768 מקרים מאושרים07 July: 4829214 מקרים מאושרים08 July: 4829214 מקרים מאושרים09 July: 4829214 מקרים מאושרים10 July: 4829214 מקרים מאושרים11 July: 4829214 מקרים מאושרים12 July: 4829214 מקרים מאושרים13 July: 4829689 מקרים מאושרים14 July: 4829689 מקרים מאושרים15 July: 4829689 מקרים מאושרים16 July: 4829689 מקרים מאושרים17 July: 4829689 מקרים מאושרים18 July: 4829689 מקרים מאושרים19 July: 4829689 מקרים מאושרים20 July: 4829689 מקרים מאושרים21 July: 4830203 מקרים מאושרים22 July: 4830203 מקרים מאושרים23 July: 4830203 מקרים מאושרים24 July: 4830203 מקרים מאושרים25 July: 4830203 מקרים מאושרים26 July: 4830203 מקרים מאושרים27 July: 4830733 מקרים מאושרים28 July: 4830733 מקרים מאושרים29 July: 4830733 מקרים מאושרים30 July: 4830733 מקרים מאושרים31 July: 4830733 מקרים מאושרים01 August: 4830733 מקרים מאושרים02 August: 4830733 מקרים מאושרים03 August: 4830733 מקרים מאושרים04 August: 4831302 מקרים מאושרים05 August: 4831302 מקרים מאושרים06 August: 4831302 מקרים מאושרים07 August: 4831302 מקרים מאושרים08 August: 4831302 מקרים מאושרים09 August: 4831302 מקרים מאושרים10 August: 4831302 מקרים מאושרים11 August: 4831302 מקרים מאושרים12 August: 4831302 מקרים מאושרים13 August: 4831302 מקרים מאושרים14 August: 4831302 מקרים מאושרים15 August: 4831302 מקרים מאושרים16 August: 4831302 מקרים מאושרים17 August: 4831302 מקרים מאושרים18 August: 4831302 מקרים מאושרים19 August: 4831302 מקרים מאושרים20 August: 4831302 מקרים מאושרים21 August: 4831302 מקרים מאושרים22 August: 4831302 מקרים מאושרים23 August: 4831302 מקרים מאושרים24 August: 4831302 מקרים מאושרים25 August: 4831302 מקרים מאושרים26 August: 4833089 מקרים מאושרים27 August: 4833089 מקרים מאושרים28 August: 4833089 מקרים מאושרים29 August: 4833089 מקרים מאושרים30 August: 4833089 מקרים מאושרים31 August: 4833089 מקרים מאושרים01 September: 4833983 מקרים מאושרים02 September: 4833983 מקרים מאושרים03 September: 4833983 מקרים מאושרים04 September: 4833983 מקרים מאושרים05 September: 4833983 מקרים מאושרים06 September: 4833983 מקרים מאושרים07 September: 4833983 מקרים מאושרים08 September: 4834948 מקרים מאושרים09 September: 4834948 מקרים מאושרים10 September: 4834948 מקרים מאושרים11 September: 4834948 מקרים מאושרים12 September: 4834948 מקרים מאושרים13 September: 4834948 מקרים מאושרים14 September: 4834948 מקרים מאושרים15 September: 4834948 מקרים מאושרים16 September: 4835954 מקרים מאושרים17 September: 4835954 מקרים מאושרים18 September: 4835954 מקרים מאושרים19 September: 4835954 מקרים מאושרים20 September: 4835954 מקרים מאושרים21 September: 4835954 מקרים מאושרים22 September: 4835954 מקרים מאושרים23 September: 4837411 מקרים מאושרים24 September: 4837411 מקרים מאושרים25 September: 4837411 מקרים מאושרים26 September: 4837411 מקרים מאושרים27 September: 4837411 מקרים מאושרים28 September: 4837411 מקרים מאושרים29 September: 4837411 מקרים מאושרים30 September: 4837580 מקרים מאושרים01 October: 4837580 מקרים מאושרים02 October: 4837580 מקרים מאושרים03 October: 4837580 מקרים מאושרים04 October: 4837580 מקרים מאושרים05 October: 4837580 מקרים מאושרים06 October: 4837580 מקרים מאושרים07 October: 4839886 מקרים מאושרים08 October: 4839886 מקרים מאושרים09 October: 4839886 מקרים מאושרים10 October: 4839886 מקרים מאושרים11 October: 4839886 מקרים מאושרים12 October: 4839886 מקרים מאושרים13 October: 4839886 מקרים מאושרים14 October: 4839886 מקרים מאושרים15 October: 4839886 מקרים מאושרים16 October: 4839886 מקרים מאושרים17 October: 4839886 מקרים מאושרים18 October: 4839886 מקרים מאושרים19 October: 4839886 מקרים מאושרים20 October: 4839886 מקרים מאושרים21 October: 4840714 מקרים מאושרים22 October: 4840714 מקרים מאושרים23 October: 4840714 מקרים מאושרים24 October: 4840714 מקרים מאושרים25 October: 4840714 מקרים מאושרים26 October: 4840714 מקרים מאושרים27 October: 4840714 מקרים מאושרים28 October: 4840714 מקרים מאושרים29 October: 4840714 מקרים מאושרים30 October: 4840714 מקרים מאושרים31 October: 4840714 מקרים מאושרים01 November: 4840714 מקרים מאושרים02 November: 4840714 מקרים מאושרים03 November: 4840714 מקרים מאושרים04 November: 4840714 מקרים מאושרים05 November: 4840714 מקרים מאושרים06 November: 4840714 מקרים מאושרים07 November: 4840714 מקרים מאושרים08 November: 4840714 מקרים מאושרים09 November: 4840714 מקרים מאושרים10 November: 4840714 מקרים מאושרים11 November: 4840714 מקרים מאושרים12 November: 4840714 מקרים מאושרים13 November: 