בתרשימים של נגיף ה Coronavirus מופיעים סימפטומים של COVID-19, התפשטות ושיעור התמותה בישראל

Coat of arms: ישראל
ישראלCovid-19, ישראל
1652.3675k1321.894k991.4205k660.947k330.4735k022 פברואר05 יוני17 ספטמבר30 דצמבר13 אפריל26 יולי23 אוקטובר 22 פברואר: 1 מקרים מאושרים23 פברואר: 1 מקרים מאושרים24 פברואר: 1 מקרים מאושרים25 פברואר: 2 מקרים מאושרים26 פברואר: 2 מקרים מאושרים27 פברואר: 2 מקרים מאושרים28 פברואר: 3 מקרים מאושרים29 פברואר: 5 מקרים מאושרים01 מרץ: 7 מקרים מאושרים02 מרץ: 7 מקרים מאושרים03 מרץ: 10 מקרים מאושרים04 מרץ: 12 מקרים מאושרים05 מרץ: 15 מקרים מאושרים06 מרץ: 15 מקרים מאושרים07 מרץ: 19 מקרים מאושרים08 מרץ: 25 מקרים מאושרים09 מרץ: 39 מקרים מאושרים10 מרץ: 39 מקרים מאושרים11 מרץ: 75 מקרים מאושרים12 מרץ: 75 מקרים מאושרים13 מרץ: 99 מקרים מאושרים14 מרץ: 126 מקרים מאושרים15 מרץ: 178 מקרים מאושרים16 מרץ: 200 מקרים מאושרים17 מרץ: 304 מקרים מאושרים18 מרץ: 427 מקרים מאושרים19 מרץ: 427 מקרים מאושרים20 מרץ: 529 מקרים מאושרים21 מרץ: 712 מקרים מאושרים22 מרץ: 883 מקרים מאושרים23 מרץ: 1071 מקרים מאושרים24 מרץ: 1238 מקרים מאושרים25 מרץ: 2170 מקרים מאושרים26 מרץ: 2369 מקרים מאושרים27 מרץ: 3035 מקרים מאושרים28 מרץ: 3460 מקרים מאושרים29 מרץ: 3865 מקרים מאושרים30 מרץ: 4247 מקרים מאושרים31 מרץ: 4831 מקרים מאושרים01 אפריל: 5129 מקרים מאושרים02 אפריל: 5591 מקרים מאושרים03 אפריל: 6211 מקרים מאושרים04 אפריל: 7030 מקרים מאושרים05 אפריל: 7589 מקרים מאושרים06 אפריל: 8018 מקרים מאושרים07 אפריל: 8611 מקרים מאושרים07 אפריל: 9404 מקרים מאושרים08 אפריל: 9404 מקרים מאושרים09 אפריל: 9755 מקרים מאושרים10 אפריל: 10095 מקרים מאושרים11 אפריל: 10095 מקרים מאושרים12 אפריל: 10525 מקרים מאושרים12 אפריל: 10525 מקרים מאושרים13 אפריל: 10525 מקרים מאושרים14 אפריל: 12046 מקרים מאושרים15 אפריל: 12200 מקרים מאושרים16 אפריל: 12591 מקרים מאושרים17 אפריל: 12758 מקרים מאושרים18 אפריל: 13107 מקרים מאושרים19 אפריל: 13265 מקרים מאושרים20 אפריל: 13491 מקרים מאושרים21 אפריל: 13713 מקרים מאושרים22 אפריל: 13942 מקרים מאושרים23 אפריל: 14498 מקרים מאושרים24 אפריל: 14803 מקרים מאושרים25 אפריל: 15058 מקרים מאושרים26 אפריל: 15298 מקרים מאושרים27 אפריל: 15443 מקרים מאושרים28 אפריל: 15555 מקרים מאושרים29 אפריל: 15728 מקרים מאושרים30 אפריל: 15834 מקרים מאושרים01 מאי: 15946 מקרים מאושרים02 מאי: 16101 מקרים מאושרים03 מאי: 16185 מקרים מאושרים04 מאי: 16208 מקרים מאושרים05 מאי: 16246 מקרים מאושרים06 מאי: 16289 מקרים מאושרים07 מאי: 16310 מקרים מאושרים08 מאי: 16381 מקרים מאושרים09 מאי: 16436 מקרים מאושרים10 מאי: 16454 מקרים מאושרים11 מאי: 16477 מקרים מאושרים12 מאי: 16506 מקרים מאושרים13 מאי: 16529 מקרים מאושרים14 מאי: 16548 מקרים מאושרים15 מאי: 16579 מקרים מאושרים16 מאי: 16589 מקרים מאושרים17 מאי: 16608 מקרים מאושרים18 מאי: 16617 מקרים מאושרים19 מאי: 16643 מקרים מאושרים20 מאי: 16659 מקרים מאושרים21 מאי: 16667 מקרים מאושרים22 מאי: 16683 מקרים מאושרים23 מאי: 16690 מקרים מאושרים24 מאי: 16712 מקרים מאושרים25 מאי: 16717 מקרים מאושרים26 מאי: 16734 מקרים מאושרים27 מאי: 16771 מקרים מאושרים28 מאי: 16793 מקרים מאושרים29 מאי: 16872 מקרים מאושרים30 מאי: 16987 מקרים מאושרים31 מאי: 17012 מקרים מאושרים01 יוני: 17071 מקרים מאושרים02 יוני: 17169 מקרים מאושרים03 יוני: 17285 מקרים מאושרים04 יוני: 17377 מקרים מאושרים05 יוני: 17495 מקרים מאושרים06 יוני: 17562 מקרים מאושרים07 יוני: 17752 מקרים מאושרים08 יוני: 17863 מקרים מאושרים09 יוני: 18032 מקרים מאושרים10 יוני: 18180 מקרים מאושרים11 יוני: 18355 מקרים מאושרים12 יוני: 18569 מקרים מאושרים13 יוני: 18795 מקרים מאושרים14 יוני: 18972 מקרים מאושרים15 יוני: 19055 מקרים מאושרים16 יוני: 19237 מקרים מאושרים17 יוני: 19495 מקרים מאושרים18 יוני: 19783 מקרים מאושרים19 יוני: 20036 מקרים מאושרים20 יוני: 20339 מקרים מאושרים21 יוני: 20633 מקרים מאושרים22 יוני: 20778 מקרים מאושרים23 יוני: 21082 מקרים מאושרים24 יוני: 21512 מקרים מאושרים25 יוני: 22044 מקרים מאושרים26 יוני: 22400 מקרים מאושרים27 יוני: 22800 מקרים מאושרים28 יוני: 23421 מקרים מאושרים29 יוני: 23755 מקרים מאושרים30 יוני: 24441 מקרים מאושרים01 יולי: 25244 מקרים מאושרים02 יולי: 26257 מקרים מאושרים03 יולי: 27047 מקרים מאושרים04 יולי: 28055 מקרים מאושרים05 יולי: 29170 מקרים מאושרים06 יולי: 29958 מקרים מאושרים07 יולי: 30749 מקרים מאושרים08 יולי: 32222 מקרים מאושרים09 יולי: 33557 מקרים מאושרים10 יולי: 34825 מקרים מאושרים11 יולי: 36266 מקרים מאושרים12 יולי: 37464 מקרים מאושרים13 יולי: 38670 מקרים מאושרים14 יולי: 40632 מקרים מאושרים15 יולי: 42360 מקרים מאושרים16 יולי: 44188 מקרים מאושרים17 יולי: 46059 מקרים מאושרים18 יולי: 47459 מקרים מאושרים19 יולי: 49365 מקרים מאושרים20 יולי: 50289 מקרים מאושרים21 יולי: 52003 מקרים מאושרים22 יולי: 54042 מקרים מאושרים23 יולי: 56085 מקרים מאושרים24 יולי: 57982 מקרים מאושרים25 יולי: 59475 מקרים מאושרים26 יולי: 60678 מקרים מאושרים27 יולי: 61956 מקרים מאושרים28 יולי: 63985 מקרים מאושרים29 יולי: 66293 מקרים מאושרים30 יולי: 68299 מקרים מאושרים31 יולי: 70036 מקרים מאושרים01 אוגוסט: 70970 מקרים מאושרים02 אוגוסט: 72218 מקרים מאושרים03 אוגוסט: 72815 מקרים מאושרים04 אוגוסט: 74430 מקרים מאושרים05 אוגוסט: 76198 מקרים מאושרים06 אוגוסט: 77919 מקרים מאושרים07 אוגוסט: 79559 מקרים מאושרים08 אוגוסט: 80991 מקרים מאושרים09 אוגוסט: 82324 מקרים מאושרים10 אוגוסט: 83002 מקרים מאושרים11 אוגוסט: 84722 מקרים מאושרים12 אוגוסט: 86593 מקרים מאושרים13 אוגוסט: 88151 מקרים מאושרים14 אוגוסט: 89822 מקרים מאושרים15 אוגוסט: 91080 מקרים מאושרים16 אוגוסט: 92233 מקרים מאושרים17 אוגוסט: 92680 מקרים מאושרים18 אוגוסט: 94751 מקרים מאושרים19 אוגוסט: 96409 מקרים מאושרים20 אוגוסט: 97969 מקרים מאושרים21 אוגוסט: 99599 מקרים מאושרים22 אוגוסט: 100716 מקרים מאושרים23 אוגוסט: 101933 מקרים מאושרים24 אוגוסט: 102663 מקרים מאושרים25 אוגוסט: 104472 מקרים מאושרים26 אוגוסט: 106460 מקרים מאושרים27 אוגוסט: 108403 מקרים מאושרים28 אוגוסט: 110403 מקרים מאושרים29 אוגוסט: 112000 מקרים מאושרים30 אוגוסט: 113465 מקרים מאושרים31 אוגוסט: 114020 מקרים מאושרים01 ספטמבר: 116596 מקרים מאושרים02 ספטמבר: 118538 מקרים מאושרים03 ספטמבר: 121464 מקרים מאושרים04 ספטמבר: 124455 מקרים מאושרים05 ספטמבר: 126419 מקרים מאושרים06 ספטמבר: 128936 מקרים מאושרים07 ספטמבר: 130644 מקרים מאושרים08 ספטמבר: 133975 מקרים מאושרים09 ספטמבר: 137565 מקרים מאושרים10 ספטמבר: 141097 מקרים מאושרים11 ספטמבר: 145526 מקרים מאושרים12 ספטמבר: 148564 מקרים מאושרים13 ספטמבר: 152722 מקרים מאושרים14 ספטמבר: 155604 מקרים מאושרים15 ספטמבר: 160368 מקרים מאושרים16 ספטמבר: 164402 מקרים מאושרים17 ספטמבר: 170465 מקרים מאושרים18 ספטמבר: 175256 מקרים מאושרים19 ספטמבר: 179071 מקרים מאושרים20 ספטמבר: 183602 מקרים מאושרים21 ספטמבר: 187902 מקרים מאושרים22 ספטמבר: 190929 מקרים מאושרים23 ספטמבר: 193374 מקרים מאושרים24 ספטמבר: 204690 מקרים מאושרים25 ספטמבר: 212115 מקרים מאושרים26 ספטמבר: 217899 מקרים מאושרים27 ספטמבר: 227100 מקרים מאושרים28 ספטמבר: 231026 מקרים מאושרים29 ספטמבר: 233265 מקרים מאושרים30 ספטמבר: 236926 מקרים מאושרים01 אוקטובר: 245494 מקרים מאושרים02 אוקטובר: 253490 מקרים מאושרים03 אוקטובר: 258920 מקרים מאושרים04 אוקטובר: 264443 מקרים מאושרים05 אוקטובר: 266775 מקרים מאושרים06 אוקטובר: 272309 מקרים מאושרים07 אוקטובר: 277026 מקרים מאושרים08 אוקטובר: 281481 מקרים מאושרים09 אוקטובר: 285336 מקרים מאושרים10 אוקטובר: 287858 מקרים מאושרים11 אוקטובר: 289875 מקרים מאושרים12 אוקטובר: 290493 מקרים מאושרים13 אוקטובר: 294031 מקרים מאושרים14 אוקטובר: 296652 מקרים מאושרים15 אוקטובר: 298500 מקרים מאושרים16 אוקטובר: 300201 מקרים מאושרים17 אוקטובר: 301896 מקרים מאושרים18 אוקטובר: 302770 מקרים מאושרים19 אוקטובר: 303109 מקרים מאושרים20 אוקטובר: 304876 מקרים מאושרים21 אוקטובר: 306162 מקרים מאושרים22 אוקטובר: 307335 מקרים מאושרים23 אוקטובר: 308247 מקרים מאושרים24 אוקטובר: 308840 מקרים מאושרים25 אוקטובר: 309413 מקרים מאושרים26 אוקטובר: 309946 מקרים מאושרים27 אוקטובר: 310851 מקרים מאושרים28 אוקטובר: 311724 מקרים מאושרים29 אוקטובר: 312550 מקרים מאושרים30 אוקטובר: 313114 מקרים מאושרים31 אוקטובר: 313701 מקרים מאושרים01 נובמבר: 314422 מקרים מאושרים02 נובמבר: 314943 מקרים מאושרים03 נובמבר: 315636 מקרים מאושרים04 נובמבר: 316528 מקרים מאושרים05 נובמבר: 317332 מקרים מאושרים06 נובמבר: 317863 מקרים מאושרים07 נובמבר: 318402 מקרים מאושרים08 נובמבר: 318949 מקרים מאושרים09 נובמבר: 319241 מקרים מאושרים10 נובמבר: 319888 מקרים מאושרים11 נובמבר: 320661 מקרים מאושרים12 נובמבר: 321326 מקרים מאושרים13 נובמבר: 322159 מקרים מאושרים14 נובמבר: 322695 מקרים מאושרים15 נובמבר: 323339 מקרים מאושרים16 נובמבר: 323741 מקרים מאושרים17 נובמבר: 324755 מקרים מאושרים18 נובמבר: 325537 מקרים מאושרים19 נובמבר: 326331 מקרים מאושרים20 נובמבר: 327049 מקרים מאושרים21 נובמבר: 327748 מקרים מאושרים22 נובמבר: 328397 מקרים מאושרים23 נובמבר: 328918 מקרים מאושרים24 נובמבר: 329998 מקרים מאושרים25 נובמבר: 330935 מקרים מאושרים26 נובמבר: 331915 מקרים מאושרים27 נובמבר: 333084 מקרים מאושרים28 נובמבר: 333802 מקרים מאושרים29 נובמבר: 334789 מקרים מאושרים30 נובמבר: 335598 מקרים מאושרים01 דצמבר: 336846 מקרים מאושרים02 דצמבר: 338127 מקרים מאושרים03 דצמבר: 339619 מקרים מאושרים04 דצמבר: 341042 מקרים מאושרים05 דצמבר: 342101 מקרים מאושרים06 דצמבר: 343826 מקרים מאושרים07 דצמבר: 345201 מקרים מאושרים08 דצמבר: 346797 מקרים מאושרים09 דצמבר: 348285 מקרים מאושרים10 דצמבר: 350271 מקרים מאושרים11 דצמבר: 352397 מקרים מאושרים12 דצמבר: 353269 מקרים מאושרים13 דצמבר: 355786 מקרים מאושרים14 דצמבר: 357176 מקרים מאושרים15 דצמבר: 359506 מקרים מאושרים16 דצמבר: 360630 מקרים מאושרים17 דצמבר: 365042 מקרים מאושרים18 דצמבר: 367975 מקרים מאושרים19 דצמבר: 370152 מקרים מאושרים20 דצמבר: 372886 מקרים מאושרים21 דצמבר: 374760 מקרים מאושרים22 דצמבר: 378259 מקרים מאושרים23 דצמבר: 382487 מקרים מאושרים24 דצמבר: 385022 מקרים מאושרים25 דצמבר: 389678 מקרים מאושרים26 דצמבר: 394391 מקרים מאושרים27 דצמבר: 398664 מקרים מאושרים28 דצמבר: 401470 מקרים מאושרים29 דצמבר: 407285 מקרים מאושרים30 דצמבר: 412398 מקרים מאושרים31 דצמבר: 416584 מקרים מאושרים01 ינואר: 423262 מקרים מאושרים02 ינואר: 428510 מקרים מאושרים03 ינואר: 434799 מקרים מאושרים04 ינואר: 438869 מקרים מאושרים05 ינואר: 448173 מקרים מאושרים06 ינואר: 456139 מקרים מאושרים07 ינואר: 463448 מקרים מאושרים08 ינואר: 471048 מקרים מאושרים09 ינואר: 477357 מקרים מאושרים10 ינואר: 485434 מקרים מאושרים11 ינואר: 491319 מקרים מאושרים12 ינואר: 501073 מקרים מאושרים13 ינואר: 510063 מקרים מאושרים14 ינואר: 520060 מקרים מאושרים15 ינואר: 529814 מקרים מאושרים16 ינואר: 535049 מקרים מאושרים17 ינואר: 543499 מקרים מאושרים18 ינואר: 548332 מקרים מאושרים19 ינואר: 558249 מקרים מאושרים20 ינואר: 565629 מקרים מאושרים21 ינואר: 575842 מקרים מאושרים22 ינואר: 582869 מקרים מאושרים23 ינואר: 589028 מקרים מאושרים24 ינואר: 593961 מקרים מאושרים25 ינואר: 597403 מקרים מאושרים26 ינואר: 606365 מקרים מאושרים27 ינואר: 613578 מקרים מאושרים28 ינואר: 621590 מקרים מאושרים29 ינואר: 628895 מקרים מאושרים30 ינואר: 633991 מקרים מאושרים31 ינואר: 638789 מקרים מאושרים01 פברואר: 643435 מקרים מאושרים02 פברואר: 652246 מקרים מאושרים03 פברואר: 659978 מקרים מאושרים04 פברואר: 668874 מקרים מאושרים05 פברואר: 675618 מקרים מאושרים06 פברואר: 680856 מקרים מאושרים07 פברואר: 685583 מקרים מאושרים08 פברואר: 689339 מקרים מאושרים09 פברואר: 696528 מקרים מאושרים10 פברואר: 703719 מקרים מאושרים11 פברואר: 709729 מקרים מאושרים12 פברואר: 714812 מקרים מאושרים13 פברואר: 718746 מקרים מאושרים14 פברואר: 721846 מקרים מאושרים15 פברואר: 724380 מקרים מאושרים16 פברואר: 730293 מקרים מאושרים17 פברואר: 734575 מקרים מאושרים18 פברואר: 738629 מקרים מאושרים19 פברואר: 741934 מקרים מאושרים20 פברואר: 744513 מקרים מאושרים21 פברואר: 744513 מקרים מאושרים22 פברואר: 750043 מקרים מאושרים23 פברואר: 754998 מקרים מאושרים24 פברואר: 759572 מקרים מאושרים25 פברואר: 763756 מקרים מאושרים26 פברואר: 767726 מקרים מאושרים27 פברואר: 770780 מקרים מאושרים28 פברואר: 773335 מקרים מאושרים01 מרץ: 775807 מקרים מאושרים02 מרץ: 779958 מקרים מאושרים03 מרץ: 785218 מקרים מאושרים04 מרץ: 789485 מקרים מאושרים05 מרץ: 793407 מקרים מאושרים06 מרץ: 796465 מקרים מאושרים07 מרץ: 799727 מקרים מאושרים08 מרץ: 801575 מקרים מאושרים09 מרץ: 804591 מקרים מאושרים10 מרץ: 808262 מקרים מאושרים11 מרץ: 811492 מקרים מאושרים12 מרץ: 814250 מקרים מאושרים13 מרץ: 816198 מקרים מאושרים14 מרץ: 817799 מקרים מאושרים15 מרץ: 818548 מקרים מאושרים16 מרץ: 820913 מקרים מאושרים17 מרץ: 822703 מקרים מאושרים18 מרץ: 824178 מקרים מאושרים19 מרץ: 825562 מקרים מאושרים20 מרץ: 826609 מקרים מאושרים21 מרץ: 827220 מקרים מאושרים22 מרץ: 827772 מקרים מאושרים23 מרץ: 828764 מקרים מאושרים24 מרץ: 829689 מקרים מאושרים25 מרץ: 830028 מקרים מאושרים26 מרץ: 830845 מקרים מאושרים27 מרץ: 831383 מקרים מאושרים28 מרץ: 831383 מקרים מאושרים29 מרץ: 831924 מקרים מאושרים30 מרץ: 832125 מקרים מאושרים31 מרץ: 832639 מקרים מאושרים01 אפריל: 833105 מקרים מאושרים02 אפריל: 833456 מקרים מאושרים03 אפריל: 833707 מקרים מאושרים04 אפריל: 834070 מקרים מאושרים05 אפריל: 834247 מקרים מאושרים06 אפריל: 834603 מקרים מאושרים07 אפריל: 834920 מקרים מאושרים08 אפריל: 835216 מקרים מאושרים09 אפריל: 835486 מקרים מאושרים10 אפריל: 835674 מקרים מאושרים11 אפריל: 835811 מקרים מאושרים12 אפריל: 835933 מקרים מאושרים13 אפריל: 836158 מקרים מאושרים14 אפריל: 836334 מקרים מאושרים15 אפריל: 836504 מקרים מאושרים16 אפריל: 836706 מקרים מאושרים17 אפריל: 836740 מקרים מאושרים18 אפריל: 836882 מקרים מאושרים19 אפריל: 837047 מקרים מאושרים20 אפריל: 837218 מקרים מאושרים21 אפריל: 837357 מקרים מאושרים22 אפריל: 837492 מקרים מאושרים23 אפריל: 837807 מקרים מאושרים24 אפריל: 837892 מקרים מאושרים25 אפריל: 837974 מקרים מאושרים26 אפריל: 838024 מקרים מאושרים27 אפריל: 838107 מקרים מאושרים28 אפריל: 838217 מקרים מאושרים29 אפריל: 838323 מקרים מאושרים30 אפריל: 838407 מקרים מאושרים01 מאי: 838481 מקרים מאושרים02 מאי: 838481 מקרים מאושרים03 מאי: 838554 מקרים מאושרים04 מאי: 838621 מקרים מאושרים05 מאי: 838697 מקרים מאושרים06 מאי: 838767 מקרים מאושרים07 מאי: 838828 מקרים מאושרים08 מאי: 838858 מקרים מאושרים09 מאי: 838885 מקרים מאושרים10 מאי: 838892 מקרים מאושרים11 מאי: 838957 מקרים מאושרים12 מאי: 839000 מקרים מאושרים13 מאי: 839030 מקרים מאושרים14 מאי: 839059 מקרים מאושרים15 מאי: 839079 מקרים מאושרים16 מאי: 839117 מקרים מאושרים17 מאי: 839119 מקרים מאושרים18 מאי: 839159 מקרים מאושרים19 מאי: 839167 מקרים מאושרים20 מאי: 839221 מקרים מאושרים21 מאי: 839263 מקרים מאושרים22 מאי: 839290 מקרים מאושרים23 מאי: 839308 מקרים מאושרים24 מאי: 839319 מקרים מאושרים25 מאי: 839361 מקרים מאושרים26 מאי: 839389 מקרים מאושרים27 מאי: 839408 מקרים מאושרים28 מאי: 839420 מקרים מאושרים29 מאי: 839433 מקרים מאושרים30 מאי: 839453 מקרים מאושרים31 מאי: 839458 מקרים מאושרים01 יוני: 839475 מקרים מאושרים02 יוני: 839511 מקרים מאושרים03 יוני: 839517 מקרים מאושרים04 יוני: 839532 מקרים מאושרים05 יוני: 839539 מקרים מאושרים06 יוני: 839566 מקרים מאושרים07 יוני: 839571 מקרים מאושרים08 יוני: 839585 מקרים מאושרים09 יוני: 839585 מקרים מאושרים10 יוני: 839585 מקרים מאושרים11 יוני: 839630 מקרים מאושרים12 יוני: 839653 מקרים מאושרים13 יוני: 839661 מקרים מאושרים14 יוני: 839666 מקרים מאושרים15 יוני: 839690 מקרים מאושרים16 יוני: 839690 מקרים מאושרים17 יוני: 839720 מקרים מאושרים18 יוני: 839747 מקרים מאושרים19 יוני: 839769 מקרים מאושרים20 יוני: 839830 מקרים מאושרים21 יוני: 839867 מקרים מאושרים22 יוני: 839990 מקרים מאושרים23 יוני: 840079 מקרים מאושרים24 יוני: 840225 מקרים מאושרים25 יוני: 840430 מקרים מאושרים26 יוני: 840638 מקרים מאושרים27 יוני: 840823 מקרים מאושרים28 יוני: 840888 מקרים מאושרים29 יוני: 841196 מקרים מאושרים30 יוני: 841486 מקרים מאושרים01 יולי: 841777 מקרים מאושרים02 יולי: 842067 מקרים מאושרים03 יולי: 842371 מקרים מאושרים04 יולי: 842648 מקרים מאושרים05 יולי: 842969 מקרים מאושרים06 יולי: 843465 מקרים מאושרים07 יולי: 843892 מקרים מאושרים08 יולי: 844378 מקרים מאושרים09 יולי: 844989 מקרים מאושרים10 יולי: 845379 מקרים מאושרים11 יולי: 845811 מקרים מאושרים12 יולי: 846134 מקרים מאושרים13 יולי: 846327 מקרים מאושרים14 יולי: 847525 מקרים מאושרים15 יולי: 848322 מקרים מאושרים16 יולי: 849274 מקרים מאושרים17 יולי: 850104 מקרים מאושרים18 יולי: 850968 מקרים מאושרים19 יולי: 851723 מקרים מאושרים20 יולי: 852943 מקרים מאושרים21 יולי: 854434 מקרים מאושרים22 יולי: 855552 מקרים מאושרים23 יולי: 856986 מקרים מאושרים24 יולי: 857977 מקרים מאושרים25 יולי: 859398 מקרים מאושרים26 יולי: 860652 מקרים מאושרים27 יולי: 862717 מקרים מאושרים28 יולי: 864912 מקרים מאושרים29 יולי: 867240 מקרים מאושרים30 יולי: 871343 מקרים מאושרים31 יולי: 871343 מקרים מאושרים01 אוגוסט: 874018 מקרים מאושרים02 אוגוסט: 875801 מקרים מאושרים03 אוגוסט: 879650 מקרים מאושרים04 אוגוסט: 882798 מקרים מאושרים05 אוגוסט: 885766 מקרים מאושרים06 אוגוסט: 889111 מקרים מאושרים07 אוגוסט: 893105 מקרים מאושרים08 אוגוסט: 897326 מקרים מאושרים09 אוגוסט: 900482 מקרים מאושרים10 אוגוסט: 906405 מקרים מאושרים11 אוגוסט: 910569 מקרים מאושרים12 אוגוסט: 918237 מקרים מאושרים13 אוגוסט: 924762 מקרים מאושרים14 אוגוסט: 929274 מקרים מאושרים15 אוגוסט: 934896 מקרים מאושרים16 אוגוסט: 939360 מקרים מאושרים17 אוגוסט: 948058 מקרים מאושרים18 אוגוסט: 956310 מקרים מאושרים19 אוגוסט: 962193 מקרים מאושרים20 אוגוסט: 970606 מקרים מאושרים21 אוגוסט: 978212 מקרים מאושרים22 אוגוסט: 985341 מקרים מאושרים23 אוגוסט: 990428 מקרים מאושרים24 אוגוסט: 999110 מקרים מאושרים25 אוגוסט: 1011223 מקרים מאושרים26 אוגוסט: 1017825 מקרים מאושרים27 אוגוסט: 1028271 מקרים מאושרים28 אוגוסט: 1034623 מקרים מאושרים29 אוגוסט: 1045800 מקרים מאושרים30 אוגוסט: 1051609 מקרים מאושרים31 אוגוסט: 1061488 מקרים מאושרים01 ספטמבר: 1066352 מקרים מאושרים02 