4840714 מקרים מאושרים14 November: 4840714 מקרים מאושרים15 November: 4840714 מקרים מאושרים16 November: 4840714 מקרים מאושרים17 November: 4841756 מקרים מאושרים18 November: 4841756 מקרים מאושרים19 November: 4841756 מקרים מאושרים20 November: 4841772 מקרים מאושרים21 November: 4841772 מקרים מאושרים22 November: 4841772 מקרים מאושרים23 November: 4841772 מקרים מאושרים24 November: 4841772 מקרים מאושרים25 November: 4841772 מקרים מאושרים26 November: 4841772 מקרים מאושרים27 November: 4841772 מקרים מאושרים28 November: 4841772 מקרים מאושרים29 November: 4841772 מקרים מאושרים30 November: 4841772 מקרים מאושרים01 December: 4841772 מקרים מאושרים02 December: 4841772 מקרים מאושרים03 December: 4841772 מקרים מאושרים04 December: 4841772 מקרים מאושרים05 December: 4841772 מקרים מאושרים06 December: 4841772 מקרים מאושרים07 December: 4841772 מקרים מאושרים08 December: 4841772 מקרים מאושרים09 December: 4841772 מקרים מאושרים484177223 February: 0 מקרי מוות24 February: 0 מקרי מוות25 February: 0 מקרי מוות26 February: 0 מקרי מוות27 February: 0 מקרי מוות28 February: 0 מקרי מוות29 February: 0 מקרי מוות01 March: 0 מקרי מוות02 March: 0 מקרי מוות03 March: 0 מקרי מוות04 March: 0 מקרי מוות05 March: 0 מקרי מוות06 March: 0 מקרי מוות07 March: 0 מקרי מוות08 March: 0 מקרי מוות09 March: 0 מקרי מוות10 March: 0 מקרי מוות11 March: 0 מקרי מוות12 March: 0 מקרי מוות13 March: 0 מקרי מוות14 March: 0 מקרי מוות15 March: 0 מקרי מוות16 March: 0 מקרי מוות17 March: 0 מקרי מוות18 March: 0 מקרי מוות19 March: 0 מקרי מוות20 March: 0 מקרי מוות21 March: 1 מקרי מוות22 March: 1 מקרי מוות23 March: 1 מקרי מוות24 March: 1 מקרי מוות25 March: 5 מקרי מוות26 March: 5 מקרי מוות27 March: 10 מקרי מוות28 March: 12 מקרי מוות29 March: 15 מקרי מוות30 March: 15 מקרי מוות31 March: 17 מקרי מוות01 April: 21 מקרי מוות02 April: 21 מקרי מוות03 April: 29 מקרי מוות04 April: 36 מקרי מוות05 April: 42 מקרי מוות06 April: 46 מקרי מוות07 April: 52 מקרי מוות07 April: 71 מקרי מוות08 April: 71 מקרי מוות09 April: 79 מקרי מוות10 April: 92 מקרי מוות11 April: 92 מקרי מוות12 April: 96 מקרי מוות12 April: 96 מקרי מוות13 April: 96 מקרי מוות14 April: 123 מקרי מוות15 April: 126 מקרי מוות16 April: 140 מקרי מוות17 April: 142 מקרי מוות18 April: 158 מקרי מוות19 April: 164 מקרי מוות20 April: 172 מקרי מוות21 April: 177 מקרי מוות22 April: 184 מקרי מוות23 April: 189 מקרי מוות24 April: 192 מקרי מוות25 April: 194 מקרי מוות26 April: 199 מקרי מוות27 April: 201 מקרי מוות28 April: 204 מקרי מוות29 April: 210 מקרי מוות30 April: 215 מקרי מוות01 May: 222 מקרי מוות02 May: 225 מקרי מוות03 May: 229 מקרי מוות04 May: 232 מקרי מוות05 May: 235 מקרי מוות06 May: 238 מקרי מוות07 May: 239 מקרי מוות08 May: 240 מקרי מוות09 May: 245 מקרי מוות10 May: 247 מקרי מוות11 May: 252 מקרי מוות12 May: 258 מקרי מוות13 May: 260 מקרי מוות14 May: 264 מקרי מוות15 May: 265 מקרי מוות16 May: 266 מקרי מוות17 May: 268 מקרי מוות18 May: 272 מקרי מוות19 May: 276 מקרי מוות20 May: 278 מקרי מוות21 May: 279 מקרי מוות22 May: 279 מקרי מוות23 May: 279 מקרי מוות24 May: 279 מקרי מוות25 May: 279 מקרי מוות26 May: 281 מקרי מוות27 May: 281 מקרי מוות28 May: 281 מקרי מוות29 May: 284 מקרי מוות30 May: 284 מקרי מוות31 May: 284 מקרי מוות01 June: 285 מקרי מוות02 June: 285 מקרי מוות03 June: 290 מקרי מוות04 June: 291 מקרי מוות05 June: 291 מקרי מוות06 June: 291 מקרי מוות07 June: 295 מקרי מוות08 June: 298 מקרי מוות09 June: 298 מקרי מוות10 June: 299 מקרי מוות11 June: 299 מקרי מוות12 June: 300 מקרי מוות13 June: 300 מקרי מוות14 June: 300 מקרי מוות15 June: 300 מקרי מוות16 June: 302 מקרי מוות17 June: 302 מקרי מוות18 June: 303 מקרי מוות19 June: 303 מקרי מוות20 June: 304 מקרי מוות21 June: 305 מקרי מוות22 June: 306 מקרי מוות23 June: 307 מקרי מוות24 June: 308 מקרי מוות25 June: 308 מקרי מוות26 June: 309 מקרי מוות27 June: 314 מקרי מוות28 June: 317 מקרי מוות29 June: 318 מקרי מוות30 June: 319 מקרי מוות01 July: 320 מקרי מוות02 July: 322 מקרי מוות03 July: 324 מקרי מוות04 July: 326 מקרי מוות05 July: 330 מקרי מוות06 July: 331 מקרי מוות07 July: 334 מקרי מוות08 July: 342 מקרי מוות09 July: 344 מקרי מוות10 July: 348 מקרי מוות11 July: 351 מקרי מוות12 July: 354 מקרי מוות13 July: 362 מקרי מוות14 July: 365 מקרי מוות15 July: 371 מקרי מוות16 July: 376 מקרי מוות17 July: 384 מקרי מוות18 July: 392 מקרי מוות19 July: 401 מקרי מוות20 July: 409 מקרי מוות21 July: 415 מקרי מוות22 July: 425 מקרי