ספטמבר: 1082981 מקרים מאושרים03 ספטמבר: 1096881 מקרים מאושרים04 ספטמבר: 1104971 מקרים מאושרים05 ספטמבר: 1112964 מקרים מאושרים06 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים07 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים08 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים09 ספטמבר: 1139887 מקרים מאושרים10 ספטמבר: 1145932 מקרים מאושרים11 ספטמבר: 1154286 מקרים מאושרים12 ספטמבר: 1165682 מקרים מאושרים13 ספטמבר: 1172253 מקרים מאושרים14 ספטמבר: 1184053 מקרים מאושרים15 ספטמבר: 1194783 מקרים מאושרים16 ספטמבר: 1202212 מקרים מאושרים17 ספטמבר: 1208403 מקרים מאושרים18 ספטמבר: 1211443 מקרים מאושרים19 ספטמבר: 1220397 מקרים מאושרים20 ספטמבר: 1228129 מקרים מאושרים21 ספטמבר: 1235064 מקרים מאושרים22 ספטמבר: 1242262 מקרים מאושרים23 ספטמבר: 1247633 מקרים מאושרים24 ספטמבר: 1254351 מקרים מאושרים25 ספטמבר: 1256600 מקרים מאושרים26 ספטמבר: 1262945 מקרים מאושרים27 ספטמבר: 1266206 מקרים מאושרים28 ספטמבר: 1270230 מקרים מאושרים29 ספטמבר: 1274395 מקרים מאושרים30 ספטמבר: 1277270 מקרים מאושרים01 אוקטובר: 1282218 מקרים מאושרים02 אוקטובר: 1285570 מקרים מאושרים03 אוקטובר: 1287977 מקרים מאושרים04 אוקטובר: 1289240 מקרים מאושרים05 אוקטובר: 1293498 מקרים מאושרים06 אוקטובר: 1296343 מקרים מאושרים07 אוקטובר: 1298589 מקרים מאושרים08 אוקטובר: 1300968 מקרים מאושרים09 אוקטובר: 1302777 מקרים מאושרים10 אוקטובר: 1304356 מקרים מאושרים11 אוקטובר: 1305510 מקרים מאושרים12 אוקטובר: 1307281 מקרים מאושרים13 אוקטובר: 1309738 מקרים מאושרים14 אוקטובר: 1311295 מקרים מאושרים15 אוקטובר: 1312908 מקרים מאושרים16 אוקטובר: 1314213 מקרים מאושרים17 אוקטובר: 1315317 מקרים מאושרים18 אוקטובר: 1316317 מקרים מאושרים19 אוקטובר: 1317758 מקרים מאושרים20 אוקטובר: 1319001 מקרים מאושרים21 אוקטובר: 1319902 מקרים מאושרים22 אוקטובר: 1320962 מקרים מאושרים23 אוקטובר: 1321894 מקרים מאושרים132189422 פברואר: 0 מקרי מוות23 פברואר: 0 מקרי מוות24 פברואר: 0 מקרי מוות25 פברואר: 0 מקרי מוות26 פברואר: 0 מקרי מוות27 פברואר: 0 מקרי מוות28 פברואר: 0 מקרי מוות29 פברואר: 0 מקרי מוות01 מרץ: 0 מקרי מוות02 מרץ: 0 מקרי מוות03 מרץ: 0 מקרי מוות04 מרץ: 0 מקרי מוות05 מרץ: 0 מקרי מוות06 מרץ: 0 מקרי מוות07 מרץ: 0 מקרי מוות08 מרץ: 0 מקרי מוות09 מרץ: 0 מקרי מוות10 מרץ: 0 מקרי מוות11 מרץ: 0 מקרי מוות12 מרץ: 0 מקרי מוות13 מרץ: 0 מקרי מוות14 מרץ: 0 מקרי מוות15 מרץ: 0 מקרי מוות16 מרץ: 0 מקרי מוות17 מרץ: 0 מקרי מוות18 מרץ: 0 מקרי מוות19 מרץ: 0 מקרי מוות20 מרץ: 0 מקרי מוות21 מרץ: 1 מקרי מוות22 מרץ: 1 מקרי מוות23 מרץ: 1 מקרי מוות24 מרץ: 1 מקרי מוות25 מרץ: 5 מקרי מוות26 מרץ: 5 מקרי מוות27 מרץ: 10 מקרי מוות28 מרץ: 12 מקרי מוות29 מרץ: 15 מקרי מוות30 מרץ: 15 מקרי מוות31 מרץ: 17 מקרי מוות01 אפריל: 21 מקרי מוות02 אפריל: 21 מקרי מוות03 אפריל: 29 מקרי מוות04 אפריל: 36 מקרי מוות05 אפריל: 42 מקרי מוות06 אפריל: 46 מקרי מוות07 אפריל: 52 מקרי מוות07 אפריל: 71 מקרי מוות08 אפריל: 71 מקרי מוות09 אפריל: 79 מקרי מוות10 אפריל: 92 מקרי מוות11 אפריל: 92 מקרי מוות12 אפריל: 96 מקרי מוות12 אפריל: 96 מקרי מוות13 אפריל: 96 מקרי מוות14 אפריל: 123 מקרי מוות15 אפריל: 126 מקרי מוות16 אפריל: 140 מקרי מוות17 אפריל: 142 מקרי מוות18 אפריל: 158 מקרי מוות19 אפריל: 164 מקרי מוות20 אפריל: 172 מקרי מוות21 אפריל: 177 מקרי מוות22 אפריל: 184 מקרי מוות23 אפריל: 189 מקרי מוות24 אפריל: 192 מקרי מוות25 אפריל: 194 מקרי מוות26 אפריל: 199 מקרי מוות27 אפריל: 201 מקרי מוות28 אפריל: 204 מקרי מוות29 אפריל: 210 מקרי מוות30 אפריל: 215 מקרי מוות01 מאי: 222 מקרי מוות02 מאי: 225 מקרי מוות03 מאי: 229 מקרי מוות04 מאי: 232 מקרי מוות05 מאי: 235 מקרי מוות06 מאי: 238 מקרי מוות07 מאי: 239 מקרי מוות08 מאי: 240 מקרי מוות09 מאי: 245 מקרי מוות10 מאי: 247 מקרי מוות11 מאי: 252 מקרי מוות12 מאי: 258 מקרי מוות13 מאי: 260 מקרי מוות14 מאי: 264 מקרי מוות15 מאי: 265 מקרי מוות16 מאי: 266 מקרי מוות17 מאי: 268 מקרי מוות18 מאי: 272 מקרי מוות19 מאי: 276 מקרי מוות20 מאי: 278 מקרי מוות21 מאי: 279 מקרי מוות22 מאי: 279 מקרי מוות23 מאי: 279 מקרי מוות24 מאי: 279 מקרי מוות25 מאי: 279 מקרי מוות26 מאי: 281 מקרי מוות27 מאי: 281 מקרי מוות28 מאי: 281 מקרי מוות29 מאי: 284 מקרי מוות30 מאי: 284 מקרי מוות31 מאי: 284 מקרי מוות01 יוני: 285 מקרי מוות02 יוני: 285 מקרי מוות03 יוני: 290 מקרי מוות04 יוני: 291 מקרי מוות05 יוני: 291 מקרי מוות06 יוני: 291 מקרי מוות07 יוני: 295 מקרי מוות08 יוני: 298 מקרי מוות09 יוני: 298 מקרי מוות10 יוני: 299 מקרי מוות11 יוני: 299 מקרי מוות12 יוני: 300 מקרי מוות13 יוני: 300 מקרי מוות14 יוני: 300 מקרי מוות15 יוני: 300 מקרי מוות16 יוני: 302 מקרי מוות17 יוני: 302 מקרי מוות18 יוני: 303 מקרי מוות19 יוני: 303 מקרי מוות20 יוני: 304 מקרי מוות21 יוני: 305 מקרי מוות22 יוני: 306 מקרי מוות23 יוני: 307 מקרי מוות24 יוני: 308 מקרי מוות25 יוני: 308 מקרי מוות26 יוני: 309 מקרי מוות27 יוני: 314 מקרי מוות28 יוני: 317 מקרי מוות29 יוני: 318 מקרי מוות30 יוני: 319 מקרי מוות01 יולי: 320 מקרי מוות02 יולי: 322 מקרי מוות03 יולי: 324 מקרי מוות04 יולי: 326 מקרי מוות05 יולי: 330 מקרי מוות06 יולי: 331 מקרי מוות07 יולי: 334 מקרי מוות08 יולי: 342 מקרי מוות09 יולי: 344 מקרי מוות10 יולי: 348 מקרי מוות11 יולי: 351 מקרי מוות12 יולי: 354 מקרי מוות13 יולי: 362 מקרי מוות14 יולי: 365 מקרי מוות15 יולי: 371 מקרי מוות16 יולי: 376 מקרי מוות17 יולי: 384 מקרי מוות18 יולי: 392 מקרי מוות19 יולי: 401 מקרי מוות20 יולי: 409 מקרי מוות21 יולי: 415 מקרי מוות22 יולי: 425 מקרי מוות23 יולי: 430 מקרי מוות24 יולי: 442 מקרי מוות25 יולי: 448 מקרי מוות26 יולי: 457 מקרי מוות27 יולי: 470 מקרי מוות28 יולי: 474 מקרי מוות29 יולי: 486 מקרי מוות30 יולי: 491 מקרי מוות31 יולי: 500 מקרי מוות01 אוגוסט: 512 מקרי מוות02 אוגוסט: 526 מקרי מוות03 אוגוסט: 536 מקרי מוות04 אוגוסט: 546 מקרי מוות05 אוגוסט: 561 מקרי מוות06 אוגוסט: 565 מקרי מוות07 אוגוסט: 576 מקרי מוות08 אוגוסט: 581 מקרי מוות09 אוגוסט: 593 מקרי מוות10 אוגוסט: 600 מקרי מוות11 אוגוסט: 613 מקרי מוות12 אוגוסט: 622 מקרי מוות13 אוגוסט: 639 מקרי מוות14 אוגוסט: 651 מקרי מוות15 אוגוסט: 665 מקרי מוות16 אוגוסט: 674 מקרי מוות17 אוגוסט: 685 מקרי מוות18 אוגוסט: 692 מקרי מוות19 אוגוסט: 708 מקרי מוות20 אוגוסט: 781 מקרי מוות21 אוגוסט: 795 מקרי מוות22 אוגוסט: 809 מקרי מוות23 אוגוסט: 819 מקרי מוות24 אוגוסט: 834 מקרי מוות25 אוגוסט: 847 מקרי מוות26 אוגוסט: 859 מקרי מוות27 אוגוסט: 875 מקרי מוות28 אוגוסט: 884 מקרי מוות29 אוגוסט: 894 מקרי מוות30 אוגוסט: 906 מקרי מוות31 אוגוסט: 919 מקרי מוות01 ספטמבר: 939 מקרי מוות02 ספטמבר: 957 מקרי מוות03 ספטמבר: 969 מקרי מוות04 ספטמבר: 985 מקרי מוות05 ספטמבר: 993 מקרי מוות06 ספטמבר: 1007 מקרי מוות07 ספטמבר: 1019 מקרי מוות08 ספטמבר: 1026 מקרי מוות09 ספטמבר: 1040 מקרי מוות10 ספטמבר: 1054 מקרי מוות11 ספטמבר: 1077 מקרי מוות12 ספטמבר: 1090 מקרי מוות13 ספטמבר: 1103 מקרי מוות14 ספטמבר: 1119 מקרי מוות15 ספטמבר: 1136 מקרי מוות16 ספטמבר: 1147 מקרי מוות17 ספטמבר: 1165 מקרי מוות18 ספטמבר: 1169 מקרי מוות19 ספטמבר: 1196 מקרי מוות20 ספטמבר: 1226 מקרי מוות21 ספטמבר: 1256 מקרי מוות22 ספטמבר: 1273 מקרי מוות23 ספטמבר: 1285 מקרי מוות24 ספטמבר: 1325 מקרי מוות25 ספטמבר: 1378 מקרי מוות26 ספטמבר: 1412 מקרי מוות27 ספטמבר: 1441 מקרי מוות28 ספטמבר: 1466 מקרי מוות29 ספטמבר: 1507 מקרי מוות30 ספטמבר: 1528 מקרי מוות01 אוקטובר: 1569 מקרי מוות02 אוקטובר: 1622 מקרי מוות03 אוקטובר: 1633 מקרי מוות04 אוקטובר: 1682 מקרי מוות05 אוקטובר: 1719 מקרי מוות06 אוקטובר: 1757 מקרי מוות07 אוקטובר: 1797 מקרי מוות08 אוקטובר: 1824 מקרי מוות09 אוקטובר: 1864 מקרי מוות10 אוקטובר: 1886 מקרי מוות11 אוקטובר: 1941 מקרי מוות12 אוקטובר: 1980 מקרי מוות13 אוקטובר: 2021 מקרי מוות14 אוקטובר: 2055 מקרי מוות15 אוקטובר: 2098 מקרי מוות16 אוקטובר: 2127 מקרי מוות17 אוקטובר: 2141 מקרי מוות18 אוקטובר: 2190 מקרי מוות19 אוקטובר: 2209 מקרי מוות20 אוקטובר: 2263 מקרי מוות21 אוקטובר: 2278 מקרי מוות22 אוקטובר: 2291 מקרי מוות23 אוקטובר: 2319 מקרי מוות24 אוקטובר: 2329 מקרי מוות25 אוקטובר: 2372 מקרי מוות26 אוקטובר: 2397 מקרי מוות27 אוקטובר: 2453 מקרי מוות28 אוקטובר: 2483 מקרי מוות29 אוקטובר: 2494 מקרי מוות30 אוקטובר: 2508 מקרי מוות31 אוקטובר: 2514 מקרי מוות01 נובמבר: 2539 מקרי מוות02 נובמבר: 2554 מקרי מוות03 נובמבר: 2580 מקרי מוות04 נובמבר: 2592 מקרי מוות05 נובמבר: 2597 מקרי מוות06 נובמבר: 2639 מקרי מוות07 נובמבר: 2644 מקרי מוות08 נובמבר: 2664 מקרי מוות09 נובמבר: 2674 מקרי מוות10 נובמבר: 2678 מקרי מוות11 נובמבר: 2684 מקרי מוות12 נובמבר: 2700 מקרי מוות13 נובמבר: 2706 מקרי מוות14 נובמבר: 2716 מקרי מוות15 נובמבר: 2721 מקרי מוות16 נובמבר: 2732 מקרי מוות17 נובמבר: 2735 מקרי מוות18 נובמבר: 2736 מקרי מוות19 נובמבר: 2739 מקרי מוות20 נובמבר: 2742 מקרי מוות21 נובמבר: 2744 מקרי מוות22 נובמבר: 2757 מקרי מוות23 נובמבר: 2799 מקרי מוות24 נובמבר: 2811 מקרי מוות25 נובמבר: 2822 מקרי מוות26 נובמבר: 2826 מקרי מוות27 נובמבר: 2834 מקרי מוות28 נובמבר: 2839 מקרי מוות29 נובמבר: 2854 מקרי מוות30 נובמבר: 2864 מקרי מוות01 