מוות23 July: 430 מקרי מוות24 July: 442 מקרי מוות25 July: 448 מקרי מוות26 July: 457 מקרי מוות27 July: 470 מקרי מוות28 July: 474 מקרי מוות29 July: 486 מקרי מוות30 July: 491 מקרי מוות31 July: 500 מקרי מוות01 August: 512 מקרי מוות02 August: 526 מקרי מוות03 August: 536 מקרי מוות04 August: 546 מקרי מוות05 August: 561 מקרי מוות06 August: 565 מקרי מוות07 August: 576 מקרי מוות08 August: 581 מקרי מוות09 August: 593 מקרי מוות10 August: 600 מקרי מוות11 August: 613 מקרי מוות12 August: 622 מקרי מוות13 August: 639 מקרי מוות14 August: 651 מקרי מוות15 August: 665 מקרי מוות16 August: 674 מקרי מוות17 August: 685 מקרי מוות18 August: 692 מקרי מוות19 August: 708 מקרי מוות20 August: 781 מקרי מוות21 August: 795 מקרי מוות22 August: 809 מקרי מוות23 August: 819 מקרי מוות24 August: 834 מקרי מוות25 August: 847 מקרי מוות26 August: 859 מקרי מוות27 August: 875 מקרי מוות28 August: 884 מקרי מוות29 August: 894 מקרי מוות30 August: 906 מקרי מוות31 August: 919 מקרי מוות01 September: 939 מקרי מוות02 September: 957 מקרי מוות03 September: 969 מקרי מוות04 September: 985 מקרי מוות05 September: 993 מקרי מוות06 September: 1007 מקרי מוות07 September: 1019 מקרי מוות08 September: 1026 מקרי מוות09 September: 1040 מקרי מוות10 September: 1054 מקרי מוות11 September: 1077 מקרי מוות12 September: 1090 מקרי מוות13 September: 1103 מקרי מוות14 September: 1119 מקרי מוות15 September: 1136 מקרי מוות16 September: 1147 מקרי מוות17 September: 1165 מקרי מוות18 September: 1169 מקרי מוות19 September: 1196 מקרי מוות20 September: 1226 מקרי מוות21 September: 1256 מקרי מוות22 September: 1273 מקרי מוות23 September: 1285 מקרי מוות24 September: 1325 מקרי מוות25 September: 1378 מקרי מוות26 September: 1412 מקרי מוות27 September: 1441 מקרי מוות28 September: 1466 מקרי מוות29 September: 1507 מקרי מוות30 September: 1528 מקרי מוות01 October: 1569 מקרי מוות02 October: 1622 מקרי מוות03 October: 1633 מקרי מוות04 October: 1682 מקרי מוות05 October: 1719 מקרי מוות06 October: 1757 מקרי מוות07 October: 1797 מקרי מוות08 October: 1824 מקרי מוות09 October: 1864 מקרי מוות10 October: 1886 מקרי מוות11 October: 1941 מקרי מוות12 October: 1980 מקרי מוות13 October: 2021 מקרי מוות14 October: 2055 מקרי מוות15 October: 2098 מקרי מוות16 October: 2127 מקרי מוות17 October: 2141 מקרי מוות18 October: 2190 מקרי מוות19 October: 2209 מקרי מוות20 October: 2263 מקרי מוות21 October: 2278 מקרי מוות22 October: 2291 מקרי מוות23 October: 2319 מקרי מוות24 October: 2329 מקרי מוות25 October: 2372 מקרי מוות26 October: 2397 מקרי מוות27 October: 2453 מקרי מוות28 October: 2483 מקרי מוות29 October: 2494 מקרי מוות30 October: 2508 מקרי מוות31 October: 2514 מקרי מוות01 November: 2539 מקרי מוות02 November: 2554 מקרי מוות03 November: 2580 מקרי מוות04 November: 2592 מקרי מוות05 November: 2597 מקרי מוות06 November: 2639 מקרי מוות07 November: 2644 מקרי מוות08 November: 2664 מקרי מוות09 November: 2674 מקרי מוות10 November: 2678 מקרי מוות11 November: 2684 מקרי מוות12 November: 2700 מקרי מוות13 November: 2706 מקרי מוות14 November: 2716 מקרי מוות15 November: 2721 מקרי מוות16 November: 2732 מקרי מוות17 November: 2735 מקרי מוות18 November: 2736 מקרי מוות19 November: 2739 מקרי מוות20 November: 2742 מקרי מוות21 November: 2744 מקרי מוות22 November: 2757 מקרי מוות23 November: 2799 מקרי מוות24 November: 2811 מקרי מוות25 November: 2822 מקרי מוות26 November: 2826 מקרי מוות27 November: 2834 מקרי מוות28 November: 2839 מקרי מוות29 November: 2854 מקרי מוות30 November: 2864 מקרי מוות01 December: 2865 מקרי מוות02 December: 2877 מקרי מוות03 December: 2883 מקרי מוות04 December: 2891 מקרי מוות05 December: 2896 מקרי מוות06 December: 2909 מקרי מוות07 December: 2917 מקרי מוות08 December: 2924 מקרי מוות09 December: 2932 מקרי מוות10 December: 2934 מקרי מוות11 December: 2961 מקרי מוות12 December: 2969 מקרי מוות13 December: 2983 מקרי מוות14 December: 2999 מקרי מוות15 December: 3004 מקרי מוות16 December: 3014 מקרי מוות17 December: 3034 מקרי מוות18 December: 3050 מקרי מוות19 December: 3057 מקרי מוות20 December: 3074 מקרי מוות21 December: 3099 מקרי מוות22 December: 3111 מקרי מוות23 December: 3136 מקרי מוות24 December: 3150 מקרי מוות25 December: 3171 מקרי מוות26 December: 3186 מקרי מוות27 December: 3210 מקרי מוות28 December: 3226 מקרי מוות29 December: 3256 מקרי מוות30 December: 3292 מקרי מוות31 December: 3307 מקרי מוות01 January: 3325 