דצמבר: 2865 מקרי מוות02 דצמבר: 2877 מקרי מוות03 דצמבר: 2883 מקרי מוות04 דצמבר: 2891 מקרי מוות05 דצמבר: 2896 מקרי מוות06 דצמבר: 2909 מקרי מוות07 דצמבר: 2917 מקרי מוות08 דצמבר: 2924 מקרי מוות09 דצמבר: 2932 מקרי מוות10 דצמבר: 2934 מקרי מוות11 דצמבר: 2961 מקרי מוות12 דצמבר: 2969 מקרי מוות13 דצמבר: 2983 מקרי מוות14 דצמבר: 2999 מקרי מוות15 דצמבר: 3004 מקרי מוות16 דצמבר: 3014 מקרי מוות17 דצמבר: 3034 מקרי מוות18 דצמבר: 3050 מקרי מוות19 דצמבר: 3057 מקרי מוות20 דצמבר: 3074 מקרי מוות21 דצמבר: 3099 מקרי מוות22 דצמבר: 3111 מקרי מוות23 דצמבר: 3136 מקרי מוות24 דצמבר: 3150 מקרי מוות25 דצמבר: 3171 מקרי מוות26 דצמבר: 3186 מקרי מוות27 דצמבר: 3210 מקרי מוות28 דצמבר: 3226 מקרי מוות29 דצמבר: 3256 מקרי מוות30 דצמבר: 3292 מקרי מוות31 דצמבר: 3307 מקרי מוות01 ינואר: 3325 מקרי מוות02 ינואר: 3356 מקרי מוות03 ינואר: 3392 מקרי מוות04 ינואר: 3417 מקרי מוות05 ינואר: 3445 מקרי מוות06 ינואר: 3496 מקרי מוות07 ינואר: 3529 מקרי מוות08 ינואר: 3552 מקרי מוות09 ינואר: 3596 מקרי מוות10 ינואר: 3645 מקרי מוות11 ינואר: 3671 מקרי מוות12 ינואר: 3704 מקרי מוות13 ינואר: 3771 מקרי מוות14 ינואר: 3817 מקרי מוות15 ינואר: 3870 מקרי מוות16 ינואר: 3910 מקרי מוות17 ינואר: 3959 מקרי מוות18 ינואר: 4005 מקרי מוות19 ינואר: 4044 מקרי מוות20 ינואר: 4080 מקרי מוות21 ינואר: 4181 מקרי מוות22 ינואר: 4245 מקרי מוות23 ינואר: 4266 מקרי מוות24 ינואר: 4341 מקרי מוות25 ינואר: 4419 מקרי מוות26 ינואר: 4498 מקרי מוות27 ינואר: 4512 מקרי מוות28 ינואר: 4605 מקרי מוות29 ינואר: 4669 מקרי מוות30 ינואר: 4700 מקרי מוות31 ינואר: 4738 מקרי מוות01 פברואר: 4796 מקרי מוות02 פברואר: 4816 מקרי מוות03 פברואר: 4887 מקרי מוות04 פברואר: 4948 מקרי מוות05 פברואר: 5001 מקרי מוות06 פברואר: 5020 מקרי מוות07 פברואר: 5071 מקרי מוות08 פברואר: 5113 מקרי מוות09 פברואר: 5171 מקרי מוות10 פברואר: 5216 מקרי מוות11 פברואר: 5257 מקרי מוות12 פברואר: 5283 מקרי מוות13 פברואר: 5304 מקרי מוות14 פברואר: 5351 מקרי מוות15 פברואר: 5388 מקרי מוות16 פברואר: 5414 מקרי מוות17 פברואר: 5441 מקרי מוות18 פברואר: 5473 מקרי מוות19 פברואר: 5509 מקרי מוות20 פברואר: 5526 מקרי מוות21 פברואר: 5526 מקרי מוות22 פברואר: 5577 מקרי מוות23 פברואר: 5596 מקרי מוות24 פברואר: 5634 מקרי מוות25 פברואר: 5660 מקרי מוות26 פברואר: 5687 מקרי מוות27 פברואר: 5697 מקרי מוות28 פברואר: 5732 מקרי מוות01 מרץ: 5752 מקרי מוות02 מרץ: 5760 מקרי מוות03 מרץ: 5790 מקרי מוות04 מרץ: 5803 מקרי מוות05 מרץ: 5822 מקרי מוות06 מרץ: 5834 מקרי מוות07 מרץ: 5856 מקרי מוות08 מרץ: 5891 מקרי מוות09 מרץ: 5915 מקרי מוות10 מרץ: 5933 מקרי מוות11 מרץ: 5950 מקרי מוות12 מרץ: 5967 מקרי מוות13 מרץ: 5980 מקרי מוות14 מרץ: 5988 מקרי מוות15 מרץ: 6008 מקרי מוות16 מרץ: 6030 מקרי מוות17 מרץ: 6048 מקרי מוות18 מרץ: 6057 מקרי מוות19 מרץ: 6069 מקרי מוות20 מרץ: 6073 מקרי מוות21 מרץ: 6082 מקרי מוות22 מרץ: 6092 מקרי מוות23 מרץ: 6109 מקרי מוות24 מרץ: 6122 מקרי מוות25 מרץ: 6154 מקרי מוות26 מרץ: 6163 מקרי מוות27 מרץ: 6165 מקרי מוות28 מרץ: 6165 מקרי מוות29 מרץ: 6185 מקרי מוות30 מרץ: 6197 מקרי מוות31 מרץ: 6197 מקרי מוות01 אפריל: 6209 מקרי מוות02 אפריל: 6220 מקרי מוות03 אפריל: 6220 מקרי מוות04 אפריל: 6236 מקרי מוות05 אפריל: 6243 מקרי מוות06 אפריל: 6248 מקרי מוות07 אפריל: 6257 מקרי מוות08 אפריל: 6266 מקרי מוות09 אפריל: 6279 מקרי מוות10 אפריל: 6280 מקרי מוות11 אפריל: 6292 מקרי מוות12 אפריל: 6296 מקרי מוות13 אפריל: 6304 מקרי מוות14 אפריל: 6309 מקרי מוות15 אפריל: 6312 מקרי מוות16 אפריל: 6314 מקרי מוות17 אפריל: 6315 מקרי מוות18 אפריל: 6331 מקרי מוות19 אפריל: 6335 מקרי מוות20 אפריל: 6341 מקרי מוות21 אפריל: 6345 מקרי מוות22 אפריל: 6346 מקרי מוות23 אפריל: 6346 מקרי מוות24 אפריל: 6346 מקרי מוות25 אפריל: 6350 מקרי מוות26 אפריל: 6352 מקרי מוות27 אפריל: 6353 מקרי מוות28 אפריל: 6359 מקרי מוות29 אפריל: 6361 מקרי מוות30 אפריל: 6362 מקרי מוות01 מאי: 6363 מקרי מוות02 מאי: 6363 מקרי מוות03 מאי: 6366 מקרי מוות04 מאי: 6367 מקרי מוות05 מאי: 6369 מקרי מוות06 מאי: 6370 מקרי מוות07 מאי: 6374 מקרי מוות08 מאי: 6375 מקרי מוות09 מאי: 6376 מקרי מוות10 מאי: 6377 מקרי מוות11 מאי: 6378 מקרי מוות12 מאי: 6378 מקרי מוות13 מאי: 6379 מקרי מוות14 מאי: 6379 מקרי מוות15 מאי: 6380 מקרי מוות16 מאי: 6381 מקרי מוות17 מאי: 6382 מקרי מוות18 מאי: 6389 מקרי מוות19 מאי: 6392 מקרי מוות20 מאי: 6395 מקרי מוות21 מאי: 6396 מקרי מוות22 מאי: 6397 מקרי מוות23 מאי: 6397 מקרי מוות24 מאי: 6404 מקרי מוות25 מאי: 6406 מקרי מוות26 מאי: 6406 מקרי מוות27 מאי: 6406 מקרי מוות28 מאי: 6406 מקרי מוות29 מאי: 6407 מקרי מוות30 מאי: 6407 מקרי מוות31 מאי: 6411 מקרי מוות01 יוני: 6412 מקרי מוות02 יוני: 6413 מקרי מוות03 יוני: 6415 מקרי מוות04 יוני: 6416 מקרי מוות05 יוני: 6417 מקרי מוות06 יוני: 6418 מקרי מוות07 יוני: 6418 מקרי מוות08 יוני: 6418 מקרי מוות09 יוני: 6418 מקרי מוות10 יוני: 6418 מקרי מוות11 יוני: 6428 מקרי מוות12 יוני: 6428 מקרי מוות13 יוני: 6428 מקרי מוות14 יוני: 6430 מקרי מוות15 יוני: 6430 מקרי מוות16 יוני: 6430 מקרי מוות17 יוני: 6428 מקרי מוות18 יוני: 6428 מקרי מוות19 יוני: 6428 מקרי מוות20 יוני: 6428 מקרי מוות21 יוני: 6428 מקרי מוות22 יוני: 6428 מקרי מוות23 יוני: 6428 מקרי מוות24 יוני: 6428 מקרי מוות25 יוני: 6429 מקרי מוות26 יוני: 6429 מקרי מוות27 יוני: 6429 מקרי מוות28 יוני: 6429 מקרי מוות29 יוני: 6430 מקרי מוות30 יוני: 6429 מקרי מוות01 יולי: 6429 מקרי מוות02 יולי: 6429 מקרי מוות03 יולי: 6429 מקרי מוות04 יולי: 6429 מקרי מוות05 יולי: 6428 מקרי מוות06 יולי: 6429 מקרי מוות07 יולי: 6429 מקרי מוות08 יולי: 6429 מקרי מוות09 יולי: 6432 מקרי מוות10 יולי: 6434 מקרי מוות11 יולי: 6435 מקרי מוות12 יולי: 6438 מקרי מוות13 יולי: 6438 מקרי מוות14 יולי: 6439 מקרי מוות15 יולי: 6441 מקרי מוות16 יולי: 6443 מקרי מוות17 יולי: 6444 מקרי מוות18 יולי: 6446 מקרי מוות19 יולי: 6449 מקרי מוות20 יולי: 6450 מקרי מוות21 יולי: 6452 מקרי מוות22 יולי: 6454 מקרי מוות23 יולי: 6457 מקרי מוות24 יולי: 6457 מקרי מוות25 יולי: 6458 מקרי מוות26 יולי: 6460 מקרי מוות27 יולי: 6461 מקרי מוות28 יולי: 6461 מקרי מוות29 יולי: 6462 מקרי מוות30 יולי: 6469 מקרי מוות31 יולי: 6469 מקרי מוות01 אוגוסט: 6473 מקרי מוות02 אוגוסט: 6477 מקרי מוות03 אוגוסט: 6487 מקרי מוות04 אוגוסט: 6495 מקרי מוות05 אוגוסט: 6503 מקרי מוות06 אוגוסט: 6509 מקרי מוות07 אוגוסט: 6516 מקרי מוות08 אוגוסט: 6535 מקרי מוות09 אוגוסט: 6542 מקרי מוות10 אוגוסט: 6559 מקרי מוות11 אוגוסט: 6571 מקרי מוות12 אוגוסט: 6587 מקרי מוות13 אוגוסט: 6604 מקרי מוות14 אוגוסט: 6611 מקרי מוות15 אוגוסט: 6622 מקרי מוות16 אוגוסט: 6668 מקרי מוות17 אוגוסט: 6687 מקרי מוות18 אוגוסט: 6704 מקרי מוות19 אוגוסט: 6723 מקרי מוות20 אוגוסט: 6752 מקרי מוות21 אוגוסט: 6759 מקרי מוות22 אוגוסט: 6775 מקרי מוות23 אוגוסט: 6830 מקרי מוות24 אוגוסט: 6856 מקרי מוות25 אוגוסט: 6880 מקרי מוות26 אוגוסט: 6908 מקרי מוות27 אוגוסט: 6937 מקרי מוות28 אוגוסט: 6947 מקרי מוות29 אוגוסט: 6950 מקרי מוות30 אוגוסט: 6989 מקרי מוות31 אוגוסט: 7043 מקרי מוות01 ספטמבר: 7043 מקרי מוות02 ספטמבר: 7086 מקרי מוות03 ספטמבר: 7122 מקרי מוות04 ספטמבר: 7129 מקרי מוות05 ספטמבר: 7154 מקרי מוות06 ספטמבר: 7205 מקרי מוות07 ספטמבר: 7205 מקרי מוות08 ספטמבר: 7205 מקרי מוות09 ספטמבר: 7261 מקרי מוות10 ספטמבר: 7313 מקרי מוות11 ספטמבר: 7321 מקרי מוות12 ספטמבר: 7338 מקרי מוות13 ספטמבר: 7383 מקרי מוות14 ספטמבר: 7406 מקרי מוות15 ספטמבר: 7438 מקרי מוות16 ספטמבר: 7452 מקרי מוות17 ספטמבר: 7465 מקרי מוות18 ספטמבר: 7494 מקרי מוות19 ספטמבר: 7511 מקרי מוות20 ספטמבר: 7541 מקרי מוות21 ספטמבר: 7555 מקרי מוות22 ספטמבר: 7567 מקרי מוות23 ספטמבר: 7592 מקרי מוות24 ספטמבר: 7611 מקרי מוות25 ספטמבר: 7611 מקרי מוות26 ספטמבר: 7649 מקרי מוות27 ספטמבר: 7675 מקרי מוות28 ספטמבר: 7684 מקרי מוות29 ספטמבר: 7692 מקרי מוות30 ספטמבר: 7732 מקרי מוות01 אוקטובר: 7761 מקרי מוות02 אוקטובר: 7766 מקרי מוות03 אוקטובר: 7778 מקרי מוות04 אוקטובר: 7783 מקרי מוות05 אוקטובר: 7843 מקרי מוות06 אוקטובר: 7855 מקרי מוות07 אוקטובר: 7862 מקרי מוות08 אוקטובר: 7882 מקרי מוות09 אוקטובר: 7885 מקרי מוות10 אוקטובר: 7897 מקרי מוות11 אוקטובר: 7912 מקרי מוות12 אוקטובר: 7937 מקרי מוות13 אוקטובר: 7952 מקרי מוות14 אוקטובר: 7959 מקרי מוות15 אוקטובר: 7972 מקרי מוות16 אוקטובר: 7976 מקרי מוות17 אוקטובר: 7983 מקרי מוות18 אוקטובר: 7999 מקרי מוות19 אוקטובר: 8010 מקרי מוות20 אוקטובר: 8021 מקרי מוות21 אוקטובר: 8029 מקרי מוות22 אוקטובר: 8036 מקרי מוות23 אוקטובר: 8039 מקרי מוות8039 מקרים מאושריםמקרי מוות