מקרי מוות02 January: 3356 מקרי מוות03 January: 3392 מקרי מוות04 January: 3417 מקרי מוות05 January: 3445 מקרי מוות06 January: 3496 מקרי מוות07 January: 3529 מקרי מוות08 January: 3552 מקרי מוות09 January: 3596 מקרי מוות10 January: 3645 מקרי מוות11 January: 3671 מקרי מוות12 January: 3704 מקרי מוות13 January: 3771 מקרי מוות14 January: 3817 מקרי מוות15 January: 3870 מקרי מוות16 January: 3910 מקרי מוות17 January: 3959 מקרי מוות18 January: 4005 מקרי מוות19 January: 4044 מקרי מוות20 January: 4080 מקרי מוות21 January: 4181 מקרי מוות22 January: 4245 מקרי מוות23 January: 4266 מקרי מוות24 January: 4341 מקרי מוות25 January: 4419 מקרי מוות26 January: 4498 מקרי מוות27 January: 4512 מקרי מוות28 January: 4605 מקרי מוות29 January: 4669 מקרי מוות30 January: 4700 מקרי מוות31 January: 4738 מקרי מוות01 February: 4796 מקרי מוות02 February: 4816 מקרי מוות03 February: 4887 מקרי מוות04 February: 4948 מקרי מוות05 February: 5001 מקרי מוות06 February: 5020 מקרי מוות07 February: 5071 מקרי מוות08 February: 5113 מקרי מוות09 February: 5171 מקרי מוות10 February: 5216 מקרי מוות11 February: 5257 מקרי מוות12 February: 5283 מקרי מוות13 February: 5304 מקרי מוות14 February: 5351 מקרי מוות15 February: 5388 מקרי מוות16 February: 5414 מקרי מוות17 February: 5441 מקרי מוות18 February: 5473 מקרי מוות19 February: 5509 מקרי מוות20 February: 5526 מקרי מוות21 February: 5526 מקרי מוות22 February: 5577 מקרי מוות23 February: 5596 מקרי מוות24 February: 5634 מקרי מוות25 February: 5660 מקרי מוות26 February: 5687 מקרי מוות27 February: 5697 מקרי מוות28 February: 5732 מקרי מוות01 March: 5752 מקרי מוות02 March: 5760 מקרי מוות03 March: 5790 מקרי מוות04 March: 5803 מקרי מוות05 March: 5822 מקרי מוות06 March: 5834 מקרי מוות07 March: 5856 מקרי מוות08 March: 5891 מקרי מוות09 March: 5915 מקרי מוות10 March: 5933 מקרי מוות11 March: 5950 מקרי מוות12 March: 5967 מקרי מוות13 March: 5980 מקרי מוות14 March: 5988 מקרי מוות15 March: 6008 מקרי מוות16 March: 6030 מקרי מוות17 March: 6048 מקרי מוות18 March: 6057 מקרי מוות19 March: 6069 מקרי מוות20 March: 6073 מקרי מוות21 March: 6082 מקרי מוות22 March: 6092 מקרי מוות23 March: 6109 מקרי מוות24 March: 6122 מקרי מוות25 March: 6154 מקרי מוות26 March: 6163 מקרי מוות27 March: 6165 מקרי מוות28 March: 6165 מקרי מוות29 March: 6185 מקרי מוות30 March: 6197 מקרי מוות31 March: 6197 מקרי מוות01 April: 6209 מקרי מוות02 April: 6220 מקרי מוות03 April: 6220 מקרי מוות04 April: 6236 מקרי מוות05 April: 6243 מקרי מוות06 April: 6248 מקרי מוות07 April: 6257 מקרי מוות08 April: 6266 מקרי מוות09 April: 6279 מקרי מוות10 April: 6280 מקרי מוות11 April: 6292 מקרי מוות12 April: 6296 מקרי מוות13 April: 6304 מקרי מוות14 April: 6309 מקרי מוות15 April: 6312 מקרי מוות16 April: 6314 מקרי מוות17 April: 6315 מקרי מוות18 April: 6331 מקרי מוות19 April: 6335 מקרי מוות20 April: 6341 מקרי מוות21 April: 6345 מקרי מוות22 April: 6346 מקרי מוות23 April: 6346 מקרי מוות24 April: 6346 מקרי מוות25 April: 6350 מקרי מוות26 April: 6352 מקרי מוות27 April: 6353 מקרי מוות28 April: 6359 מקרי מוות29 April: 6361 מקרי מוות30 April: 6362 מקרי מוות01 May: 6363 מקרי מוות02 May: 6363 מקרי מוות03 May: 6366 מקרי מוות04 May: 6367 מקרי מוות05 May: 6369 מקרי מוות06 May: 6370 מקרי מוות07 May: 6374 מקרי מוות08 May: 6375 מקרי מוות09 May: 6376 מקרי מוות10 May: 6377 מקרי מוות11 May: 6378 מקרי מוות12 May: 6378 מקרי מוות13 May: 6379 מקרי מוות14 May: 6379 מקרי מוות15 May: 6380 מקרי מוות16 May: 6381 מקרי מוות17 May: 6382 מקרי מוות18 May: 6389 מקרי מוות19 May: 6392 מקרי מוות20 May: 6395 מקרי מוות21 May: 6396 מקרי מוות22 May: 6397 מקרי מוות23 May: 6397 מקרי מוות24 May: 6404 מקרי מוות25 May: 6406 מקרי מוות26 May: 6406 מקרי מוות27 May: 6406 מקרי מוות28 May: 6406 מקרי מוות29 May: 6407 מקרי מוות30 May: 6407 מקרי מוות31 May: 6411 מקרי מוות01 June: 6412 מקרי מוות02 June: 6413 מקרי מוות03 June: 6415 מקרי מוות04 June: 6416 מקרי מוות05 June: 6417 מקרי מוות06 June: 6418 מקרי מוות07 June: 6418 מקרי מוות08 June: 6418 מקרי מוות09 June: 6418 מקרי מוות10 June: 6418 מקרי מוות11 June: 6428 מקרי מוות12 June: 6428 מקרי מוות13 June: 6428 מקרי מוות14 June: 6430 מקרי מוות15 June: 6430 מקרי מוות16 June: 6430 מקרי מוות17 June: 6428 מקרי מוות18 June: 6428 מקרי מוות19 June: 6428 מקרי מוות20 June: 6428 מקרי מוות21 June: 6428 מקרי מוות22 June: 6428 מקרי מוות23 June: 6428 מקרי מוות24 June: 6428 מקרי מוות25 June: 6429 מקרי מוות26 June: 6429 מקרי מוות27 June: 6429 מקרי מוות28 June: 6429 מקרי מוות29 June: 6430 מקרי מוות30 June: 6429 מקרי מוות01 July: 6429 מקרי מוות02 July: 6429 מקרי מוות03 July: 6429 מקרי מוות04 July: 6429 מקרי מוות05 July: 6428 מקרי מוות06 July: 6429 מקרי מוות07 July: 6429 מקרי מוות08 July: 6429 מקרי מוות09 July: 6432 מקרי מוות10 July: 6434 מקרי מוות11 July: 6435 מקרי מוות12 July: 6438 מקרי מוות13 July: 6438 מקרי מוות14 July: 6439 מקרי מוות15 July: 6441 מקרי מוות16 July: 6443 מקרי מוות17 July: 6444 מקרי מוות18 July: 6446 מקרי מוות19 July: 6449 מקרי מוות20 July: 6450 מקרי מוות21 July: 6452 מקרי מוות22 July: 6454 מקרי מוות23 July: 6457 מקרי מוות24 July: 6457 מקרי מוות25 July: 6458 מקרי מוות26 July: 6460 מקרי מוות27 July: 6461 מקרי מוות28 July: 6461 מקרי מוות29 July: 6462 מקרי מוות30 July: 6469 מקרי מוות31 July: 6469 מקרי מוות01 August: 6473 מקרי מוות02 August: 6477 מקרי מוות03 August: 6487 מקרי מוות04 August: 6495 מקרי מוות05 August: 6503 מקרי מוות06 August: 6509 מקרי מוות07 August: 6516 מקרי מוות08 August: 6535 מקרי מוות09 August: 6542 מקרי מוות10 August: 6559 מקרי מוות11 August: 6571 מקרי מוות12 August: 6587 מקרי מוות13 August: 6604 מקרי מוות14 August: 6611 מקרי מוות15 August: 6622 מקרי מוות16 August: 6668 מקרי מוות17 August: 6687 מקרי מוות18 August: 6704 מקרי מוות19 August: 6723 מקרי מוות20 August: 6752 מקרי מוות21 August: 6759 מקרי מוות22 August: 6775 מקרי מוות23 August: 6830 מקרי מוות24 August: 6856 מקרי מוות25 August: 6880 מקרי מוות26 August: 6908 מקרי מוות27 August: 6937 מקרי מוות28 August: 6947 מקרי מוות29 August: 6950 מקרי מוות30 August: 6989 מקרי מוות31 August: 7043 מקרי מוות01 September: 7043 מקרי מוות02 September: 7086 מקרי מוות03 September: 7122 מקרי מוות04 September: 7129 מקרי מוות05 September: 7154 מקרי מוות06 September: 7205 מקרי מוות07 September: 7205 מקרי מוות08 September: 7205 מקרי מוות09 September: 7261 מקרי מוות10 September: 7313 מקרי מוות11 September: 7321 מקרי מוות12 September: 7338 מקרי מוות13 September: 7383 מקרי מוות14 September: 7406 מקרי מוות15 September: 7438 מקרי מוות16 September: 7452 מקרי מוות17 September: 7465 מקרי מוות18 September: 7494 מקרי מוות19 September: 7511 מקרי מוות20 September: 7541 מקרי מוות21 September: 7555 מקרי מוות22 September: 7567 מקרי מוות23 September: 7592 מקרי מוות24 September: 7611 מקרי מוות25 September: 7611 מקרי מוות26 September: 7649 מקרי מוות27 September: 7675 מקרי מוות28 September: 7684 מקרי מוות29 September: 7692 מקרי מוות30 September: 7732 מקרי מוות01 October: 7761 מקרי מוות02 October: 7766 מקרי מוות03 October: 7778 מקרי מוות04 October: 7783 מקרי מוות05 October: 7843 מקרי מוות06 October: 7855 מקרי מוות07 October: 7862 מקרי מוות08 October: 7882 מקרי מוות09 October: 7885 מקרי מוות10 October: 7897 מקרי מוות11 October: 7912 מקרי מוות12 October: 7937 מקרי מוות13 October: 7952 מקרי מוות14 October: 7959 מקרי מוות15 October: 7972 מקרי מוות16 October: 7976 מקרי מוות17 October: 7983 מקרי מוות18 October: 7999 מקרי מוות19 October: 8010 מקרי מוות20 October: 8021 מקרי מוות21 October: 8029 מקרי מוות22 October: 8036 מקרי מוות23 October: 8039 מקרי מוות24 October: 8046 מקרי מוות25 October: 8049 מקרי מוות26 October: 8062 מקרי מוות27 October: 8063 מקרי מוות28 October: 8073 מקרי מוות29 October: 8081 מקרי מוות30 October: 8085 מקרי מוות31 October: 8085 מקרי מוות01 November: 8100 מקרי מוות02 November: 8102 מקרי מוות03 November: 8106 מקרי מוות04 November: 8109 מקרי מוות05 November: 8112 מקרי מוות06 November: 8112 מקרי מוות07 November: 8114 מקרי מוות08 November: 8122 מקרי מוות09 November: 8124 מקרי מוות10 November: 8130 מקרי מוות11 November: 8133 מקרי מוות12 November: 8138 מקרי מוות13 November: 8140 מקרי מוות14 November: 8140 מקרי מוות15 November: 8143 מקרי מוות16 November: 8143 מקרי מוות17 November: 8148 מקרי מוות18 November: 8154 מקרי מוות19 November: 8154 מקרי מוות20 November: 8154 מקרי מוות21 November: 8154 מקרי מוות22 November: 8176 מקרי מוות23 November: 8177 מקרי מוות24 November: 8177 מקרי מוות25 November: 8177 מקרי מוות26 November: 8182 מקרי מוות27 November: 8182 מקרי מוות28 November: 8184 מקרי מוות29 November: 8189 מקרי מוות30 November: 8195 מקרי מוות01 December: 8196 מקרי מוות02 December: 8199 מקרי מוות03 December: 8199 מקרי מוות04 December: 8199 מקרי מוות05 December: 8199 מקרי מוות06 December: 8204 מקרי מוות07 December: 