1652.3675k1321.894k991.4205k660.947k330.4735k022 פברואר05 יוני17 ספטמבר30 דצמבר13 אפריל26 יולי23 אוקטובר 23 פברואר: 1 מקרים מאושרים24 פברואר: 1 מקרים מאושרים25 פברואר: 2 מקרים מאושרים26 פברואר: 2 מקרים מאושרים27 פברואר: 2 מקרים מאושרים28 פברואר: 3 מקרים מאושרים29 פברואר: 5 מקרים מאושרים01 מרץ: 7 מקרים מאושרים02 מרץ: 7 מקרים מאושרים03 מרץ: 10 מקרים מאושרים04 מרץ: 12 מקרים מאושרים05 מרץ: 15 מקרים מאושרים06 מרץ: 15 מקרים מאושרים07 מרץ: 19 מקרים מאושרים08 מרץ: 25 מקרים מאושרים09 מרץ: 39 מקרים מאושרים10 מרץ: 39 מקרים מאושרים11 מרץ: 75 מקרים מאושרים12 מרץ: 75 מקרים מאושרים13 מרץ: 99 מקרים מאושרים14 מרץ: 126 מקרים מאושרים15 מרץ: 178 מקרים מאושרים16 מרץ: 200 מקרים מאושרים17 מרץ: 304 מקרים מאושרים18 מרץ: 427 מקרים מאושרים19 מרץ: 427 מקרים מאושרים20 מרץ: 529 מקרים מאושרים21 מרץ: 712 מקרים מאושרים22 מרץ: 883 מקרים מאושרים23 מרץ: 1071 מקרים מאושרים24 מרץ: 1238 מקרים מאושרים25 מרץ: 2170 מקרים מאושרים26 מרץ: 2369 מקרים מאושרים27 מרץ: 3035 מקרים מאושרים28 מרץ: 3460 מקרים מאושרים29 מרץ: 3865 מקרים מאושרים30 מרץ: 4247 מקרים מאושרים31 מרץ: 4831 מקרים מאושרים01 אפריל: 5129 מקרים מאושרים02 אפריל: 5591 מקרים מאושרים03 אפריל: 6211 מקרים מאושרים04 אפריל: 7030 מקרים מאושרים05 אפריל: 7589 מקרים מאושרים06 אפריל: 8018 מקרים מאושרים07 אפריל: 8611 מקרים מאושרים07 אפריל: 9404 מקרים מאושרים08 אפריל: 9404 מקרים מאושרים09 אפריל: 9755 מקרים מאושרים10 אפריל: 10095 מקרים מאושרים11 אפריל: 10095 מקרים מאושרים12 אפריל: 10525 מקרים מאושרים12 אפריל: 10525 מקרים מאושרים13 אפריל: 10525 מקרים מאושרים14 אפריל: 12046 מקרים מאושרים15 אפריל: 12200 מקרים מאושרים16 אפריל: 12591 מקרים מאושרים17 אפריל: 12758 מקרים מאושרים18 אפריל: 13107 מקרים מאושרים19 אפריל: 13265 מקרים מאושרים20 אפריל: 13491 מקרים מאושרים21 אפריל: 13713 מקרים מאושרים22 אפריל: 13942 מקרים מאושרים23 אפריל: 14498 מקרים מאושרים24 אפריל: 14803 מקרים מאושרים25 אפריל: 15058 מקרים מאושרים26 אפריל: 15298 מקרים מאושרים27 אפריל: 15443 מקרים מאושרים28 אפריל: 15555 מקרים מאושרים29 אפריל: 15728 מקרים מאושרים30 אפריל: 15834 מקרים מאושרים01 מאי: 15946 מקרים מאושרים02 מאי: 16101 מקרים מאושרים03 מאי: 16185 מקרים מאושרים04 מאי: 16208 מקרים מאושרים05 מאי: 16246 מקרים מאושרים06 מאי: 16289 מקרים מאושרים07 מאי: 16310 מקרים מאושרים08 מאי: 16381 מקרים מאושרים09 מאי: 16436 מקרים מאושרים10 מאי: 16454 מקרים מאושרים11 מאי: 16477 מקרים מאושרים12 מאי: 16506 מקרים מאושרים13 מאי: 16529 מקרים מאושרים14 מאי: 16548 מקרים מאושרים15 מאי: 16579 מקרים מאושרים16 מאי: 16589 מקרים מאושרים17 מאי: 16608 מקרים מאושרים18 מאי: 16617 מקרים מאושרים19 מאי: 16643 מקרים מאושרים20 מאי: 16659 מקרים מאושרים21 מאי: 16667 מקרים מאושרים22 מאי: 16683 מקרים מאושרים23 מאי: 16690 מקרים מאושרים24 מאי: 16712 מקרים מאושרים25 מאי: 16717 מקרים מאושרים26 מאי: 16734 מקרים מאושרים27 מאי: 16771 מקרים מאושרים28 מאי: 16793 מקרים מאושרים29 מאי: 16872 מקרים מאושרים30 מאי: 16987 מקרים מאושרים31 מאי: 17012 מקרים מאושרים01 יוני: 17071 מקרים מאושרים02 יוני: 17169 מקרים מאושרים03 יוני: 17285 מקרים מאושרים04 יוני: 17377 מקרים מאושרים05 יוני: 17495 מקרים מאושרים06 יוני: 17562 מקרים מאושרים07 יוני: 17752 מקרים מאושרים08 יוני: 17863 מקרים מאושרים09 יוני: 18032 מקרים מאושרים10 יוני: 18180 מקרים מאושרים11 יוני: 18355 מקרים מאושרים12 יוני: 18569 מקרים מאושרים13 יוני: 18795 מקרים מאושרים14 יוני: 18972 מקרים מאושרים15 יוני: 19055 מקרים מאושרים16 יוני: 19237 מקרים מאושרים17 יוני: 19495 מקרים מאושרים18 יוני: 19783 מקרים מאושרים19 יוני: 20036 מקרים מאושרים20 יוני: 20339 מקרים מאושרים21 יוני: 20633 מקרים מאושרים22 יוני: 20778 מקרים מאושרים23 יוני: 21082 מקרים מאושרים24 יוני: 21512 מקרים מאושרים25 יוני: 22044 מקרים מאושרים26 יוני: 22400 מקרים מאושרים27 יוני: 22800 מקרים מאושרים28 יוני: 23421 מקרים מאושרים29 יוני: 23755 מקרים מאושרים30 יוני: 24441 מקרים מאושרים01 יולי: 25244 מקרים מאושרים02 יולי: 26257 מקרים מאושרים03 יולי: 27047 מקרים מאושרים04 יולי: 28055 מקרים מאושרים05 יולי: 29170 מקרים מאושרים06 יולי: 29958 מקרים מאושרים07 יולי: 30749 מקרים מאושרים08 יולי: 32222 מקרים מאושרים09 יולי: 33557 מקרים מאושרים10 יולי: 34825 מקרים מאושרים11 יולי: 36266 מקרים מאושרים12 יולי: 37464 מקרים מאושרים13 יולי: 38670 מקרים מאושרים14 יולי: 40632 מקרים מאושרים15 יולי: 42360 מקרים מאושרים16 יולי: 44188 מקרים מאושרים17 יולי: 46059 מקרים מאושרים18 יולי: 47459 מקרים מאושרים19 יולי: 49365 מקרים מאושרים20 יולי: 50289 מקרים מאושרים21 יולי: 52003 מקרים מאושרים22 יולי: 54042 מקרים מאושרים23 יולי: 56085 מקרים מאושרים24 יולי: 57982 מקרים מאושרים25 יולי: 59475 מקרים מאושרים26 יולי: 60678 מקרים מאושרים27 יולי: 61956 מקרים מאושרים28 יולי: 63985 מקרים מאושרים29 יולי: 66293 מקרים מאושרים30 יולי: 68299 מקרים מאושרים31 יולי: 70036 מקרים מאושרים01 אוגוסט: 70970 מקרים מאושרים02 אוגוסט: 72218 מקרים מאושרים03 אוגוסט: 72815 מקרים מאושרים04 אוגוסט: 74430 מקרים מאושרים05 אוגוסט: 76198 מקרים מאושרים06 אוגוסט: 77919 מקרים מאושרים07 אוגוסט: 79559 מקרים מאושרים08 אוגוסט: 80991 מקרים מאושרים09 אוגוסט: 82324 מקרים מאושרים10 אוגוסט: 83002 מקרים מאושרים11 אוגוסט: 84722 מקרים מאושרים12 אוגוסט: 86593 מקרים מאושרים13 אוגוסט: 88151 מקרים מאושרים14 אוגוסט: 89822 מקרים מאושרים15 אוגוסט: 91080 מקרים מאושרים16 אוגוסט: 92233 מקרים מאושרים17 אוגוסט: 92680 מקרים מאושרים18 אוגוסט: 94751 מקרים מאושרים19 אוגוסט: 96409 מקרים מאושרים20 אוגוסט: 97969 מקרים מאושרים21 אוגוסט: 99599 מקרים מאושרים22 אוגוסט: 100716 מקרים מאושרים23 אוגוסט: 101933 מקרים מאושרים24 אוגוסט: 102663 מקרים מאושרים25 אוגוסט: 104472 מקרים מאושרים26 אוגוסט: 106460 מקרים מאושרים27 אוגוסט: 108403 מקרים מאושרים28 אוגוסט: 110403 מקרים מאושרים29 אוגוסט: 112000 מקרים מאושרים30 אוגוסט: 113465 מקרים מאושרים31 אוגוסט: 114020 מקרים מאושרים01 ספטמבר: 116596 מקרים מאושרים02 ספטמבר: 118538 מקרים מאושרים03 ספטמבר: 121464 מקרים מאושרים04 ספטמבר: 124455 מקרים מאושרים05 ספטמבר: 126419 מקרים מאושרים06 ספטמבר: 128936 מקרים מאושרים07 ספטמבר: 130644 מקרים מאושרים08 ספטמבר: 133975 מקרים מאושרים09 ספטמבר: 137565 מקרים מאושרים10 ספטמבר: 141097 מקרים מאושרים11 ספטמבר: 145526 מקרים מאושרים12 ספטמבר: 148564 מקרים מאושרים13 ספטמבר: 152722 מקרים מאושרים14 ספטמבר: 155604 מקרים מאושרים15 ספטמבר: 160368 מקרים מאושרים16 ספטמבר: 164402 מקרים מאושרים17 ספטמבר: 170465 מקרים מאושרים18 ספטמבר: 175256 מקרים מאושרים19 ספטמבר: 179071 מקרים מאושרים20 ספטמבר: 183602 מקרים מאושרים21 ספטמבר: 187902 מקרים מאושרים22 ספטמבר: 190929 מקרים מאושרים23 ספטמבר: 193374 מקרים מאושרים24 ספטמבר: 204690 מקרים מאושרים25 ספטמבר: 212115 מקרים מאושרים26 ספטמבר: 217899 מקרים מאושרים27 ספטמבר: 227100 מקרים מאושרים28 ספטמבר: 231026 מקרים מאושרים29 ספטמבר: 233265 מקרים מאושרים30 ספטמבר: 236926 מקרים מאושרים01 אוקטובר: 245494 מקרים מאושרים02 אוקטובר: 253490 מקרים מאושרים03 אוקטובר: 258920 מקרים מאושרים04 אוקטובר: 264443 מקרים מאושרים05 אוקטובר: 266775 מקרים מאושרים06 אוקטובר: 272309 מקרים מאושרים07 אוקטובר: 277026 מקרים מאושרים08 אוקטובר: 281481 מקרים מאושרים09 אוקטובר: 285336 מקרים מאושרים10 אוקטובר: 287858 מקרים מאושרים11 אוקטובר: 289875 מקרים מאושרים12 אוקטובר: 290493 מקרים מאושרים13 אוקטובר: 294031 מקרים מאושרים14 אוקטובר: 296652 מקרים מאושרים15 אוקטובר: 298500 מקרים מאושרים16 אוקטובר: 300201 מקרים מאושרים17 אוקטובר: 301896 מקרים מאושרים18 אוקטובר: 302770 מקרים מאושרים19 אוקטובר: 303109 מקרים מאושרים20 אוקטובר: 304876 מקרים מאושרים21 אוקטובר: 306162 מקרים מאושרים22 אוקטובר: 307335 מקרים מאושרים23 אוקטובר: 308247 מקרים מאושרים24 אוקטובר: 308840 מקרים מאושרים25 אוקטובר: 309413 מקרים מאושרים26 אוקטובר: 309946 מקרים מאושרים27 אוקטובר: 310851 מקרים מאושרים28 אוקטובר: 311724 מקרים מאושרים29 אוקטובר: 312550 מקרים מאושרים30 אוקטובר: 313114 מקרים מאושרים31 אוקטובר: 313701 מקרים מאושרים01 נובמבר: 314422 מקרים מאושרים02 נובמבר: 314943 מקרים מאושרים03 נובמבר: 315636 מקרים מאושרים04 נובמבר: 316528 מקרים מאושרים05 נובמבר: 317332 מקרים מאושרים06 נובמבר: 317863 מקרים מאושרים07 נובמבר: 318402 מקרים מאושרים08 נובמבר: 318949 מקרים מאושרים09 נובמבר: 319241 מקרים מאושרים10 נובמבר: 319888 מקרים מאושרים11 נובמבר: 320661 מקרים מאושרים12 נובמבר: 321326 מקרים מאושרים13 נובמבר: 322159 מקרים מאושרים14 נובמבר: 322695 מקרים מאושרים15 נובמבר: 323339 מקרים מאושרים16 נובמבר: 323741 מקרים מאושרים17 נובמבר: 324755 מקרים מאושרים18 נובמבר: 325537 מקרים מאושרים19 נובמבר: 326331 מקרים מאושרים20 נובמבר: 327049 מקרים מאושרים21 נובמבר: 327748 מקרים מאושרים22 נובמבר: 328397 מקרים מאושרים23 נובמבר: 328918 מקרים מאושרים24 נובמבר: 329998 מקרים מאושרים25 נובמבר: 330935 מקרים מאושרים26 נובמבר: 331915 מקרים מאושרים27 נובמבר: 333084 מקרים מאושרים28 נובמבר: 333802 מקרים מאושרים29 נובמבר: 334789 מקרים מאושרים30 נובמבר: 335598 מקרים מאושרים01 דצמבר: 336846 מקרים מאושרים02 דצמבר: 338127 מקרים מאושרים03 דצמבר: 339619 מקרים מאושרים04 דצמבר: 341042 מקרים מאושרים05 דצמבר: 342101 מקרים מאושרים06 דצמבר: 343826 מקרים מאושרים07 דצמבר: 345201 מקרים מאושרים08 דצמבר: 346797 מקרים מאושרים09 דצמבר: 348285 מקרים מאושרים10 דצמבר: 350271 מקרים מאושרים11 דצמבר: 352397 מקרים מאושרים12 דצמבר: 353269 מקרים מאושרים13 דצמבר: 355786 מקרים מאושרים14 דצמבר: 357176 מקרים מאושרים15 דצמבר: 359506 מקרים מאושרים16 דצמבר: 360630 