8209 מקרי מוות08 December: 8210 מקרי מוות09 December: 8210 מקרי מוות10 December: 8210 מקרי מוות11 December: 8210 מקרי מוות12 December: 8210 מקרי מוות13 December: 8216 מקרי מוות14 December: 8223 מקרי מוות15 December: 8224 מקרי מוות16 December: 8227 מקרי מוות17 December: 8230 מקרי מוות18 December: 8230 מקרי מוות19 December: 8232 מקרי מוות20 December: 8232 מקרי מוות21 December: 8232 מקרי מוות22 December: 8232 מקרי מוות23 December: 8239 מקרי מוות24 December: 8241 מקרי מוות25 December: 8241 מקרי מוות26 December: 8241 מקרי מוות27 December: 8242 מקרי מוות28 December: 8242 מקרי מוות29 December: 8243 מקרי מוות30 December: 8243 מקרי מוות31 December: 8243 מקרי מוות01 January: 8243 מקרי מוות02 January: 8244 מקרי מוות03 January: 8244 מקרי מוות04 January: 8247 מקרי מוות05 January: 8247 מקרי מוות06 January: 8253 מקרי מוות07 January: 8259 מקרי מוות08 January: 8259 מקרי מוות09 January: 8259 מקרי מוות10 January: 8269 מקרי מוות11 January: 8269 מקרי מוות12 January: 8274 מקרי מוות13 January: 8290 מקרי מוות14 January: 8293 מקרי מוות15 January: 8298 מקרי מוות16 January: 8304 מקרי מוות17 January: 8318 מקרי מוות18 January: 8318 מקרי מוות19 January: 8318 מקרי מוות20 January: 8362 מקרי מוות21 January: 8370 מקרי מוות22 January: 8371 מקרי מוות23 January: 8393 מקרי מוות24 January: 8393 מקרי מוות25 January: 8393 מקרי מוות26 January: 8488 מקרי מוות27 January: 8513 מקרי מוות28 January: 8556 מקרי מוות29 January: 8599 מקרי מוות30 January: 8658 מקרי מוות31 January: 8725 מקרי מוות01 February: 8805 מקרי מוות02 February: 8926 מקרי מוות03 February: 8927 מקרי מוות04 February: 9013 מקרי מוות05 February: 9111 מקרי מוות06 February: 9138 מקרי מוות07 February: 9180 מקרי מוות08 February: 9180 מקרי מוות09 February: 9303 מקרי מוות10 February: 9337 מקרי מוות11 February: 9399 מקרי מוות12 February: 9434 מקרי מוות13 February: 9466 מקרי מוות14 February: 9544 מקרי מוות15 February: 9624 מקרי מוות16 February: 9651 מקרי מוות17 February: 9687 מקרי מוות18 February: 9768 מקרי מוות19 February: 9828 מקרי מוות20 February: 9842 מקרי מוות21 February: 9971 מקרי מוות22 February: 10001 מקרי מוות23 February: 10038 מקרי מוות24 February: 10075 מקרי מוות25 February: 10105 מקרי מוות26 February: 10114 מקרי מוות27 February: 10118 מקרי מוות28 February: 10126 מקרי מוות01 March: 10198 מקרי מוות02 March: 10218 מקרי מוות03 March: 10237 מקרי מוות04 March: 10239 מקרי מוות05 March: 10264 מקרי מוות06 March: 10274 מקרי מוות07 March: 10282 מקרי מוות08 March: 10317 מקרי מוות09 March: 10322 מקרי מוות10 March: 10322 מקרי מוות11 March: 10358 מקרי מוות12 March: 10359 מקרי מוות13 March: 10367 מקרי מוות14 March: 10379 מקרי מוות15 March: 10392 מקרי מוות16 March: 10399 מקרי מוות17 March: 10405 מקרי מוות18 March: 10417 מקרי מוות19 March: 10417 מקרי מוות20 March: 10419 מקרי מוות21 March: 10431 מקרי מוות22 March: 10431 מקרי מוות23 March: 10449 מקרי מוות24 March: 10455 מקרי מוות25 March: 10455 מקרי מוות26 March: 10460 מקרי מוות27 March: 10460 מקרי מוות28 March: 10485 מקרי מוות29 March: 10485 מקרי מוות30 March: 10485 מקרי מוות31 March: 10485 מקרי מוות01 April: 10485 מקרי מוות02 April: 10496 מקרי מוות03 April: 10515 מקרי מוות04 April: 10530 מקרי מוות05 April: 10554 מקרי מוות06 April: 10554 מקרי מוות07 April: 10555 מקרי מוות08 April: 10559 מקרי מוות09 April: 10559 מקרי מוות10 April: 10559 מקרי מוות11 April: 10584 מקרי מוות12 April: 10591 מקרי מוות13 April: 10601 מקרי מוות14 April: 10601 מקרי מוות15 April: 10612 מקרי מוות16 April: 10612 מקרי מוות17 April: 10612 מקרי מוות18 April: 10630 מקרי מוות19 April: 10647 מקרי מוות20 April: 10647 מקרי מוות21 April: 10658 מקרי מוות22 April: 10658 מקרי מוות23 April: 10658 מקרי מוות24 April: 10658 מקרי מוות25 April: 10670 מקרי מוות26 April: 10673 מקרי מוות27 April: 10694 מקרי מוות28 April: 10695 מקרי מוות29 April: 10695 מקרי מוות30 April: 10695 מקרי מוות01 May: 10695 מקרי מוות02 May: 10698 מקרי מוות03 May: 10698 מקרי מוות04 May: 10699 מקרי מוות05 May: 10699 מקרי מוות06 May: 10699 מקרי מוות07 May: 10741 מקרי מוות08 May: 10741 מקרי מוות09 May: 10741 מקרי מוות10 May: 10741 מקרי מוות11 May: 10749 מקרי מוות12 May: 10749 מקרי מוות13 May: 10749 מקרי מוות14 May: 10749 מקרי מוות15 May: 10749 מקרי מוות16 May: 10749 מקרי מוות17 May: 10805 מקרי מוות18 May: 10812 מקרי מוות19 May: 10812 מקרי מוות20 May: 10826 מקרי מוות21 May: 10827 מקרי מוות22 May: 