מקרים מאושרים17 דצמבר: 365042 מקרים מאושרים18 דצמבר: 367975 מקרים מאושרים19 דצמבר: 370152 מקרים מאושרים20 דצמבר: 372886 מקרים מאושרים21 דצמבר: 374760 מקרים מאושרים22 דצמבר: 378259 מקרים מאושרים23 דצמבר: 382487 מקרים מאושרים24 דצמבר: 385022 מקרים מאושרים25 דצמבר: 389678 מקרים מאושרים26 דצמבר: 394391 מקרים מאושרים27 דצמבר: 398664 מקרים מאושרים28 דצמבר: 401470 מקרים מאושרים29 דצמבר: 407285 מקרים מאושרים30 דצמבר: 412398 מקרים מאושרים31 דצמבר: 416584 מקרים מאושרים01 ינואר: 423262 מקרים מאושרים02 ינואר: 428510 מקרים מאושרים03 ינואר: 434799 מקרים מאושרים04 ינואר: 438869 מקרים מאושרים05 ינואר: 448173 מקרים מאושרים06 ינואר: 456139 מקרים מאושרים07 ינואר: 463448 מקרים מאושרים08 ינואר: 471048 מקרים מאושרים09 ינואר: 477357 מקרים מאושרים10 ינואר: 485434 מקרים מאושרים11 ינואר: 491319 מקרים מאושרים12 ינואר: 501073 מקרים מאושרים13 ינואר: 510063 מקרים מאושרים14 ינואר: 520060 מקרים מאושרים15 ינואר: 529814 מקרים מאושרים16 ינואר: 535049 מקרים מאושרים17 ינואר: 543499 מקרים מאושרים18 ינואר: 548332 מקרים מאושרים19 ינואר: 558249 מקרים מאושרים20 ינואר: 565629 מקרים מאושרים21 ינואר: 575842 מקרים מאושרים22 ינואר: 582869 מקרים מאושרים23 ינואר: 589028 מקרים מאושרים24 ינואר: 593961 מקרים מאושרים25 ינואר: 597403 מקרים מאושרים26 ינואר: 606365 מקרים מאושרים27 ינואר: 613578 מקרים מאושרים28 ינואר: 621590 מקרים מאושרים29 ינואר: 628895 מקרים מאושרים30 ינואר: 633991 מקרים מאושרים31 ינואר: 638789 מקרים מאושרים01 פברואר: 643435 מקרים מאושרים02 פברואר: 652246 מקרים מאושרים03 פברואר: 659978 מקרים מאושרים04 פברואר: 668874 מקרים מאושרים05 פברואר: 675618 מקרים מאושרים06 פברואר: 680856 מקרים מאושרים07 פברואר: 685583 מקרים מאושרים08 פברואר: 689339 מקרים מאושרים09 פברואר: 696528 מקרים מאושרים10 פברואר: 703719 מקרים מאושרים11 פברואר: 709729 מקרים מאושרים12 פברואר: 714812 מקרים מאושרים13 פברואר: 718746 מקרים מאושרים14 פברואר: 721846 מקרים מאושרים15 פברואר: 724380 מקרים מאושרים16 פברואר: 730293 מקרים מאושרים17 פברואר: 734575 מקרים מאושרים18 פברואר: 738629 מקרים מאושרים19 פברואר: 741934 מקרים מאושרים20 פברואר: 744513 מקרים מאושרים21 פברואר: 744513 מקרים מאושרים22 פברואר: 750043 מקרים מאושרים23 פברואר: 754998 מקרים מאושרים24 פברואר: 759572 מקרים מאושרים25 פברואר: 763756 מקרים מאושרים26 פברואר: 767726 מקרים מאושרים27 פברואר: 770780 מקרים מאושרים28 פברואר: 773335 מקרים מאושרים01 מרץ: 775807 מקרים מאושרים02 מרץ: 779958 מקרים מאושרים03 מרץ: 785218 מקרים מאושרים04 מרץ: 789485 מקרים מאושרים05 מרץ: 793407 מקרים מאושרים06 מרץ: 796465 מקרים מאושרים07 מרץ: 799727 מקרים מאושרים08 מרץ: 801575 מקרים מאושרים09 מרץ: 804591 מקרים מאושרים10 מרץ: 808262 מקרים מאושרים11 מרץ: 811492 מקרים מאושרים12 מרץ: 814250 מקרים מאושרים13 מרץ: 816198 מקרים מאושרים14 מרץ: 817799 מקרים מאושרים15 מרץ: 818548 מקרים מאושרים16 מרץ: 820913 מקרים מאושרים17 מרץ: 822703 מקרים מאושרים18 מרץ: 824178 מקרים מאושרים19 מרץ: 825562 מקרים מאושרים20 מרץ: 826609 מקרים מאושרים21 מרץ: 827220 מקרים מאושרים22 מרץ: 827772 מקרים מאושרים23 מרץ: 828764 מקרים מאושרים24 מרץ: 829689 מקרים מאושרים25 מרץ: 830028 מקרים מאושרים26 מרץ: 830845 מקרים מאושרים27 מרץ: 831383 מקרים מאושרים28 מרץ: 831383 מקרים מאושרים29 מרץ: 831924 מקרים מאושרים30 מרץ: 832125 מקרים מאושרים31 מרץ: 832639 מקרים מאושרים01 אפריל: 833105 מקרים מאושרים02 אפריל: 833456 מקרים מאושרים03 אפריל: 833707 מקרים מאושרים04 אפריל: 834070 מקרים מאושרים05 אפריל: 834247 מקרים מאושרים06 אפריל: 834603 מקרים מאושרים07 אפריל: 834920 מקרים מאושרים08 אפריל: 835216 מקרים מאושרים09 אפריל: 835486 מקרים מאושרים10 אפריל: 835674 מקרים מאושרים11 אפריל: 835811 מקרים מאושרים12 אפריל: 835933 מקרים מאושרים13 אפריל: 836158 מקרים מאושרים14 אפריל: 836334 מקרים מאושרים15 אפריל: 836504 מקרים מאושרים16 אפריל: 836706 מקרים מאושרים17 אפריל: 836740 מקרים מאושרים18 אפריל: 836882 מקרים מאושרים19 אפריל: 837047 מקרים מאושרים20 אפריל: 837218 מקרים מאושרים21 אפריל: 837357 מקרים מאושרים22 אפריל: 837492 מקרים מאושרים23 אפריל: 837807 מקרים מאושרים24 אפריל: 837892 מקרים מאושרים25 אפריל: 837974 מקרים מאושרים26 אפריל: 838024 מקרים מאושרים27 אפריל: 838107 מקרים מאושרים28 אפריל: 838217 מקרים מאושרים29 אפריל: 838323 מקרים מאושרים30 אפריל: 838407 מקרים מאושרים01 מאי: 838481 מקרים מאושרים02 מאי: 838481 מקרים מאושרים03 מאי: 838554 מקרים מאושרים04 מאי: 838621 מקרים מאושרים05 מאי: 838697 מקרים מאושרים06 מאי: 838767 מקרים מאושרים07 מאי: 838828 מקרים מאושרים08 מאי: 838858 מקרים מאושרים09 מאי: 838885 מקרים מאושרים10 מאי: 838892 מקרים מאושרים11 מאי: 838957 מקרים מאושרים12 מאי: 839000 מקרים מאושרים13 מאי: 839030 מקרים מאושרים14 מאי: 839059 מקרים מאושרים15 מאי: 839079 מקרים מאושרים16 מאי: 839117 מקרים מאושרים17 מאי: 839119 מקרים מאושרים18 מאי: 839159 מקרים מאושרים19 מאי: 839167 מקרים מאושרים20 מאי: 839221 מקרים מאושרים21 מאי: 839263 מקרים מאושרים22 מאי: 839290 מקרים מאושרים23 מאי: 839308 מקרים מאושרים24 מאי: 839319 מקרים מאושרים25 מאי: 839361 מקרים מאושרים26 מאי: 839389 מקרים מאושרים27 מאי: 839408 מקרים מאושרים28 מאי: 839420 מקרים מאושרים29 מאי: 839433 מקרים מאושרים30 מאי: 839453 מקרים מאושרים31 מאי: 839458 מקרים מאושרים01 יוני: 839475 מקרים מאושרים02 יוני: 839511 מקרים מאושרים03 יוני: 839517 מקרים מאושרים04 יוני: 839532 מקרים מאושרים05 יוני: 839539 מקרים מאושרים06 יוני: 839566 מקרים מאושרים07 יוני: 839571 מקרים מאושרים08 יוני: 839585 מקרים מאושרים09 יוני: 839585 מקרים מאושרים10 יוני: 839585 מקרים מאושרים11 יוני: 839630 מקרים מאושרים12 יוני: 839653 מקרים מאושרים13 יוני: 839661 מקרים מאושרים14 יוני: 839666 מקרים מאושרים15 יוני: 839690 מקרים מאושרים16 יוני: 839690 מקרים מאושרים17 יוני: 839720 מקרים מאושרים18 יוני: 839747 מקרים מאושרים19 יוני: 839769 מקרים מאושרים20 יוני: 839830 מקרים מאושרים21 יוני: 839867 מקרים מאושרים22 יוני: 839990 מקרים מאושרים23 יוני: 840079 מקרים מאושרים24 יוני: 840225 מקרים מאושרים25 יוני: 840430 מקרים מאושרים26 יוני: 840638 מקרים מאושרים27 יוני: 840823 מקרים מאושרים28 יוני: 840888 מקרים מאושרים29 יוני: 841196 מקרים מאושרים30 יוני: 841486 מקרים מאושרים01 יולי: 841777 מקרים מאושרים02 יולי: 842067 מקרים מאושרים03 יולי: 842371 מקרים מאושרים04 יולי: 842648 מקרים מאושרים05 יולי: 842969 מקרים מאושרים06 יולי: 843465 מקרים מאושרים07 יולי: 843892 מקרים מאושרים08 יולי: 844378 מקרים מאושרים09 יולי: 844989 מקרים מאושרים10 יולי: 845379 מקרים מאושרים11 יולי: 845811 מקרים מאושרים12 יולי: 846134 מקרים מאושרים13 יולי: 846327 מקרים מאושרים14 יולי: 847525 מקרים מאושרים15 יולי: 848322 מקרים מאושרים16 יולי: 849274 מקרים מאושרים17 יולי: 850104 מקרים מאושרים18 יולי: 850968 מקרים מאושרים19 יולי: 851723 מקרים מאושרים20 יולי: 852943 מקרים מאושרים21 יולי: 854434 מקרים מאושרים22 יולי: 855552 מקרים מאושרים23 יולי: 856986 מקרים מאושרים24 יולי: 857977 מקרים מאושרים25 יולי: 859398 מקרים מאושרים26 יולי: 860652 מקרים מאושרים27 יולי: 862717 מקרים מאושרים28 יולי: 864912 מקרים מאושרים29 יולי: 867240 מקרים מאושרים30 יולי: 871343 מקרים מאושרים31 יולי: 871343 מקרים מאושרים01 אוגוסט: 874018 מקרים מאושרים02 אוגוסט: 875801 מקרים מאושרים03 אוגוסט: 879650 מקרים מאושרים04 אוגוסט: 882798 מקרים מאושרים05 אוגוסט: 885766 מקרים מאושרים06 אוגוסט: 889111 מקרים מאושרים07 אוגוסט: 893105 מקרים מאושרים08 אוגוסט: 897326 מקרים מאושרים09 אוגוסט: 900482 מקרים מאושרים10 אוגוסט: 906405 מקרים מאושרים11 אוגוסט: 910569 מקרים מאושרים12 אוגוסט: 918237 מקרים מאושרים13 אוגוסט: 924762 מקרים מאושרים14 אוגוסט: 929274 מקרים מאושרים15 אוגוסט: 934896 מקרים מאושרים16 אוגוסט: 939360 מקרים מאושרים17 אוגוסט: 948058 מקרים מאושרים18 אוגוסט: 956310 מקרים מאושרים19 אוגוסט: 962193 מקרים מאושרים20 אוגוסט: 970606 מקרים מאושרים21 אוגוסט: 978212 מקרים מאושרים22 אוגוסט: 985341 מקרים מאושרים23 אוגוסט: 990428 מקרים מאושרים24 אוגוסט: 999110 מקרים מאושרים25 אוגוסט: 1011223 מקרים מאושרים26 אוגוסט: 1017825 מקרים מאושרים27 אוגוסט: 1028271 מקרים מאושרים28 אוגוסט: 1034623 מקרים מאושרים29 אוגוסט: 1045800 מקרים מאושרים30 אוגוסט: 1051609 מקרים מאושרים31 אוגוסט: 1061488 מקרים מאושרים01 ספטמבר: 1066352 מקרים מאושרים02 ספטמבר: 1082981 מקרים מאושרים03 ספטמבר: 1096881 מקרים מאושרים04 ספטמבר: 1104971 מקרים מאושרים05 ספטמבר: 1112964 מקרים מאושרים06 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים07 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים08 ספטמבר: 1117596 מקרים מאושרים09 ספטמבר: 1139887 מקרים מאושרים10 ספטמבר: 1145932 מקרים מאושרים11 ספטמבר: 1154286 מקרים מאושרים12 ספטמבר: 1165682 מקרים מאושרים13 ספטמבר: 1172253 מקרים מאושרים14 ספטמבר: 1184053 מקרים מאושרים15 ספטמבר: 1194783 מקרים מאושרים16 ספטמבר: 1202212 מקרים מאושרים17 ספטמבר: 1208403 מקרים מאושרים18 ספטמבר: 1211443 מקרים מאושרים19 ספטמבר: 1220397 מקרים מאושרים20 ספטמבר: 1228129 מקרים מאושרים21 ספטמבר: 1235064 מקרים מאושרים22 ספטמבר: 1242262 מקרים מאושרים23 ספטמבר: 1247633 מקרים מאושרים24 ספטמבר: 1254351 מקרים מאושרים25 ספטמבר: 1256600 מקרים מאושרים26 ספטמבר: 1262945 מקרים מאושרים27 ספטמבר: 1266206 מקרים מאושרים28 ספטמבר: 1270230 מקרים מאושרים29 ספטמבר: 1274395 מקרים מאושרים30 ספטמבר: 1277270 מקרים מאושרים01 אוקטובר: 1282218 מקרים מאושרים02 אוקטובר: 1285570 מקרים מאושרים03 אוקטובר: 1287977 מקרים מאושרים04 אוקטובר: 1289240 מקרים מאושרים05 אוקטובר: 1293498 מקרים מאושרים06 אוקטובר: 1296343 מקרים מאושרים07 אוקטובר: 1298589 מקרים מאושרים08 אוקטובר: 1300968 מקרים מאושרים09 אוקטובר: 1302777 מקרים מאושרים10 אוקטובר: 1304356 מקרים מאושרים11 אוקטובר: 1305510 מקרים מאושרים12 אוקטובר: 1307281 מקרים מאושרים13 אוקטובר: 1309738 מקרים מאושרים14 אוקטובר: 1311295 מקרים מאושרים15 אוקטובר: 1312908 מקרים מאושרים16 אוקטובר: 1314213 מקרים מאושרים17 אוקטובר: 1315317 מקרים מאושרים18 אוקטובר: 1316317 מקרים מאושרים19 אוקטובר: 1317758 מקרים מאושרים20 אוקטובר: 1319001 מקרים מאושרים21 אוקטובר: 1319902 מקרים מאושרים22 אוקטובר: 1320962 מקרים מאושרים23 אוקטובר: 1321894 מקרים מאושרים132189423 פברואר: 0 מקרי מוות24 פברואר: 0 מקרי מוות25 פברואר: 0 מקרי מוות26 פברואר: 0 מקרי מוות27 פברואר: 0 מקרי מוות28 פברואר: 0 מקרי מוות29 פברואר: 0 מקרי מוות01 מרץ: 0 מקרי מוות02 מרץ: 0 מקרי מוות03 מרץ: 0 מקרי מוות04 מרץ: 0 מקרי מוות05 מרץ: 0 מקרי מוות06 מרץ: 0 מקרי מוות07 מרץ: 0 מקרי מוות08 מרץ: 0 מקרי מוות09 מרץ: 0 מקרי מוות10 מרץ: 0 מקרי מוות11 מרץ: 0 מקרי מוות12 מרץ: 0 מקרי מוות13 מרץ: 0 מקרי מוות14 מרץ: 0 מקרי מוות15 מרץ: 0 מקרי מוות16 מרץ: 0 מקרי מוות17 מרץ: 0 מקרי מוות18 מרץ: 0 מקרי מוות19 מרץ: 0 מקרי מוות20 מרץ: 0 מקרי מוות21 מרץ: 1 מקרי מוות22 מרץ: 1 מקרי מוות23 מרץ: 1 מקרי מוות24 מרץ: 1 מקרי מוות25 מרץ: 5 מקרי מוות26 מרץ: 5 מקרי מוות27 מרץ: 10 מקרי מוות28 מרץ: 12 מקרי מוות29 מרץ: 15 מקרי מוות30 מרץ: 15 מקרי מוות31 מרץ: 17 מקרי מוות01 אפריל: 21 מקרי מוות02 אפריל: 21 מקרי מוות03 אפריל: 29 מקרי מוות04 אפריל: 36 מקרי מוות05 אפריל: 42 מקרי מוות06 אפריל: 46 מקרי מוות07 אפריל: 52 מקרי מוות07 אפריל: 71 מקרי מוות08 אפריל: 71 מקרי מוות09 אפריל: 79 מקרי מוות10 אפריל: 92 מקרי מוות11 אפריל: 92 מקרי מוות12 אפריל: 96 מקרי מוות12 אפריל: 96 מקרי מוות13 אפריל: 96 מקרי מוות14 אפריל: 123 מקרי מוות15 אפריל: 126 מקרי מוות16 אפריל: 140 מקרי מוות17 אפריל: 142 מקרי מוות18 אפריל: 158 מקרי מוות19 אפריל: 164 מקרי מוות20 אפריל: 172 מקרי מוות21 אפריל: 177 מקרי מוות22 אפריל: 184 מקרי מוות23 אפריל: 189 מקרי מוות24 אפריל: 192 מקרי מוות25 אפריל: 194 מקרי מוות26 אפריל: 199 מקרי מוות27 אפריל: 201 מקרי מוות28 אפריל: 204 מקרי מוות29 אפריל: 210 מקרי מוות30 אפריל: 215 מקרי מוות01 מאי: 222 מקרי מוות02 מאי: 225 מקרי מוות03 מאי: 229 מקרי מוות04 מאי: 232 מקרי מוות05 מאי: 235 מקרי מוות06 מאי: 238 מקרי מוות07 מאי: 239 מקרי מוות08 מאי: 240 מקרי מוות09 מאי: 245 מקרי מוות10 מאי: 247 מקרי מוות11 מאי: 252 מקרי מוות12 מאי: 258 מקרי מוות13 מאי: 260 מקרי מוות14 מאי: 264 מקרי מוות15 מאי: 265 מקרי מוות16 מאי: 266 מקרי מוות17 מאי: 268 מקרי מוות18 מאי: 272 מקרי מוות19 מאי: 276 מקרי מוות20 מאי: 278 מקרי מוות21 מאי: 279 מקרי מוות22 מאי: 279 מקרי מוות23 מאי: 279 מקרי מוות24 מאי: 279 מקרי מוות25 מאי: 279 מקרי מוות26 מאי: 281 מקרי מוות27 מאי: 281 מקרי מוות28 מאי: 281 מקרי מוות29 מאי: 284 מקרי מוות30 מאי: 284 מקרי מוות31 מאי: 284 מקרי מוות01 יוני: 285 מקרי מוות02 יוני: 285 מקרי מוות03 יוני: 290 מקרי מוות04 יוני: 291 מקרי מוות05 יוני: 291 מקרי מוות06 יוני: 291 מקרי מוות07 יוני: 295 מקרי מוות08 יוני: 298 מקרי מוות09 יוני: 298 מקרי מוות10 יוני: 299 מקרי מוות11 יוני: 299 מקרי מוות12 יוני: 300 מקרי מוות13 יוני: 300 מקרי מוות14 יוני: 300 מקרי מוות15 יוני: 300 מקרי מוות16 יוני: 302 מקרי מוות17 יוני: 302 מקרי מוות18 יוני: 303 מקרי מוות19 יוני: 303 מקרי מוות20 יוני: 304 מקרי מוות21 יוני: 305 מקרי מוות22 יוני: 306 מקרי מוות23 יוני: 307 מקרי מוות24 יוני: 308 מקרי מוות25 יוני: 308 מקרי מוות26 יוני: 309 מקרי מוות27 יוני: 314 מקרי מוות28 יוני: 317 מקרי מוות29 יוני: 318 מקרי מוות30 יוני: 319 מקרי מוות01 יולי: 320 מקרי מוות02 יולי: 322 מקרי מוות03 יולי: 324 מקרי מוות04 יולי: 326 מקרי מוות05 יולי: 330 מקרי מוות06 יולי: 331 מקרי מוות07 יולי: 334 מקרי מוות08 יולי: 342 מקרי מוות09 יולי: 344 מקרי מוות10 יולי: 348 מקרי מוות11 יולי: 351 מקרי מוות12 יולי: 354 מקרי מוות13 יולי: 362 מקרי מוות14 יולי: 365 מקרי מוות15 יולי: 371 מקרי מוות16 יולי: 376 מקרי מוות17 יולי: 384 מקרי מוות18 יולי: 392 מקרי מוות19 יולי: 401 מקרי מוות20 יולי: 409 מקרי מוות21 יולי: 415 מקרי מוות22 יולי: 425 מקרי מוות23 יולי: 430 מקרי מוות24 יולי: 442 מקרי מוות25 יולי: 448 מקרי מוות26 יולי: 457 מקרי מוות27 יולי: 470 מקרי מוות28 יולי: 474 מקרי מוות29 יולי: 486 מקרי מוות30 יולי: 491 מקרי מוות31 יולי: 500 מקרי מוות01 אוגוסט: 512 מקרי מוות02 אוגוסט: 526 מקרי מוות03 אוגוסט: 536 מקרי מוות04 אוגוסט: 546 מקרי מוות05 אוגוסט: 561 מקרי מוות06 אוגוסט: 565 מקרי מוות07 אוגוסט: 576 מקרי מוות08 אוגוסט: 581 מקרי מוות09 אוגוסט: 593 מקרי מוות10 אוגוסט: 600 מקרי מוות11 אוגוסט: 613 מקרי מוות12 אוגוסט: 622 מקרי מוות13 אוגוסט: 639 מקרי מוות14 אוגוסט: 651 מקרי מוות15 אוגוסט: 665 מקרי מוות16 אוגוסט: 674 מקרי מוות17 אוגוסט: 685 מקרי מוות18 אוגוסט: 692 מקרי מוות19 אוגוסט: 708 מקרי מוות20 אוגוסט: 781 מקרי מוות21 אוגוסט: 795 מקרי מוות22 אוגוסט: 809 מקרי מוות23 אוגוסט: 819 מקרי מוות24 אוגוסט: 834 מקרי מוות25 אוגוסט: 847 מקרי מוות26 אוגוסט: 859 מקרי מוות27 אוגוסט: 875 מקרי מוות28 אוגוסט: 884 מקרי מוות29 אוגוסט: 894 מקרי מוות30 אוגוסט: 906 מקרי מוות31 אוגוסט: 919 מקרי מוות01 ספטמבר: 939 מקרי מוות02 ספטמבר: 957 מקרי מוות03 ספטמבר: 969 מקרי מוות04 ספטמבר: 985 מקרי מוות05 ספטמבר: 993 מקרי מוות06 ספטמבר: 1007 מקרי מוות07 ספטמבר: 1019 מקרי מוות08 ספטמבר: 1026 מקרי מוות09 ספטמבר: 1040 מקרי מוות10 ספטמבר: 1054 מקרי מוות11 ספטמבר: 1077 מקרי מוות12 ספטמבר: 1090 מקרי מוות13 ספטמבר: 1103 מקרי מוות14 ספטמבר: 1119 מקרי מוות15 ספטמבר: 1136 מקרי מוות16 ספטמבר: 1147 מקרי מוות17 ספטמבר: 1165 מקרי מוות18 ספטמבר: 1169 מקרי מוות19 ספטמבר: 1196 מקרי מוות20 ספטמבר: 1226 מקרי מוות21 ספטמבר: 1256 מקרי מוות22 ספטמבר: 1273 מקרי מוות23 ספטמבר: 1285 מקרי מוות24 ספטמבר: 1325 מקרי מוות25 ספטמבר: 1378 מקרי מוות26 ספטמבר: 1412 מקרי מוות27 ספטמבר: 1441 מקרי מוות28 ספטמבר: 1466 מקרי מוות29 ספטמבר: 1507 מקרי מוות30 ספטמבר: 1528 מקרי מוות01 אוקטובר: 1569 מקרי מוות02 אוקטובר: 1622 מקרי מוות03 אוקטובר: 1633 מקרי מוות04 אוקטובר: 1682 מקרי מוות05 אוקטובר: 1719 מקרי מוות06 אוקטובר: 1757 מקרי מוות07 אוקטובר: 1797 מקרי מוות08 אוקטובר: 1824 מקרי מוות09 אוקטובר: 1864 מקרי מוות10 אוקטובר: 1886 מקרי מוות11 אוקטובר: 1941 מקרי מוות12 אוקטובר: 1980 מקרי מוות13 אוקטובר: 2021 מקרי מוות14 אוקטובר: 2055 מקרי מוות15 אוקטובר: 2098 מקרי מוות16 אוקטובר: 2127 מקרי מוות17 אוקטובר: 2141 מקרי מוות18 אוקטובר: 2190 מקרי מוות19 אוקטובר: 2209 מקרי מוות20 אוקטובר: 2263 מקרי מוות21 אוקטובר: 2278 מקרי מוות22 אוקטובר: 2291 מקרי מוות23 אוקטובר: 2319 מקרי מוות24 אוקטובר: 2329 מקרי מוות25 אוקטובר: 2372 מקרי מוות26 אוקטובר: 2397 מקרי מוות27 אוקטובר: 2453 מקרי מוות28 אוקטובר: 2483 מקרי מוות29 אוקטובר: 2494 מקרי מוות30 אוקטובר: 2508 מקרי מוות31 אוקטובר: 2514 מקרי מוות01 נובמבר: 2539 מקרי מוות02 נובמבר: 2554 מקרי מוות03 נובמבר: 2580 מקרי מוות04 נובמבר: 2592 מקרי מוות05 נובמבר: 2597 מקרי מוות06 נובמבר: 2639 מקרי מוות07 נובמבר: 2644 מקרי מוות08 נובמבר: 2664 מקרי מוות09 נובמבר: 2674 מקרי מוות10 נובמבר: 2678 מקרי מוות11 נובמבר: 2684 מקרי מוות12 נובמבר: 2700 מקרי מוות13 נובמבר: 2706 מקרי מוות14 נובמבר: 2716 מקרי מוות15 נובמבר: 2721 מקרי מוות16 נובמבר: 2732 מקרי מוות17 נובמבר: 2735 מקרי מוות18 נובמבר: 2736 מקרי מוות19 נובמבר: 2739 מקרי מוות20 נובמבר: 2742 מקרי מוות21 נובמבר: 2744 מקרי מוות22 נובמבר: 2757 מקרי מוות23 נובמבר: 2799 מקרי מוות24 נובמבר: 2811 מקרי מוות25 נובמבר: 2822 מקרי מוות26 נובמבר: 2826 מקרי מוות27 נובמבר: 2834 מקרי מוות28 נובמבר: 2839 מקרי מוות29 נובמבר: 2854 מקרי מוות30 נובמבר: 2864 מקרי מוות01 דצמבר: 2865 מקרי מוות02 דצמבר: 2877 מקרי מוות03 דצמבר: 2883 מקרי מוות04 דצמבר: 2891 מקרי מוות05 דצמבר: 2896 מקרי מוות06 דצמבר: 2909 מקרי מוות07 דצמבר: 2917 מקרי מוות08 דצמבר: 2924 מקרי מוות09 דצמבר: 2932 מקרי מוות10 דצמבר: 2934 מקרי מוות11 דצמבר: 2961 מקרי מוות12 דצמבר: 2969 מקרי מוות13 דצמבר: 2983 מקרי מוות14 דצמבר: 2999 מקרי מוות15 דצמבר: 3004 מקרי מוות16 דצמבר: 3014 מקרי מוות17 דצמבר: 3034 מקרי מוות18 דצמבר: 3050 מקרי מוות19 דצמבר: 3057 מקרי מוות20 דצמבר: 3074 מקרי מוות21 דצמבר: 3099 מקרי מוות22 דצמבר: 3111 מקרי מוות23 דצמבר: 3136 מקרי מוות24 דצמבר: 3150 מקרי מוות25 דצמבר: 3171 מקרי מוות26 דצמבר: 3186 מקרי מוות27 דצמבר: 3210 מקרי מוות28 דצמבר: 3226 מקרי מוות29 דצמבר: 3256 