10827 מקרי מוות23 May: 10827 מקרי מוות24 May: 10833 מקרי מוות25 May: 10833 מקרי מוות26 May: 10833 מקרי מוות27 May: 10839 מקרי מוות28 May: 10839 מקרי מוות29 May: 10839 מקרי מוות30 May: 10839 מקרי מוות31 May: 10852 מקרי מוות01 June: 10852 מקרי מוות02 June: 10852 מקרי מוות03 June: 10860 מקרי מוות04 June: 10860 מקרי מוות05 June: 10860 מקרי מוות06 June: 10864 מקרי מוות07 June: 10864 מקרי מוות08 June: 10867 מקרי מוות09 June: 10867 מקרי מוות10 June: 10867 מקרי מוות11 June: 10867 מקרי מוות12 June: 10871 מקרי מוות13 June: 10882 מקרי מוות14 June: 10882 מקרי מוות15 June: 10882 מקרי מוות16 June: 10882 מקרי מוות17 June: 10882 מקרי מוות18 June: 10882 מקרי מוות19 June: 10896 מקרי מוות20 June: 10904 מקרי מוות21 June: 10911 מקרי מוות22 June: 10911 מקרי מוות23 June: 10911 מקרי מוות24 June: 10911 מקרי מוות25 June: 10921 מקרי מוות26 June: 10926 מקרי מוות27 June: 10940 מקרי מוות28 June: 10942 מקרי מוות29 June: 10946 מקרי מוות30 June: 10958 מקרי מוות01 July: 10958 מקרי מוות02 July: 10958 מקרי מוות03 July: 10958 מקרי מוות04 July: 10977 מקרי מוות05 July: 10984 מקרי מוות06 July: 10984 מקרי מוות07 July: 11042 מקרי מוות08 July: 11056 מקרי מוות09 July: 11056 מקרי מוות10 July: 11067 מקרי מוות11 July: 11068 מקרי מוות12 July: 11069 מקרי מוות13 July: 11101 מקרי מוות14 July: 11101 מקרי מוות15 July: 11101 מקרי מוות16 July: 11101 מקרי מוות17 July: 11101 מקרי מוות18 July: 11101 מקרי מוות19 July: 11181 מקרי מוות20 July: 11208 מקרי מוות21 July: 11208 מקרי מוות22 July: 11209 מקרי מוות23 July: 11209 מקרי מוות24 July: 11209 מקרי מוות25 July: 11291 מקרי מוות26 July: 11300 מקרי מוות27 July: 11304 מקרי מוות28 July: 11347 מקרי מוות29 July: 11349 מקרי מוות30 July: 11349 מקרי מוות31 July: 11356 מקרי מוות01 August: 11356 מקרי מוות02 August: 11391 מקרי מוות03 August: 11399 מקרי מוות04 August: 11399 מקרי מוות05 August: 11399 מקרי מוות06 August: 11433 מקרי מוות07 August: 11433 מקרי מוות08 August: 11433 מקרי מוות09 August: 11433 מקרי מוות10 August: 11433 מקרי מוות11 August: 11470 מקרי מוות12 August: 11483 מקרי מוות13 August: 11483 מקרי מוות14 August: 11483 מקרי מוות15 August: 11501 מקרי מוות16 August: 11501 מקרי מוות17 August: 11505 מקרי מוות18 August: 11524 מקרי מוות19 August: 11525 מקרי מוות20 August: 11525 מקרי מוות21 August: 11525 מקרי מוות22 August: 11525 מקרי מוות23 August: 11581 מקרי מוות24 August: 11581 מקרי מוות25 August: 11583 מקרי מוות26 August: 11589 מקרי מוות27 August: 11589 מקרי מוות28 August: 11589 מקרי מוות29 August: 11590 מקרי מוות30 August: 11603 מקרי מוות31 August: 11603 מקרי מוות01 September: 11620 מקרי מוות02 September: 11620 מקרי מוות03 September: 11620 מקרי מוות04 September: 11620 מקרי מוות05 September: 11620 מקרי מוות06 September: 11620 מקרי מוות07 September: 11643 מקרי מוות08 September: 11646 מקרי מוות09 September: 11648 מקרי מוות10 September: 11648 מקרי מוות11 September: 11648 מקרי מוות12 September: 11656 מקרי מוות13 September: 11657 מקרי מוות14 September: 11667 מקרי מוות15 September: 11667 מקרי מוות16 September: 11676 מקרי מוות17 September: 11676 מקרי מוות18 September: 11676 מקרי מוות19 September: 11681 מקרי מוות20 September: 11681 מקרי מוות21 September: 11681 מקרי מוות22 September: 11681 מקרי מוות23 September: 11687 מקרי מוות24 September: 11687 מקרי מוות25 September: 11687 מקרי מוות26 September: 11687 מקרי מוות27 September: 11687 מקרי מוות28 September: 11687 מקרי מוות29 September: 11693 מקרי מוות30 September: 11698 מקרי מוות01 October: 11698 מקרי מוות02 October: 11698 מקרי מוות03 October: 11698 מקרי מוות04 October: 11704 מקרי מוות05 October: 11706 מקרי מוות06 October: 11706 מקרי מוות07 October: 11710 מקרי מוות08 October: 11710 מקרי מוות09 October: 11710 מקרי מוות10 October: 11710 מקרי מוות11 October: 11710 מקרי מוות12 October: 11710 מקרי מוות13 October: 11712 מקרי מוות14 October: 11712 מקרי מוות15 October: 11712 מקרי מוות16 October: 11712 מקרי מוות17 October: 11712 מקרי מוות18 October: 11717 מקרי מוות19 October: 11728 מקרי מוות20 October: 11728 מקרי מוות21 October: 11728 מקרי מוות22 October: 11744 מקרי מוות23 October: 11744 מקרי מוות24 October: 11751 מקרי מוות25 October: 11752 מקרי מוות26 October: 11758 מקרי מוות27 October: 11758 מקרי מוות28 October: 11759 מקרי מוות29 October: 11759 מקרי מוות30 October: 11759 מקרי מוות31 October: 11763 מקרי מוות01 November: 11767 מקרי מוות02 November: 11767 מקרי מוות03 November: 11767 מקרי מוות04 November: 11767 מקרי מוות05 November: 11767 מקרי מוות06 November: 11767 מקרי מוות07 November: 11767 מקרי מוות08 November: 11767 מקרי מוות09 November: 11784 מקרי מוות10 November: 11788 מקרי מוות11 November: 11788 מקרי מוות12 November: 11788 מקרי מוות13 November: 11788 מקרי מוות14 November: 11788 מקרי מוות15 November: 11794 מקרי מוות16 November: 11801 מקרי מוות17 November: 11804 מקרי מוות18 November: 11810 מקרי מוות19 November: 11810 מקרי מוות20 November: 11810 מקרי מוות21 November: 11810 מקרי מוות22 November: 11818 מקרי מוות23 November: 11818 מקרי מוות24 November: 11823 מקרי מוות25 November: 11823 מקרי מוות26 November: 11828 מקרי מוות27 November: 11828 מקרי מוות28 November: 11834 מקרי מוות29 November: 11845 מקרי מוות30 November: 11845 מקרי מוות01 December: 11863 מקרי מוות02 December: 11865 מקרי מוות03 December: 11865 מקרי מוות04 December: 11866 מקרי מוות05 December: 11878 מקרי מוות06 December: 11882 מקרי מוות07 December: 11882 מקרי מוות08 December: 11905 מקרי מוות09 December: 11905 מקרי מוות10 December: 11906 מקרי מוות11 December: 11906 מקרי מוות12 December: 11906 מקרי מוות13 December: 11919 מקרי מוות14 December: 11920 מקרי מוות15 December: 11934 מקרי מוות16 December: 11954 מקרי מוות17 December: 11954 מקרי מוות18 December: 11954 מקרי מוות19 December: 11954 מקרי מוות20 December: 11973 מקרי מוות21 December: 11973 מקרי מוות22 December: 11981 מקרי מוות23 December: 11987 מקרי מוות24 December: 11988 מקרי מוות25 December: 11988 מקרי מוות26 December: 11988 מקרי מוות27 December: 12016 מקרי מוות28 December: 12023 מקרי מוות29 December: 12023 מקרי מוות30 December: 12030 מקרי מוות31 December: 12037 מקרי מוות01 January: 12037 מקרי מוות02 January: 12037 מקרי מוות03 January: 12047 מקרי מוות04 January: 12062 מקרי מוות05 January: 12062 מקרי מוות06 January: 12079 מקרי מוות07 January: 12079 מקרי מוות08 January: 12079 מקרי מוות09 January: 12079 מקרי מוות10 January: 12098 מקרי מוות11 January: 12101 מקרי מוות12 January: 12108 מקרי מוות13 January: 12111 מקרי מוות14 January: 12111 מקרי מוות15 January: 12111 מקרי מוות16 January: 12111 מקרי מוות17 January: 12126 מקרי מוות18 January: 12126 מקרי מוות19 January: 12137 מקרי מוות20 January: 12141 מקרי מוות21 January: 12141 מקרי מוות22 January: 12141 מקרי מוות23 January: 12148 מקרי מוות24 January: 12149 מקרי מוות25 January: 12156 מקרי מוות26 January: 12162 מקרי מוות27 January: 12170 מקרי מוות28 January: 12170 מקרי מוות29 January: 12170 מקרי מוות30 January: 12174 מקרי מוות31 January: 12177 מקרי מוות01 February: 12193 מקרי מוות02 February: 12193 מקרי מוות03 February: 12202 מקרי מוות04 February: 12203 מקרי מוות05 February: 12203 מקרי מוות06 February: 12203 מקרי מוות07 February: 12215 מקרי מוות08 February: 12222 מקרי מוות09 February: 12224 מקרי מוות10 February: 12228 מקרי מוות11 February: 12229 מקרי מוות12 February: 12229 מקרי מוות13 February: 12236 מקרי מוות14 February: 12240 מקרי מוות15 February: 12242 מקרי מוות16 February: 12244 מקרי מוות17 February: 12246 מקרי מוות18 February: 12246 מקרי מוות19 February: 12247 מקרי מוות20 February: 12250 מקרי מוות21 February: 12250 מקרי מוות22 February: 12256 מקרי מוות23 February: 12256 מקרי מוות24 February: 12268 מקרי מוות25 February: 12268 מקרי מוות26 February: 12268 מקרי מוות27 February: 12269 מקרי מוות28 February: 12284 מקרי מוות01 March: 12290 מקרי מוות02 March: 12292 מקרי מוות03 March: 12303 מקרי מוות04 March: 12303 מקרי מוות05 March: 12303 מקרי מוות06 March: 12307 מקרי מוות07 March: 12307 מקרי מוות08 March: 12307 מקרי מוות09 March: 12325 מקרי מוות10 March: 12329 מקרי מוות11 March: 12329 מקרי מוות12 March: 12329 מקרי מוות13 March: 12338 מקרי מוות14 March: 12338 מקרי מוות15 March: 12341 מקרי מוות16 March: 12341 מקרי מוות17 March: 12342 מקרי מוות18 March: 12349 מקרי מוות19 March: 12349 מקרי מוות20 March: 12363 מקרי מוות21 March: 12370 מקרי מוות22 March: 12370 מקרי מוות23 March: 12372 מקרי מוות24 March: 12372 מקרי מוות25 March: 12372 מקרי מוות26 March: 12372 מקרי מוות27 March: 12372 מקרי מוות28 March: 12372 מקרי מוות29 March: 12390 מקרי מוות30 March: 12390 מקרי מוות31 March: 12390 מקרי מוות01 April: 12390 מקרי מוות02 April: 12396 מקרי מוות03 April: 12401 מקרי מוות04 April: 12404 מקרי מוות05 April: 12404 מקרי מוות06 April: 12404 מקרי מוות07 April: 12415 מקרי מוות08 April: 12415 מקרי מוות