מקרי מוות30 דצמבר: 3292 מקרי מוות31 דצמבר: 3307 מקרי מוות01 ינואר: 3325 מקרי מוות02 ינואר: 3356 מקרי מוות03 ינואר: 3392 מקרי מוות04 ינואר: 3417 מקרי מוות05 ינואר: 3445 מקרי מוות06 ינואר: 3496 מקרי מוות07 ינואר: 3529 מקרי מוות08 ינואר: 3552 מקרי מוות09 ינואר: 3596 מקרי מוות10 ינואר: 3645 מקרי מוות11 ינואר: 3671 מקרי מוות12 ינואר: 3704 מקרי מוות13 ינואר: 3771 מקרי מוות14 ינואר: 3817 מקרי מוות15 ינואר: 3870 מקרי מוות16 ינואר: 3910 מקרי מוות17 ינואר: 3959 מקרי מוות18 ינואר: 4005 מקרי מוות19 ינואר: 4044 מקרי מוות20 ינואר: 4080 מקרי מוות21 ינואר: 4181 מקרי מוות22 ינואר: 4245 מקרי מוות23 ינואר: 4266 מקרי מוות24 ינואר: 4341 מקרי מוות25 ינואר: 4419 מקרי מוות26 ינואר: 4498 מקרי מוות27 ינואר: 4512 מקרי מוות28 ינואר: 4605 מקרי מוות29 ינואר: 4669 מקרי מוות30 ינואר: 4700 מקרי מוות31 ינואר: 4738 מקרי מוות01 פברואר: 4796 מקרי מוות02 פברואר: 4816 מקרי מוות03 פברואר: 4887 מקרי מוות04 פברואר: 4948 מקרי מוות05 פברואר: 5001 מקרי מוות06 פברואר: 5020 מקרי מוות07 פברואר: 5071 מקרי מוות08 פברואר: 5113 מקרי מוות09 פברואר: 5171 מקרי מוות10 פברואר: 5216 מקרי מוות11 פברואר: 5257 מקרי מוות12 פברואר: 5283 מקרי מוות13 פברואר: 5304 מקרי מוות14 פברואר: 5351 מקרי מוות15 פברואר: 5388 מקרי מוות16 פברואר: 5414 מקרי מוות17 פברואר: 5441 מקרי מוות18 פברואר: 5473 מקרי מוות19 פברואר: 5509 מקרי מוות20 פברואר: 5526 מקרי מוות21 פברואר: 5526 מקרי מוות22 פברואר: 5577 מקרי מוות23 פברואר: 5596 מקרי מוות24 פברואר: 5634 מקרי מוות25 פברואר: 5660 מקרי מוות26 פברואר: 5687 מקרי מוות27 פברואר: 5697 מקרי מוות28 פברואר: 5732 מקרי מוות01 מרץ: 5752 מקרי מוות02 מרץ: 5760 מקרי מוות03 מרץ: 5790 מקרי מוות04 מרץ: 5803 מקרי מוות05 מרץ: 5822 מקרי מוות06 מרץ: 5834 מקרי מוות07 מרץ: 5856 מקרי מוות08 מרץ: 5891 מקרי מוות09 מרץ: 5915 מקרי מוות10 מרץ: 5933 מקרי מוות11 מרץ: 5950 מקרי מוות12 מרץ: 5967 מקרי מוות13 מרץ: 5980 מקרי מוות14 מרץ: 5988 מקרי מוות15 מרץ: 6008 מקרי מוות16 מרץ: 6030 מקרי מוות17 מרץ: 6048 מקרי מוות18 מרץ: 6057 מקרי מוות19 מרץ: 6069 מקרי מוות20 מרץ: 6073 מקרי מוות21 מרץ: 6082 מקרי מוות22 מרץ: 6092 מקרי מוות23 מרץ: 6109 מקרי מוות24 מרץ: 6122 מקרי מוות25 מרץ: 6154 מקרי מוות26 מרץ: 6163 מקרי מוות27 מרץ: 6165 מקרי מוות28 מרץ: 6165 מקרי מוות29 מרץ: 6185 מקרי מוות30 מרץ: 6197 מקרי מוות31 מרץ: 6197 מקרי מוות01 אפריל: 6209 מקרי מוות02 אפריל: 6220 מקרי מוות03 אפריל: 6220 מקרי מוות04 אפריל: 6236 מקרי מוות05 אפריל: 6243 מקרי מוות06 אפריל: 6248 מקרי מוות07 אפריל: 6257 מקרי מוות08 אפריל: 6266 מקרי מוות09 אפריל: 6279 מקרי מוות10 אפריל: 6280 מקרי מוות11 אפריל: 6292 מקרי מוות12 אפריל: 6296 מקרי מוות13 אפריל: 6304 מקרי מוות14 אפריל: 6309 מקרי מוות15 אפריל: 6312 מקרי מוות16 אפריל: 6314 מקרי מוות17 אפריל: 6315 מקרי מוות18 אפריל: 6331 מקרי מוות19 אפריל: 6335 מקרי מוות20 אפריל: 6341 מקרי מוות21 אפריל: 6345 מקרי מוות22 אפריל: 6346 מקרי מוות23 אפריל: 6346 מקרי מוות24 אפריל: 6346 מקרי מוות25 אפריל: 6350 מקרי מוות26 אפריל: 6352 מקרי מוות27 אפריל: 6353 מקרי מוות28 אפריל: 6359 מקרי מוות29 אפריל: 6361 מקרי מוות30 אפריל: 6362 מקרי מוות01 מאי: 6363 מקרי מוות02 מאי: 6363 מקרי מוות03 מאי: 6366 מקרי מוות04 מאי: 6367 מקרי מוות05 מאי: 6369 מקרי מוות06 מאי: 6370 מקרי מוות07 מאי: 6374 מקרי מוות08 מאי: 6375 מקרי מוות09 מאי: 6376 מקרי מוות10 מאי: 6377 מקרי מוות11 מאי: 6378 מקרי מוות12 מאי: 6378 מקרי מוות13 מאי: 6379 מקרי מוות14 מאי: 6379 מקרי מוות15 מאי: 6380 מקרי מוות16 מאי: 6381 מקרי מוות17 מאי: 6382 מקרי מוות18 מאי: 6389 מקרי מוות19 מאי: 6392 מקרי מוות20 מאי: 6395 מקרי מוות21 מאי: 6396 מקרי מוות22 מאי: 6397 מקרי מוות23 מאי: 6397 מקרי מוות24 מאי: 6404 מקרי מוות25 מאי: 6406 מקרי מוות26 מאי: 6406 מקרי מוות27 מאי: 6406 מקרי מוות28 מאי: 6406 מקרי מוות29 מאי: 6407 מקרי מוות30 מאי: 6407 מקרי מוות31 מאי: 6411 מקרי מוות01 יוני: 6412 מקרי מוות02 יוני: 6413 מקרי מוות03 יוני: 6415 מקרי מוות04 יוני: 6416 מקרי מוות05 יוני: 6417 מקרי מוות06 יוני: 6418 מקרי מוות07 יוני: 6418 מקרי מוות08 יוני: 6418 מקרי מוות09 יוני: 6418 מקרי מוות10 יוני: 6418 מקרי מוות11 יוני: 6428 מקרי מוות12 יוני: 6428 מקרי מוות13 יוני: 6428 מקרי מוות14 יוני: 6430 מקרי מוות15 יוני: 6430 מקרי מוות16 יוני: 6430 מקרי מוות17 יוני: 6428 מקרי מוות18 יוני: 6428 מקרי מוות19 יוני: 6428 מקרי מוות20 יוני: 6428 מקרי מוות21 יוני: 6428 מקרי מוות22 יוני: 6428 מקרי מוות23 יוני: 6428 מקרי מוות24 יוני: 6428 מקרי מוות25 יוני: 6429 מקרי מוות26 יוני: 6429 מקרי מוות27 יוני: 6429 מקרי מוות28 יוני: 6429 מקרי מוות29 יוני: 6430 מקרי מוות30 יוני: 6429 מקרי מוות01 יולי: 6429 מקרי מוות02 יולי: 6429 מקרי מוות03 יולי: 6429 מקרי מוות04 יולי: 6429 מקרי מוות05 יולי: 6428 מקרי מוות06 יולי: 6429 מקרי מוות07 יולי: 6429 מקרי מוות08 יולי: 6429 מקרי מוות09 יולי: 6432 מקרי מוות10 יולי: 6434 מקרי מוות11 יולי: 6435 מקרי מוות12 יולי: 6438 מקרי מוות13 יולי: 6438 מקרי מוות14 יולי: 6439 מקרי מוות15 יולי: 6441 מקרי מוות16 יולי: 6443 מקרי מוות17 יולי: 6444 מקרי מוות18 יולי: 6446 מקרי מוות19 יולי: 6449 מקרי מוות20 יולי: 6450 מקרי מוות21 יולי: 6452 מקרי מוות22 יולי: 6454 מקרי מוות23 יולי: 6457 מקרי מוות24 יולי: 6457 מקרי מוות25 יולי: 6458 מקרי מוות26 יולי: 6460 מקרי מוות27 יולי: 6461 מקרי מוות28 יולי: 6461 מקרי מוות29 יולי: 6462 מקרי מוות30 יולי: 6469 מקרי מוות31 יולי: 6469 מקרי מוות01 אוגוסט: 6473 מקרי מוות02 אוגוסט: 6477 מקרי מוות03 אוגוסט: 6487 מקרי מוות04 אוגוסט: 6495 מקרי מוות05 אוגוסט: 6503 מקרי מוות06 אוגוסט: 6509 מקרי מוות07 אוגוסט: 6516 מקרי מוות08 אוגוסט: 6535 מקרי מוות09 אוגוסט: 6542 מקרי מוות10 אוגוסט: 6559 מקרי מוות11 אוגוסט: 6571 מקרי מוות12 אוגוסט: 6587 מקרי מוות13 אוגוסט: 6604 מקרי מוות14 אוגוסט: 6611 מקרי מוות15 אוגוסט: 6622 מקרי מוות16 אוגוסט: 6668 מקרי מוות17 אוגוסט: 6687 מקרי מוות18 אוגוסט: 6704 מקרי מוות19 אוגוסט: 6723 מקרי מוות20 אוגוסט: 6752 מקרי מוות21 אוגוסט: 6759 מקרי מוות22 אוגוסט: 6775 מקרי מוות23 אוגוסט: 6830 מקרי מוות24 אוגוסט: 6856 מקרי מוות25 אוגוסט: 6880 מקרי מוות26 אוגוסט: 6908 מקרי מוות27 אוגוסט: 6937 מקרי מוות28 אוגוסט: 6947 מקרי מוות29 אוגוסט: 6950 מקרי מוות30 אוגוסט: 6989 מקרי מוות31 אוגוסט: 7043 מקרי מוות01 ספטמבר: 7043 מקרי מוות02 ספטמבר: 7086 מקרי מוות03 ספטמבר: 7122 מקרי מוות04 ספטמבר: 7129 מקרי מוות05 ספטמבר: 7154 מקרי מוות06 ספטמבר: 7205 מקרי מוות07 ספטמבר: 7205 מקרי מוות08 ספטמבר: 7205 מקרי מוות09 ספטמבר: 7261 מקרי מוות10 ספטמבר: 7313 מקרי מוות11 ספטמבר: 7321 מקרי מוות12 ספטמבר: 7338 מקרי מוות13 ספטמבר: 7383 מקרי מוות14 ספטמבר: 7406 מקרי מוות15 ספטמבר: 7438 מקרי מוות16 ספטמבר: 7452 מקרי מוות17 ספטמבר: 7465 מקרי מוות18 ספטמבר: 7494 מקרי מוות19 ספטמבר: 7511 מקרי מוות20 ספטמבר: 7541 מקרי מוות21 ספטמבר: 7555 מקרי מוות22 ספטמבר: 7567 מקרי מוות23 ספטמבר: 7592 מקרי מוות24 ספטמבר: 7611 מקרי מוות25 ספטמבר: 7611 מקרי מוות26 ספטמבר: 7649 מקרי מוות27 ספטמבר: 7675 מקרי מוות28 ספטמבר: 7684 מקרי מוות29 ספטמבר: 7692 מקרי מוות30 ספטמבר: 7732 מקרי מוות01 אוקטובר: 7761 מקרי מוות02 אוקטובר: 7766 מקרי מוות03 אוקטובר: 7778 מקרי מוות04 אוקטובר: 7783 מקרי מוות05 אוקטובר: 7843 מקרי מוות06 אוקטובר: 7855 מקרי מוות07 אוקטובר: 7862 מקרי מוות08 אוקטובר: 7882 מקרי מוות09 אוקטובר: 7885 מקרי מוות10 אוקטובר: 7897 מקרי מוות11 אוקטובר: 7912 מקרי מוות12 אוקטובר: 7937 מקרי מוות13 אוקטובר: 7952 מקרי מוות14 אוקטובר: 7959 מקרי מוות15 אוקטובר: 7972 מקרי מוות16 אוקטובר: 7976 מקרי מוות17 אוקטובר: 7983 מקרי מוות18 אוקטובר: 7999 מקרי מוות19 אוקטובר: 8010 מקרי מוות20 אוקטובר: 8021 מקרי מוות21 אוקטובר: 8029 מקרי מוות22 אוקטובר: 8036 מקרי מוות23 אוקטובר: 8039 מקרי מוות8039 מקרים מאושריםמקרי מוות

למידע נוסף על מניעת התפשטות וירוס הקורונה (COVID-19):

📑 כל הקטגוריות

Rv פארק, קמפינגאוכלאזור דיבוריאינסטלטוראצטדיוןאקווריוםבאולינגבית הכנסתבית הלוויותבית המשפטבית הספרבית חוליםבית מקדש הינדיבית מרקחתבית קברותבית קולנועבנקברבריאותגלריה לאמנותגן החיותדוארהאוניברסיטההכנסייההנחת יסודהשכרת סרטיםהשכרת רכבחברת הובלותחדר כושרחדר תת קרקעיחנותחנות אופנייםחנות בגדיםחנות חומרהחנות כלבוחנות לחיותחנות מוצרי ביתחנות מכשירי חשמלחנות משקאות חריפיםחנות נוחותחנות נעלייםחנות ספריםחנות פרחיםחנות רהיטיםחנות רכבחנות תכשיטיםחניהחשבונאותחשמלאיטיפול בשיערטיפול וטרינריכספומטמאפייהמדינהמוזיאוןמועדון לילהמחוז האדמיניסטרטיבי רמה 1מחוז האדמיניסטרטיבי רמה 2מחוז האדמיניסטרטיבי רמה 3מחוז האדמיניסטרטיבי רמה 4מחסןמימוןמכולת או סופרמרקטממשלה מקומיתמנעולןמסגדמסלולמסעדהמקום מגוריםמקום פולחןמשטרהמשלוחי מזוןמשקאות קליםנמל התעופהנקודת הענייןסְבִיבָהסוכנות ביטוחסוכנות נדל"ןסוכנות נסיעותסופרמרקטסלון יופיספאספריהעורך דיןעירייהפָּארקפארק שעשועיםפוליטיפיזיותרפיסטצומתציירקבלן גגותקבלן כלליקזינוקמפינגקניוןקפטריהרוֹפֵארופא שינייםרמת יישוב תת 1שגרירותשטחשטיפת מכוניותשירות כביסהתַחֲנַת מְכַבֵּי אֵשׁתחנת אוטובוסתחנת דלקתחנת מוניותתחנת מעברתחנת רכבתתחנת רכבת קלהתחנת רכבת תחתיתתיקון רכבתכונה טבעית